Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Μαρία Καραμεσίνη και "Μωβ" οικονομία

 

Για το νέο βιβλίο της, προϊόν πολύχρονης μελέτης, “Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα” μίλησε
η καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και πρώην Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη.

“Η άνοδος των γυναικείων κατακτήσεων τις τελευταίες δεκαετίες πριν την οικονομική κρίση, η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγή, σηματοδότησε έναν μεγάλο κοινωνικό μετασχηματισμό, που ονομάζουμε “σιωπηλή επανάσταση” τόνισε η Μαρία Καραμεσίνη μιλώντας στην Ευγενία Λουπάκη.
”Υπήρξε μια μεγάλη κάμψη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όπου οι γυναίκες ήταν τα βασικά θύματα, έχασαν δηλαδή τη δουλειά τους. Αντίθετα στη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες κράτησαν την κοινωνία, υπογράμμισε, καθώς σε κρίσιμους τομείς με κορυφαία την Υγεία, αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό των εργαζομένων”.
Από την πανδημία ακριβώς προέκυψε η ανάγκη για μια “Οικονομία της φροντίδας”, σημείωσε η Μαρία Καραμεσίνη, αφού έγινε κοινός τόπος η ανάγκη ενίσχυσης των κοινοφελών δομών, όπου οι γυναίκες πρωτοστατούν.
Το βιβλίο, βιβλίο αναφοράς με εντυπωσιακά στοιχεία, διατρέχει τις δεκαετίες μετά το 1960, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος.

Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Τόλιου


 

Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Μεγάλο, μεσαίο, μικρό κλίμα

 


 

 Του Γιάννη Σχίζα

 ΑΥΓΗ 29.5.21

Το κλίμα ανήκει σ’ εκείνες τις κατηγορίες των πολυσυζητημένων θεμάτων, έστω και αν  η κοινή γνώμη  το αντιμετωπίζει επιπόλαια. Οι  από καιρού εις καιρόν καταστροφές που αποδίδονται στην αλλαγή του κλίματος δεν παύουν να θυμίζουν τις μεταβολές που επέρχονται και επιδρούν σε όλη τη ζωή. Μέχρι πριν μερικούς μήνες η χώρα υπέστη την τραγωδία του Μουζακίου, ή πιο πρόσφατα   της Ροδόπης και του Έβρου, με εκκένωση κατοικιών, με απεγκλωβισμούς και κλείσιμο σχολείων. Τα φαινόμενα αυτά είναι κυρίως χειμωνιάτικα, αλλά δεν παύουν να υφίστανται  το καλοκαίρι – απόδειξη η πτώση χαλαζιού στην Κεφαλονιά, με καταστρεπτικές συνέπειες στη παραγωγή  κρασιού και ελαιοδέντρων .

Μια λύση βέβαια είναι η αποζημίωση των ανθρώπων που υπέστησαν τις ζημιές , αλλά εάν ψάξουμε σε βάθος  βλέπουμε ότι μέσω του Κράτους έχουμε μια ανακατανομή του κόστους των ζημιών, μεταξύ παθόντων και μη παθόντων. Αυτή η διαπίστωση  είναι υπογράμμιση ότι τις ζημιές τις υφιστάμεθα όλοι, έστω και αν αυτές γίνονται «αόρατες» μέσω των χρηματοδοτικών χειρισμών του Κράτους…

       

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα : Τὸ ἄδοξο τέλος τοῦ ἔνδοξου Φιλικοῦ [τοῦ Ἐμμανουὴλ Ξάνθου]

 
Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ, γεν­νη­θεὶς εἰς τὴν νῆ­σον Πά­τμον, (ἔν­θα ὁ θε­ο­λό­γος Ἰ­ω­άν­νης εἶ­δεν τὴν θεῖ­αν ἀ­πο­κά­λυ­ψιν,) ἐ­κεῖ­νος ὅ­στις με­τὰ τρι­ῶν ἢ τεσ­σά­ρων ἄλ­λων πρω­τα­θλη­τῶν τοῦ ὑ­πὲρ τῆς ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­ας τοῦ ἔ­θνους Ἱ­ε­ροῦ ἀ­γῶ­νος, τὰ μέ­γι­στα μο­χθή­σας καὶ κα­τα­στρέ­ψας τὴν πε­ρι­ου­σί­αν του, ἔ­ζη ἔ­κτο­τε ἰ­δι­ω­τεύ­ων ἐν πε­νί­ᾳ καὶ πα­ραγ­κω­νι­ζό­με­νος ἀ­γνω­μό­νως ὑ­πὸ ὅ­λων τῶν κα­τὰ και­ρὸν Κυ­βερ­νή­σε­ων, ἐν ᾧ το­σοῦ­τοι ἄλ­λοι τῶν ὁ­ποί­ων πα­ρα­λεί­πο­μεν τὰ ὀ­νό­μα­τα, καὶ οἵ­τι­νες ἔ­πρε­πε νὰ κα­τέ­χω­σι θέ­σεις ἐν τῷ Βου­λευ­τι­κῷ Ναυ­πλί­ας, σή­με­ρον ἁ­δρῶς μι­σθο­δο­τοῦν­ται πα­ρὰ τοῦ πτω­χοῦ τα­μεί­ου μας, ἵ­να ἐ­πὶ τὸ ἀ­να­παυ­τι­κώ­τε­ρον ἐ­ξυ­βρί­ζω­σι διὰ τῶν βδε­λυ­ρῶν σπου­δαρ­χι­κῶν πρά­ξε­ών των τὸ ἔ­θνος καὶ τοὺς νό­μους· ὁ Ἐμμ. Ξάν­θος λοι­πὸν οὗ­τος πρὸ ἡ­με­ρῶν, τὴν πα­ρα­μο­νὴν τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς ἡ­μέ­ρας τοῦ ἁ­γί­ου Ἀν­δρέ­ου, ἐ­ξερ­χό­με­νος τοῦ εἰς τὴν Βου­λὴν θε­ω­ρεί­ου τῶν Δη­μο­σι­ο­γρά­φων ὀ­λί­σθη­σεν καὶ πε­σὼν ἀ­πὸ τὰς ὑ ­ψ η ­λ ο ­κ ρ ή ­μ ν ο υ ς  κ ο ­ρ υ ­φ ὰ ς τῆς κλί­μα­κος κα­τε­συν­τρί­φθη, καὶ με­τὰ τρί­ω­ρον ὀ­δύ­νην, προ­σευ­χό­με­νος καὶ με­τα­σχῶν τῶν ἀ­χράν­των μυ­στη­ρί­ων ἐ­τε­λεύ­τη­σε.

     

Κρις Γιανάκος : ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 


 

CITRONNE
ΠΟΡΟΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
12 Iουνίου 2021, 20:30

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Κρις Γιανάκος

JOURNEY

Cris Gianakos

Cris Gianakos, Olympia Stadium, 2014.

 

Σε αυτήν την έκθεση στην Citronne, η Τατιάνα και εγώ συνενώνουμε 4 δεκαετίες καλλιτεχνικής πρακτικής μου, από το 1981 έως το 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει σχέδια που έγιναν ως αντίδραση στον covid και δύο νέες εγκαταστάσεις του 2021, που κατασκευάστηκαν ειδικά για την γκαλερί του Πόρου. Ο τίτλος της έκθεσης ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ υποδηλώνει ένα πέρασμα από έργα που έγιναν με διαφορετικά μέσα σε διαφορετικό χρόνο.

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Webinar: Ο Φαντασμαγορικός Θαλάσσιος Κόσμος του Αιγαίου παρουσιάζεται στα παιδιά της ομογένειας

 


 

***

 

final poster really

To Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Βοστώνη σε συνεργασία με το Institute of Eastern Mediterranean Studies at Emmanuel College και με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, φέρνουν το Αιγαίο στις ΗΠΑ και ακόμα πιο μακριά, στις 29 Μαΐου 2021 στις 18:00 Ελλάδας (EEST)/ 11:00 Βοστώνης (EDT).

Το webinar με τίτλο Discovering the Fascinating Marine World of the Aegean Sea (το οποίο θα γίνει στα αγγλικά) απευθύνεται σε νέους όλων των ηλικιών. Κύριο μέρος του webinar θα αποτελέσει η προβολή εντυπωσιακού οπτικοακουστικού υλικού από την σπάνια βιοποικιλότητα του Αιγαίου, όπως έχει καταγραφεί κατά τα 24 χρόνια έρευνας και δράσης του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τους παράγοντες που απειλούν τη θαλάσσια ζωή, αλλά και για το πώς ο καθένας μας μπορεί να περιορίσει το αποτύπωμα που προκαλούν οι καθημερινές του συνήθειες στο φυσικό περιβάλλον και τις θάλασσες.

Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πόσα λίγα γνωρίζουμε την σπάνια βιοποικιλότητα που επιβιώνει έως σήμερα στις θάλασσές μας. Αν δεν γνωρίσουμε τον μοναδικό τους πλούτο, είναι αδύνατον να τις διαχειριστούμε και να τις προστατέψουμε!

 

***

 

Θο­δω­ρῆς Δη­μη­τρα­κό­που­λος (συντάκτης) : Ἐ­θνι­κὴ ἑ­ορ­τή

 
ΣΗΜΕΡΑ τί γι­ορ­τά­ζου­με;

— Ποὺ φύ­γα­νε οἱ Τοῦρ­κοι.

— Τοὺς Τούρ­κους ποι­ός τοὺς ἔ­δι­ω­ξε;

— Ξέ­ρω ‘γώ, οἱ Ἀ­με­ρι­κά­νοι.

— Οἱ Ἕλ­λη­νες τί κά­να­νε;

— Ἦ­ταν κι αὐ­τοὶ στὸ κόλ­πο.

— Ξέ­ρεις μιὰ μά­χη, νὰ μᾶς πεῖς;

— Αὐ­τὴ στὸ Μα­ρα­θώ­να.

— Αὐτὸ τὸ λὲς μὲ σι­γου­ριά;

— Φί­λε, πά­ω γιὰ ΑΣΟΕΕ, δὲν ἀ­σχο­λοῦ­μαι μὲ αὐ­τά.

* * *

ΣΗΜΕΡΑ τί γι­ορ­τά­ζου­με;

— Τὸ ΟΧΙ πρὸς τοὺς Γερ­μα­νούς.

— Καὶ ποι­ός εἶ­πε τὸ ΟΧΙ;

— Ὁ Λε­ω­νί­δας στὰ στε­νά… ὄ­χι, ὄ­χι, ἕ­νας Με­τα­ξᾶς.

— Κι οἱ Γερ­μα­νοὶ ποι­όν εἴ­χα­νε γι’ ἀρ­χη­γό τους τό­τε;

— Ξέ­ρω κι ἐ­γώ, ἕ­ναν μουρ­λὸ πού ‘χε ἕ­να μου­στά­κι.

— Τὸν Χί­τλερ μή­πως ἐν­νο­εῖς;

— Ναί, ναί, ἐ­κεῖ­νον τὸ μουρ­λό, πού ‘χε κι ἕ­να λυ­κό­σκυ­λο.

* * *

ΞΕΡΕΙΣ τὸν Κο­λο­κο­τρώ­νη;

— Ἦταν ἕ­νας στρα­τη­γός.

— Ποῦ πο­λέ­μη­σε αὐ­τός;

— Τώ­ρα… ἦ­ταν στὸν ἐμ­φύ­λιο, βό­ρει­οι καὶ νό­τιοι.

— Μὲ ποι­ούς ἤ­τα­νε αὐ­τός;

— Μᾶλ­λον μὲ τοὺς νό­τιους, ἀ­π’ τὴν Πε­λο­πόν­νη­σο.

* * *

Fake Τουρισμός…

 Του Γιάννη Σχίζα

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ο Τόμας Μαν συγγράφει το «Θάνατος στη Βενετία», όπου αναφέρεται σε μια «σιωπηλή» επιδημία χολέρας : «Σιωπηλή» γιατί αποσιωπάται από τις αρχές της Βενετίας , μια και  ξέρουν τι συνέπειες αυτό θα έχει στους ξένους επισκέπτες και δεν θέλουν να  τους χάσουν από πελάτες   με κανένα τρόπο…Στην Αίγυπτο το 1995 οι αρχές φλερτάρουν  με την αμφίβολη ιδέα της ανακάλυψης του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί αυτή πρόκειται να αποφέρει «πόντους» στον τουρισμό της περιοχής…

Δεν είναι όμως αυτές οι μόνες περιπτώσεις διασποράς ή  αποσιώπησης ή διαστρέβλωσης των πραγματικών δεδομένων , για το οικονομικό όφελος κάποιων : Η ιστορία βρίθει από περιπτώσεις  εξαπάτησης των τουριστών από τις εγχώριες  «αρχές» ή και από ιδιώτες, επί σκοπώ άντλησης του τουριστικού συναλλάγματος. Το ιδιαίτερο στοιχείο  αυτής  της υπόθεσης είναι ότι η ιστορία της εξαπάτησης  ξεκινάει από πολύ μακριά, ότι έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα.

Λόγου χάρη  τα πλήθη επί ρωμαιοκρατίας , που συνέρρεαν στις Θήβες της Αιγύπτου για να θαυμάσουν ένα μεγάλο άγαλμα- με μήκος πέλματος 2,75 μέτρα ! – το οποίο είχε την αξιοσημείωτη ιδιότητα να βγάζει ήχους από τη διαστολή των υλικών του και έτσι να θεωρείται πως μιλάει!  

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

11- 20 Ιουνίου 2021, το Τρένο στο Ρουφ

 


11- 20 Ιουνίου 2021 καθημερινά
Αποβάθρα Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ

 

Οι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι άνοιξαν και το 10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» έρχεται να εγκαινιάσει το καλοκαιρινό πρόγραμμα της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ στην απλόχωρη open-air Αποβάθρα.

Από 11 έως και 20 Ιουνίου καθημερινά από τις 19:30 έως τις 23:30, δεκάδες νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν πρωτότυπες performances σε μία 10ήμερη καθημερινή σκυταλοδρομία δημιουργικής έκφρασης και πρωτοπορίας.

Η Τατιάνα Λύγαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, σημειώνει:

«Ο εγκλεισμός και τα ερεθίσματα που προκάλεσε φέτος η πανδημία ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες και οδήγησαν σε μία έκρηξη συσσωρευμένης δημιουργικότητας. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο φετινό Φεστιβάλ από τους τομείς του Θεάτρου, του Χορού, της Μουσικής και των Εικαστικών ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε προηγούμενο.

Νικολέττα Λέκκα Ι-δανικά Όνειρα

 


Εικόνες: Γαρυφαλλιά Βλάχου

Σελίδες: 36, σκληρόδετο εξώφυλλο

Τιμή: €15, ISBN: 978-618-84098-1-1

Εκδόσεις ΓΕΛΛΑΣ

 

Αυτό το καλοκαίρι αρχίζεις πάλι να ονειρεύεσαι! Τα «Ι-δανικά Όνειρα», το παιδικό βιβλίο της Νικολέττας Λέκκα σε κάνει την πιο ονειροπόλα βόλτα σου. Παρέα με σύννεφα που θέλουν όλα να τα δουν και να τα αγγίξουν, μέσα από κύματα θεριά και ήρωες, αεράκια-άρχοντες, βροχούλες-ξυπνητήρια και νύχτες γεμάτες υποσχέσεις… θα κάνεις το γύρο του ουρανού σου και θα θες να γίνεις κάτι πιο μεγάλο από μόνο εσένα. Νιώθεις ξανά ότι «οι αποστάσεις είναι μόνο για τους χάρτες» και «ταξιδιάρικα κάνεις τις αγκαλιές σου με όσους αγαπάς.» Έτσι, ευχαριστημένος και γεμάτος εμπειρίες, φτάνεις όχι μόνο εκεί που μπορείς, αλλά εκεί που θες. Εκεί που γεννιούνται τα όνειρα. Τα Ι-δανικά Όνειρα. Και αν κάποια όνειρά σου δε μπορείς να τα θυμηθείς, μη στεναχωρηθείς. Χωράς πάντα στα δικά μου όνειρα να μπεις. Γιατί «έτσι γίνονται τα όνειρα από δανεικά, ιδανικά. Άμα με όσους αγαπάς, τα μοιραστείς.»

Εικονογράφος του βιβλίου η Γαρυφαλλιά Βλάχου, ένα κορίτσι που έμαθε ότι «όταν αγαπάς, το "αλλού" δεν είναι ποτέ μακριά».

Ανακοίνωση του Συλλόγου Φίλων Τατοϊου σχετικά με την πυροπροστασία του κτήματος Τατοΐου

 


Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου χαιρετίζει όλες τις πρόσφατες ενέργειες της Πολιτείας που στόχο έχουν την προστασία και την θωράκιση του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου από τις πυρκαγιές. Θα θέλαμε παρόλα αυτά να επισημάνουμε τα ακόλουθα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε έναν μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό πυροπροστασίας της περιοχής και σε οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο μέτρο προστασίας.

Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου ενώ υποστηρίζει με σθένος τόσα χρόνια την ανάγκη διάσωσης του ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του κτήματος Τατοΐου θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του δασικού οικοσυστήματος του κτήματος. Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας οτι το Τατόι πατάει γερά σε δύο πόδια. Την βαριά του ιστορία από την μια μεριά και το μοναδικής ομορφιάς δάσος που περιβάλλει αυτή την ιστορία και την αναδεικνύει.

Το Τατόι χρειάζεται και χρειαζόταν πάντα ένα σοβαρό δασικό διαχειριστικό σχέδιο που θα έχει στόχο την διάσωση, διαχείριση και ανάδειξη ενός από τα ομορφότερα τεχνητά δάση της Αττικής.

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Χρίστος Δάλκος: Ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξης πόρνη

 


Ἡ λέξη πόρνη (= γυναίκα ἐλευθερίων ἠθῶν) συνάπτεται κατὰ παράδοσιν μὲ τὸ ρῆμα πέρνημι (= πωλῶ), ἀναγόμενο ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐπιστήμη σὲ ἰνδοευρωπαϊκὴ ρίζα *perh2- (= πωλεῖν), μ᾿ ὅλο ποὺ ὁμολογεῖται πὼς ἐκτὸς ἑλληνικῆς δὲν ὑπάρχουν βέβαια ἰνδοευρωπαϊκὰ παράλληλα.

Ἀντιθέτως, ἡ «νέα» ἑλληνικὴ διαθέτει πάμπολλες μαρτυρίες ποὺ ἡ ἀκαδημαϊκὴ ἐπιστήμη ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ ἀξιοποιήσῃ, καὶ πού –τὸ σημαντικώτερο- θέτουν τὸ ζήτημα τῆς ἐτυμολόγησης τοῦ «πόρνη» ἐπὶ ὁλότελα διαφορετικῆς βάσεως.

Ὁ Κύπριος Ξενοφῶν Φαρμακίδης,[1] σ.λ. πορνάριν, τό (= ἡ τίκτουσα προβατῖνα εἰς ἡλικίαν ἑνὸς ἔτους), παρατηρεῖ: «Μοὶ φαίνεται ὅτι παράγεται ἐκ τοῦ πόρνος, διότι τὰ ἑνὸς ἔτους πρόβατα δὲν εἶναι φυσικὸν νὰ γεννῶσιν. Εἶναι τρόπον τινὰ πορνικόν, γέννημα πόρνης μητρός. Ρ. παράγ. πορναρίζω. Ἐπορναρίσαν μου πέντε κουέλλες

Καὶ ναί μὲν ἡ σχέση τῶν πορνάριν, πορναρίζω πρὸς τὰ πόρνος, πόρνη δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθῇ, ἡ χρήση ὅμως τοῦ πορναρίζω  γιὰ ζῶα ποὺ βατεύονται καὶ γίνονται ἔγκυα προτοῦ συμπληρώσουν τὸ πρῶτο ἔτος τῆς ἡλικίας τους ὑποβάλλει ἔντονα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ λέξη γιὰ τὴν πόρνη ἐπήγασε ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς πρώιμης γέννησης, πρβλ. πρωμάριν (= τὸ πρώιμα γεννώμενο ζῶο) Κύπρ., πρωμί(ν) (= τὸ προγαμιαῖο παιδί) Ρόδ., πρῶμος (= πρώιμος, τὸ ἐνωρὶς γενόμενο, φροῦτο ἢ ζῶο ἢ καιρός) Κύπρ. πρώιμος (= ὁ ἐνωρὶς γεννώμενος: Πρώιμον ἀρνίν || πρῶτος) Πόντ. πρῶμος[2](= ὁ πρὸ τῆς ὥρας γεννηθείς, εἶτα καὶ ὁ νόθος) Θράκ. κ.λπ.

Ρί­τσαρντ Μπρό­τιγ­καν (Richard Brautigan) : Εἶ­δα τὸν κό­σμο νὰ μοῦ γνέ­φει ἀν­τί­ο καὶ νὰ κυ­λᾶ ἀ­βί­α­στα μα­κριά μου (I Watched The World Glide Effortlessly Bye)
ΗΜΑΣΤΕ ὅλοι κά­πο­τε μι­κρὰ παι­διά.

 

Βι­βλί­ο πρῶ­το

κε­φά­λαι­ο 1ο

        Μιὰ φο­ρὰ

κε­φά­λαι­ο 2ο

        κι ἕ­ναν και­ρὸ ἤ­μουν ἀ­γο­ρά­κι

κε­φά­λαι­ο 3ο

        ἐ­ρω­τευ­μέ­νο μ’ ἕ­να κα­φὲ ἀρ­κου­δά­κι.

κε­φά­λαι­ο 4ο

        Ἔ­πει­τα

κε­φά­λαι­ο 5ο

        ἤ­μουν δε­κα­ο­χτὼ χρο­νῶν

κε­φά­λαι­ο 6ο

        καὶ κα­θό­μουν σὲ μιὰ αἴ­θου­σα στὸ δι­κα­στι­κὸ μέ­γα­ρο τῆς κο­μη­τεί­ας τοῦ Λέ­ιν.

κε­φά­λαι­ο 7ο

       

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

MEDNIGHT 2021: Η Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή ξεκινά από την Λήμνο

 

Για πρώτη φορά, 13 περιοχές στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο γίνονται δίαυλος επιστήμης συμμετέχοντας στη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή, MEDNIGHT 2021. Στόχος τους, να δείξουν στο ευρύ κοινό τη σημασία των ερευνών που διεξάγονται σε χώρες της Μεσογείου- με έμφαση στο ρόλο των γυναικών σε αυτόν τον τομέα- για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες της.

Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του MEDNIGHT 2021 θα εστιάσουν -μεταξύ άλλων- στα ακόλουθα θέματα: κλίμα και καθαρές μορφές ενέργειας, θάλασσα και ρύπανση, γεωλογία και βιοποικιλότητα, δίαιτα και διατροφή, υγεία, ανθρωπολογία και ιστορία, πρωτοπόροι επιστήμονες και το μέλλον. Όλες οι θεματικές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (GreenDeal), δεδομένου ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητών είναι αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Σε απόγνωση οι μελισσοκόμοι στην περιοχή της Μακρακώμης

 

 

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για δυσάρεστα. Ο λόγος το ράντισμα των καλλιεργειών με φυτοφάρμακα. Στην περιοχή Μάκρης και Αρχανίου στο Δήμο Μακρακώμης έχουμε μεγάλες ζημιές στα μελίσσια. Ασυνείδητοι αγρότες ραντίζουν με φυτοφάρμακα τις δενδρώδεις καλλιέργειες για τη μελίγκρα και για την απεντόμωση χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις σχετικές οδηγίες και τη νομοθεσία. Με αποτέλεσμα, τη δηλητηρίαση και το θάνατο των μελισσών και την τραγική εικόνα των σωρών με τις νεκρές μέλισσες στις κυψέλες.  Οι δε μελισσοκόμοι είναι σε απόγνωση. Και όπως μου έλεγε ένας μελισσοκόμος «πας το απόγευμα στα μελίσσια σου και βλέπεις σωρούς τις μέλισσες νεκρές. Και κάπου εκεί σε πιάνει η απόγνωση∙ και θες να τα παρατήσεις

 

Δυστυχώς τα φυτοφάρμακα δεν είναι αθώα και οι απειλές για την κοινωνία των μελισσών είναι ορατές. Αυτό έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τη διεθνή κοινότητα και φωνές για τη λήψη πιο αυστηρών μέτρων ακούγονται από παντού. Ο ρόλος των μελισσών στη φύση είναι αναντικατάστατος. Διαβάζουμε ότι περισσότερα από το 80% των φυτών στον πλανήτη είναι εντομόφυλα και η αναπαραγωγή τους εξαρτάται από γονιμοποιητές όπως οι μέλισσες. Και η μέλισσα είναι ο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός γονιμοποιητής.

 

Μνημεία Ηπείρου : Θεσμική υποκρισία και κοινωνική εγρήγορση

 

του Γιάννη Παπαδημητρίου

Ζούμε σε μια χώρα, ή, αν το προτιμάτε, έχουμε κυβέρνηση μιας παράταξης, που η ιδεολογική χρήση των μνημείων και η επιλεκτική της ευαισθησία απέναντι σ' αυτά συναγωνίζεται με την αντίστοιχη μεταχείριση της Ιστορίας. Μια χώρα, που κορδώνεται με την ανακάλυψη του «Τάφου» της Αμφίπολης αλλά δεν διστάζει να τσιμεντώσει την Ακρόπολη και να καταστρέψει την ελληνική Πομπηΐα της οδού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, αγνοώντας τη μελέτη της ανάδειξής της. Ή που οργίζεται με τον Ερντογάν για τη μεταχείριση της Αγιάς Σοφιάς αλλά κλείνει τα μάτια στην επιδρομή χριστιανοταλιμπάν στη Ροτόντα και δείχνει, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιθυμία απέναντι στα ισλαμικά μνημεία.

 Ο μνημειακός πλούτος της Ηπείρου δεν έχει αποφύγει ανάλογες περιπέτειες. Μια δειγματοληπτική αναφορά με σειρά χρονολογική - όχι των ίδιων των μνημείων αλλά των απειλών εναντίον τους - το επιβεβαιώνει : 

 - Καθώς γιορτάσαμε με αμφιλεγόμενης αισθητικής πανηγύρια τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αξίζει τον κόπο θυμηθούμε ότι το πατρικό σπίτι του Αθανασίου Τσακάλωφ στα Γιάννενα, ενός από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, θυσιάστηκε στο βωμό της αντιπαροχής τη δεκαετία του ‘70. 

 - Το Δωδωναίο τοπίο, η θαυμαστή ενότητα του μνημειακού συνόλου με την κοιλάδα της Δωδώνης, κινδύνεψε την τριετία 1995 - 97 να «εμπλουτιστεί» με τις νταλίκες της Εγνατίας, καθώς οι κυβερνητικοί αρνούνταν να ξοδέψουν (σ.σ. ευρωπαϊκά) χρήματα για να κατασκευάσουν μεγαλύτερη σήραγγα, που θα απέφευγε την οπτική επαφή. 

 - Η γέφυρα της Πλάκας στον Άραχθο «εμπόδιζε» κι’ αυτή την πορεία της ανάπτυξης, εν προκειμένω του υδροηλεκτρικού φράγματος του Αγίου Νικολάου, και φυσικά δεν άξιζε και τόσο, αφού, όπως είχε εκστομίσει και κάποιος βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ, «κάθε εποχή δημιουργεί τα δικά της μνημεία». Γι’ αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επεξεργάστηκαν το 1997 το περιβόητο σχέδιο της «μεταφοράς» της ενώ αργότερα την άφησαν χωρίς συντήρηση. 

 -

Ο θρυλικός Καβομαλιάς απειλείται – SAVEMALEAS!

 


 

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις & φορείς ΑΛΚΥΟΝΗ,ΑΝΙΜΑ,ΑΡΙΩΝ,ΑΡΧΕΛΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ,ΚΑΛΛΙΣΤΩ,MedINA, ΜOm, ΠΙΝΔΟΣ Περιβαλλοντική,ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ και iSeaζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να παύσει την αδειοδότησητων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) που θα αλλάξουν με δραματικό τρόπο το άγριας ομορφιάς τοπίο του Καβομαλιά, ενώ θα έχουν σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη σπουδαία βιοποικιλότητα της περιοχής. Συνολικά, περισσότερες από 170 ανεμογεννήτριες έχουν λάβει ήδη άδεια παραγωγής νότια της Μονεμβάσιας και μέχρι ακριβώς την απόληξη του ακρωτηρίου!

 

Την τρέχουσα περίοδο διενεργείται η δημόσια διαβούλευση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δύο ΑΣΠΗΕσυνόλου31ανεμογεννητριών στη χερσόνησο του Καβομαλιά, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς. Η δημόσια διαβούλευση για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΚΡΙΘΙΝΑ» είναι μέχρι τις 28/05/2021 και για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» μέχρι τις 8/06/2021.

Οι ΜΠΕ και των δύο ΑΣΠΗΕ είναι σχεδόν πανομοιότυπες και χαρακτηρίζονται από σημαντικότατες ελλείψεις και αυθαίρετες εκτιμήσεις,

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Ἀ­ρί­στη Τριανταφυλλίδου-Τρεν­τέλ :τὸ φι­λὶ τοῦ συγ­γρα­φέ­α

 
 

ΕΙΧΕ ΧΡΟΝΙΑ νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν ἀ­κού­σει, τέσ­σε­ρα, πέν­τε, ἴ­σως καὶ πα­ρα­πά­νω. Στὸ με­τα­ξὺ ἔ­γρα­ψε ἀ­κό­μα δύ­ο βι­βλί­α ποὺ ἐ­κεί­νη δὲν πρό­λα­βε νὰ δι­α­βά­σει. Ὅ­πως καὶ δὲν πρό­λα­βε νὰ πά­ει νὰ τὸν δεῖ. Τὴν τε­λευ­ταί­α φο­ρὰ ποὺ μι­λή­σα­νε, τῆς εἶ­πε ὅ­τι εἶ­χε προ­βλή­μα­τα ὑ­γεί­ας καὶ δὲν μπο­ροῦ­σε πιὰ νὰ βγεῖ.

        Τί νὰ πρω­το­κά­νει καὶ τί νὰ πρω­το­δι­α­βά­σει; Προ­σπα­θοῦ­σε νὰ γρά­ψει, ἄ­καρ­πες προ­σπά­θει­ες ποὺ τὴν ἐ­ξου­θέ­νω­ναν ἠ­θι­κὰ καὶ σω­μα­τι­κά. Τῆς τὰ εἶ­χε στεί­λει ὅ­μως καὶ μὲ ἀ­φι­έ­ρω­ση καὶ μὲ τὸ δι­κό του σῆ­μα κα­τα­τε­θέν, ἕ­να σχέ­διο μὲ μο­λύ­βι. Ὅ­πως εἶ­χε κά­νει ὅ­ταν τὸν πλη­σί­α­σε γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ στὸ βι­βλι­ο­πω­λί­ο γιὰ νὰ τοῦ ζη­τή­σει συ­νέν­τευ­ξη γιὰ τὸ μι­κρὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ ποὺ δη­μο­σί­ευ­ε τὰ δο­κί­μιά της. Ἔ­ρι­ξε μιὰ μα­τιὰ στὸν σύ­νο­δό της, τὸν ζύ­γι­σε, τῆς ἔ­γρα­ψε μιὰ ἀ­συ­νή­θι­στη ἀ­φι­έ­ρω­ση στὸ βι­βλί­ο ποὺ μό­λις εἶ­χε πα­ρου­σιά­σει, μὲ τὴν ἀ­γά­πη μου, σχε­δί­α­σε ἕ­ναν ἄν­τρα καὶ μιὰ γυ­ναί­κα μ’­ἕ­να ἀ­γε­φύ­ρω­το χά­σμα ἀ­νά­με­σά τους καὶ μιὰ κραυ­γὴ ἀ­πὸ τὴν πλευ­ρά του, Je t’aime, καὶ τοῦ ἔ­κα­νε ἕ­να σχό­λιο ποὺ δὲν ἦ­ταν πο­λι­τι­κὰ ὀρ­θό, αὐ­τὸς εἶ­σαι ἐ­σύ. Καὶ μά­λι­στα στὸν ἑ­νι­κό, προ­σβλη­τι­κὸ γιὰ Γάλ­λους. Ἀ­κρι­βῶς στὸ στό­χο. Εἶ­δε τὸ πρό­σω­πο τοῦ συ­νο­δοῦ της νὰ ξαφ­νι­ά­ξε­ται, νὰ σκο­τει­νιά­ζει γιὰ μιὰ στιγ­μη· εἰ­σέ­σπρα­ξε ὅ­μως τὴν ἐ­νό­ρα­ση τοῦ συγ­γρα­φέ­α καὶ χα­μο­γέ­λα­σε εὐ­γε­νι­κά.

      

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Όχι στην καταστροφή της φύσης της Αερορράχης Αμυνταίου! Ναι στην ανάπτυξη των ΑΠΕ με σεβασμό στη βιοποικιλότητα

 

 

24.5.2021

 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και ΚΑΛΛΙΣΤΩ ενώνουν τη φωνή τους με την τοπική κοινωνία του Αμυνταίου ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών κατασκευής Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην «Αερορράχη» Νυμφαίου, Δ. Αμυνταίου. Η διακοπή κρίνεται επιτακτική, καθώς η περιοχή αποτελεί ένα πολύτιμο καταφύγιο για είδη απειλούμενα με εξαφάνιση όπως η Αρκούδα και ο Λύκος, και βρίσκεται σε διάδρομο διέλευσης των Αργυροπελεκάνων, είδος για το οποίο ή χώρα μας φέρει μεγάλη ευθύνη για την προστασία του, καθώς φιλοξενεί το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, παρά την πρόδηλη οικολογική αξία της περιοχής, αυτή δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αλλά αντιθέτως καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις.


Ειδικότερα, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις είχαν επισημάνει με επιστολή τους προς την αδειοδοτούσα αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ότι η αδειοδότηση και έγκριση εγκατάστασης του εν λόγω ΑΣΠΗΕ με την ονομασία «Αερορράχη-Αετός» είναι ανακόλουθη, εφόσον, αφενός δεν έχει λάβει υπόψη την άμεση γειτνίαση με τον πανομοιότυπο ΑΣΠΗΕ «Αερορράχη-Νυμφαίο» που βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής αδειοδότησης λόγω βασικών ελλείψεων του φακέλου αδειοδότησης και αφετέρου δεν έχει λάβει υπόψη τις συσωρευτικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και είδη λόγω της προφανούς άμεσης γειτνίασης των δύο ΑΣΠΗΕ. Το έργο στηρίζεται σε μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έγινε το 2008 (!), είναι λοιπόν προφανές ότι 13 χρόνια μετά είναι απαραίτητη μία νέα επικαιροποιημένη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής και φυσικά θα είναι εναρμονισμένη με τους νέους όρους, συνθήκες και περιβαλλοντική νομοθεσία.