Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Έτοιμος χλοοτάπητας, φυτό κηποτεχνίας...


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

                Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την υπ΄αρ. SA 57194/05-05-2020 απόφαση έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης και τα όσα ορίζονται στην C(2020) 3051 final απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση της υπ΄αρ. 626/123515 Απόφασης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής Ανθέων κλπ, (ΦΕΚ Β’1932 20-05-2020).
                Στο άρθρο 3.1 της ανωτέρω Απόφασης, μεταξύ άλλων αναφέρεται σαφώς «η ενίσχυση ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας και άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου».
                Με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 33091/28-5-2020 αναρτητέα στο διαδίκτυο Εγκύκλιο του,  ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τους δικαιούχους και περιγράφει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων. Συγκεκριμένα στον Πίνακα 1. του άρθρου 4 αναφέρεται με τρόπο αδιαμφισβήτητο και πέραν πάσης αμφιβολίας  η Περιγραφή Καλλιέργειας α/α 4:  Γκαζόν, κατηγορία καλλιέργειας: 1.
                Μέσω της εγκυκλίου τα κατά τόπους ΚΥΔ ενημερώνουν τους υποψήφιους δικαιούχους να προβούν στην διαδικασία υποβολής της αίτησης. Δικαιούχοι σύμφωνα με τα παραπάνω είναι και οι επιχειρήσεις παραγωγής χλοοτάπητα.

                Στις 2/6/2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπ. Αριθμ 33091 Εγκύκλιο του, επανέρχεται με επανάληψη στο ορθό και ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και από τον Πίνακα 1. του άρθρου 4 αφαιρεί  την καλλιέργεια χλοοτάπητα. Περιγράφει όμως στο α/α 3: ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με κατηγορία καλλιέργειας 1.
Δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, αλλά είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο έτοιμος χλοοτάπητας είναι φυτό κηποτεχνίας, επομένως και με την νέα εγκύκλιο θεωρούμε ότι οι παραγωγοί έτοιμου χλοοτάπητα, οι οποίοι έχουν και αυτοί πληγεί από την πανδημία, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενισχυθούν. Το σύστημα όμως δεν τους το επιτρέπει !!!
                Σε συνέχεια των ανωτέρω θα σας παρακαλούσαμε, όπως  προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το θέμα και να ενισχυθούν οι φυτωριακές επιχειρήσεις χλοοτάπητα, μιας και αναμφισβήτητα αποτελούν παραγωγούς ενός σημαντικού φυτού, υψίστου κηποτεχνικού ενδιαφέροντος.


Για την ΠΕΕΓΕΠ

 Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) είναι ο ενιαίος συλλογικός  φορέας των επιστημόνων, των  επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Πράσινο και το φυσικό  Περιβάλλον, που έχει καταστατικό σκοπό να προασπίζεται και να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών του, να εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη του, να μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, να προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο, να συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου