Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Mεθώνη


Ντάβιντ Φοενκινός


Ημέρα οσπρίων και κτηνοτροφικών ειδών


Την 4η επιστημονική συνάντηση, με τίτλο «Ημέρα Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών», διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,  στη Δράμα.Η ενημερωτική εκδήλωση «Ημέρα Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών» θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 11:00π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ. Δράμας-Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει πέντε εισηγήσεις, που σχετίζονται με την καλλιέργεια των οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών της χώρας μας.Η «Ημέρα Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών», εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κύκλου επιστημονικών συναντήσεων, που καθιέρωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας από το 2015 και αποτελεί συνέχεια των τριών προηγούμενων, Ημέρα Φυτοπροστασίας, Ζιζανιολογίας και Εντομολογίας, αντίστοιχα. Η εκδήλωση έχει σκοπό την ενημέρωση της παραγωγικής βάσης, σχετικά με την καλλιέργεια των οσπρίων, όπως, πολλαπλασιαστικό υλικό και η αξιοποίησή του,  τεχνική καλλιέργειας,  εχθροί και ασθένειες,  προοπτικές, παράνομες ελληνοποιήσεις, καθώς και για τη χρησιμότητα παλαιών και νέων κτηνοτροφικών φυτών (π.χ. λούπινο), αλλά και  της ενσίρωσης, από εξειδικευμένους επιστήμονες των καλλιεργειών αυτών.

Πυροβόλησαν και σκότωσαν ελάφι στο Νυμφαίο

 


Ένα νεκρό ελάφι (Cervus elaphus) εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Ιανουαρίου σε πολύ μικρή απόσταση από την είσοδο του Νυμφαίου! Το άτυχο ζώο βρισκόταν στο δρόμο όταν εντοπίστηκε από διερχόμενο οδηγό. Αφού το πλησίασε και διαπίστωσε ότι ήταν νεκρό, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία από την οποία ειδοποιήθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που έσπευσε στο σημείο μαζί με τη Θηροφυλακή και το Δασαρχείο. Κατά την εξέταση του ζώου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στο λαιμό από πυροβόλο όπλο από τα οποία προήλθε και ο θάνατός του.

Η λαθραία υλοτομία ξαναχτυπά το όμορφο δάσος της Εξοχής


Οικολογική Κίνηση ΚοζάνηςΗ ιστορία επαναλαμβάνεται. Το δασάκι της Εξοχής, που βρίσκεται δίπλα στο παλιό χωριό της Εξοχής και κοντά στα ορυχεία, ξαναπέφτει θύμα των λαθραίων υλοτόμων.  Όπως θα θυμούνται οι παλιότεροι, το δάσος αυτό φιλοξενούσε στις κατασκηνώσεις του παιδιά από όλο το νομό Κοζάνης πριν μερικές δεκαετίες. Πλέον το χωριό έχει σκεπαστεί πλήρως από τις αποθέσεις των Ορυχείων της ΔΕΗ, ενώ το δασάκι ακρωτηριάζεται κάθε τόσο από τα τσεκούρια και τα πριόνια αδίστακτων και παράνομων ξυλοκόπων. 

Η λαθραία υλοτομία, που οργιάζει εδώ και χρόνια παντού, αποτελεί μια βολική λύση για τζάμπα θέρμανση αλλά και προσοδοφόρο επιχείρηση για εμπόρους ξυλείας, οι οποίοι δρουν ουσιαστικά ανενόχλητοι.

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Δι­ο­νύ­σιος Στρά­νης: Δί­πτυ­χο γιὰ ἕ­να ἀ­κό­μα κα­λο­καί­ρι ποὺ φεύ­γει
       I. Οἱ ὀ­φθαλ­μο­μάν­τεις τοῦ θέ­ρους


ΟΦΘΑΛΜΟΜΑΝΤΕΙΑ ση­μαί­νει προ­φη­τεί­α μέ­σα ἀ­πὸ τὴν ἑρ­μη­νεί­α τοῦ μα­τιοῦ. Νο­μί­ζω πὼς συ­νάν­τη­σα αὐ­τὴ τὴ λέ­ξη γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ στὸ Γυ­μνά­σιο, στὴν Ἰ­λιά­δα τοῦ Ὁ­μή­ρου (ἕ­να κοί­ταγ­μα μέ­σα στὰ μά­τια ἑ­νὸς νε­κροῦ ἀ­λό­γου), ὅ­μως ἴ­σως καὶ ὄ­χι. Ὄ­μορ­φα πτώ­μα­τα τῶν κα­λο­και­ρι­ῶν ποὺ πέ­ρα­σαν ξα­πλώ­νουν πά­νω σε πλα­τιὰ βρά­χια δί­πλα στὴ θά­λασ­σα. Στὶς ρὸζ θη­λές τους, ποὺ δεί­χνουν ψη­λὰ σὰν ἀ­λε­ξι­κέ­ραυ­να, ἡ ἀ­να­πό­λη­σή μας δι­α­λύ­ε­ται μὲ κρό­το. Κοι­τά­ζον­τας μέ­σα στὰ νε­κρά τους μά­τια τὸ πα­ρελ­θὸν ἐμ­φα­νί­ζε­ται σὰν ἕ­νας ἀ­νά­στρο­φος οἰ­ω­νός.

*

Βλέ­που­με στὸ φῶς τοῦ με­ση­με­ριοῦ τὰ ἐ­ρεί­πια ἑ­νὸς ἀρ­χαί­ου να­οῦ Ἰ­ω­νι­κοῦ ρυθ­μοῦ πά­νω ἀ­πὸ μιὰ ἀμ­μου­διά. Κά­ποι­ες κο­λῶ­νες, ποὺ τὰ σγου­ρά τους κι­ο­νό­κρα­να θυ­μί­ζουν τὸ χτέ­νι­σμα τοῦ βα­λὲ τῆς τρά­που­λας, στέ­κον­ται ἀ­κό­μα ὄρ­θι­ες ρί­χνον­τας κά­τω τὸν ἴ­σκιο τῶν ὡ­ρῶν, ἐ­νῶ ἄλ­λες κεί­τον­ται στὸ ἔ­δα­φος μὲ τὴν ὀ­δον­τω­τὴ δι­α­το­μὴ τοῦ κί­ο­νά τους ἐ­κτι­θέ­με­νη σὰν πε­τα­μέ­να γρα­νά­ζια ἢ ἔκ­πτω­τοι ἥ­λιοι τοῦ χθὲς ποὺ μαρ­μά­ρω­σαν. Βλέ­που­με τὶς ὧ­ρες τοῦ ἥ­λιου, κο­ρί­τσια μὲ μα­γιὸ ποὺ παί­ζουν μὲ μιὰ πο­λύ­χρω­μη πλα­στι­κὴ μπά­λα. Κα­λο­σχη­μα­τι­σμέ­νες, εὐ­θυ­τε­νεῖς, ἁ­γί­ες καὶ μὲ τὰ πό­δια χω­μέ­να στὴν ἄμ­μο σὰν κε­ρά­κια στὸ μα­νουά­λι ἑ­νὸς πύ­ρι­νου με­ση­με­ριοῦ. Τὰ ἴ­χνη τῶν πο­δι­ῶν τους στὴ μου­σκε­μέ­νη ἀ­κτὴ δια­ρκοῦν γιὰ λί­γο προ­τοῦ τὰ σβή­σει τὸ νε­ρὸ (μπλὲ ὅ­πως ἡ σκλη­ρὴ πλευ­ρὰ μιᾶς γο­μο­λά­στι­χας). Βλέ­που­με τὴν ἀ­γω­νί­α τοῦ λου­ό­με­νου γε­ω­μέ­τρη: νὰ τι­θα­σεύ­σει τὸν χρό­νο, δί­νον­τάς του σχῆ­μα. Γρά­φει στὴν πα­ρα­λί­α μὲ ἕ­να ξύ­λο τὶς τρο­χι­ὲς τῆς μπά­λας ποὺ ρί­χνε­ται στὸν ἀ­έ­ρα ἀ­πὸ τὰ φλο­γο­κέ­φα­λα κο­ρί­τσια (γραμ­μὲς καμ­πύ­λες σὰν τὴν κί­νη­ση τῶν δει­κτῶν τοῦ ρο­λο­γιοῦ), γε­μί­ζει μὲ θα­λασ­σι­νὸ νε­ρὸ ἕ­να ἀγ­γεῖ­ο γιὰ νὰ τὸ φέ­ρει στὸ σπί­τι ὡς σου­βε­νίρ.

Υπόμνημα Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα Ατόμων του Αυτιστικού Φάσματος


      Προς:                    TO

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ- Γ. Κουτρουμάνη

Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης K. Μ. Μπόλ -Υπουργό & Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Γραφείο Πρωθυπουργού κυ Λ. Παπαδήμου

-Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ΑΘ. Δρέττα

-Μέλη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του v. 3863/2010

9.ξμμ: ««οι ρυθμίσεις του νέου ΚΕΒΑ για την ταξινόμηση και τα ποσοστά αναπηρίας του Αυτιστικού Φάσματος»

Πληροφορίες: Γιάννης Σταυρόπουλος Κρήτης 16 — Χολαργός — τ.Κ 15562

Επικοινωνία: τηλ. 210-65-25.959 1 6934-994.777 — mai1 pedikeomataOgmai1.com Συντμήσεις: ΑΦ = Αυτιστικό Φάσμα

Αξιότιμοι κύριοι, με αφορμή:

-Την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας (ΕΟΔΑΦ) που είναι η πρώτη Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτισμού στη χώρα μας

-Τις παρεμβάσεις περί επανεξέτασης του θέματος προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας

Επανερχόμαστε στις κατ' επανάληψιν διατυπωμένες θέσεις και αιτήματά μας επί του θέματος προς την Πολιτεία, που βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα τόσο στο πρωτόκολλο του υπουργού Υγείας Ι Πρόνοιας (ΑΠ 1745/23-12-2010), όσο και του υπουργού Εργασίας (Κοινωνικής ασφάλισης(ΑΠ 3064/23-12-2010).

-Τις θέσεις αυτές, έχουμε καταθέσει και πιο πρόσφατα. με το μεγάλο Ψήφισμα του Αυτιστικού Φάσματος προς τον (ΑΠ Κ226/26-12-2Ο12) το οποίο υπογράφουν επώνυμα πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) γονείς και ειδικοί επιστήμονες παιδιών / ατόμων του ΑΦ. Όλα τα ανωτέρω, έχουμε καταθέσει ως κίνηση Συλλόγων του Αυτιστικού Φάσματος, που ως γνωστόν δεν εκπροσωπείται θεσμικά σαν αναπηρία από την ΕΣΑΜΕΑ, την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ή άλλους παρόμοιους φορείς.

ΚΠΙΣΝ: Από το αστικό στο αττικό τοπιο


της Μυρτώς Κωσταροπούλου «Θάλασσα λανθασμένη δε γίνεται»

Οδ. Ελύτης

Εικαστικότητα

Φέρνω στη μνήμη μου αυτόν τον απλό και ωραίο πίνακα ζωγραφικής του Γ. Παραλή που απεικονίζει δύο από τις αρετές του ελληνικού τοπίου, τη θάλασσα όπως φαίνεται μέσα από ένα κτήμα με ελιές και σκέφτομαι ότι αυτό το πάντρεμα λείπει από το κτίριο του Renzo Piano στο Φάληρο..

Ο R. Piano συνέλαβε το κτίριο ως επιδίωξη αποκατάστασης της «καλής θέας», που θα έπρεπε να συνεπάγεται από την ετυμολογία της Καλλιθέας, με την ευρύτερη περιοχή της οποίας συνορεύει. “From our first observations, there emerged the idea that by raising the ground—with a slight slope and a progressive course—we could restore the beautiful view of Kallithea,”  είχε δηλώσει ο R. Piano.Την καλή θέα, ο αρχιτέκτονας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του πάρκου που εκτείνεται σε όλο το οικόπεδο έκτασης 210.000 τ.μ., την επιτυγχάνει καθώς το αστικό τοπίο ανυψώνεται σε έναν τεχνητό λόφο, ένα επικλινές επίπεδο που καταλήγει στο τελευταίο και στεγασμένο επίπεδο της Λυρικής Σκηνής. Σε αυτό το επίπεδο εξασφαλίζεται πανοραμική θέα του λεκανοπεδίου της Αττικής, με άποψη της Ακρόπολης και του Λυκαβηττού.

Χειμωνιάτικες πυρκαγιές...

Χτες, 28 Ιανουαρίου...Μέσα στο κρύο ξεκίνησαν απότομα οι πρώτες πυρκαγιές του   .... Χειμώνα. Ο έχων νουν  δικαιούται να τον χρησιμοποιήσει για να καταλάβει τι περιμένει τα βουνά της Νότιας Εύβοιας, το καλοκαίρι...Φωτογραφία Δημήτρης Χόνδρος

Εκδήλωση για το Μεγάλο Ρέμα ΡαφήναςΣε κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/1 η εκδήλωση-διεπιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μ.Ρέματος Ραφήνας. Η προσέλευση  ήταν πάνω από 170 άτομα,  γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον του κόσμου της περιοχής για το μέλλον του Μεγάλου Ρέματος και για αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση.

Οι ομιλητές  κατέδειξαν  ο καθένας από τη σκοπιά της επιστημονικής του ιδιότητας, την ακαταλληλότητα των έργων που σχεδιάζονται στο Μεγάλο Ρέμα ως προς την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης ανέδειξαν τις εναλλακτικές «πράσινες» λύσεις που πλέον εφαρμόζονται  διεθνώς στα ρέματα και την ανάγκη «πραγματικής» οριοθέτησης του ρέματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία των κατοίκων και η προστασία του οικοσυστήματος.

Οι ομιλητές ανέπτυξαν τα παρακάτω θέματα:

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή


Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή διαβίβασε αίτημα 100 δημοτών προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων στις 16-1-2018 με το εξής περιεχόμενο:

«Κύριε Πρόεδρε, σας μεταβιβάζομε αίτημα δημοτών του Δήμου Αθηναίων, για να εγγραφεί άμεσα, σύμφωνα με τον κανονισμό, στην Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της εφαρμογής των αποφάσεων: 522/6-3-2014 και 686/25-6-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν  το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, όπως και η συζήτηση και η λήψη απόφασης για το ζήτημα της χωροθέτησης του γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Γουδή, όπως δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος κος Καμίνης στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Μαρτίου 2017 και 27 Απριλίου 2017»

Με επιστολή της δε, η οποία στάλθηκε προς όλες τις παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων, ζητούσε τα εξής:                        

«1. Την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ανάλογες αποφάσεις έχουν πάρει οι όμοροι Δήμοι Παπάγου-Χολαργού, Ζωγράφου) καθώς και δεκάδες φορείς επιστημόνων, κατοίκων, εργαζομένων.

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Τεχνητή Νοημοσύνη
Του Γιάννη Σχίζα
Από την ΑΥΓΗ 27.1.2018

Ο δυστοπικός όλεθρος πρόβλεπε  την ανάπτυξη ανθρωποειδών που  κάποτε  αυτονομούνται και προβάλουν τους δικούς  τους σκοπούς… Καθώς πληθαίνουν τα έργα «επιστημονικής φαντασίας» που  μας φέρνουν  κοντύτερα σε αυτό το μέλλον-ή  στη διάψευσή του ! -  πληροφορούμαστε από τον τύπο ότι το μέλλον είναι πολύ κοντά, σχεδόν παρόν!

Σε  ένα άρθρο της Λέτας Καλαμαρά  μαθαίνουμε ότι οι ΗΠΑ πρωτοστατούν στο μεγάλο κύμα τεχνητής νοημοσύνης, με την   Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και Αφρική καθώς και χώρες της Άπω Ανατολής να έπονται. Πρόκειται για μηχανές που υλοποιούν τα όνειρα του  πρωτοπόρου των υπολογιστών Alan Turing – δηλαδή  μπορούν να σκέπτονται 

Οι υποσχέσεις της νέας τεχνολογίας   είναι τεράστιες :Μεταξύ άλλων, ο καθένας μπορεί να έχει έναν  εικονικό βοηθό   ικανό  να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες  του. Έρχονται νέα συστήματα αναγνώρισης  της φωνής,   προσωποποιημένα μέσα ενημέρωσης,   μέσα  για ιατρικούς σκοπούς. Το 2018 μάλιστα   προβλέπεται να είναι η χρονιά  με τις μεγαλύτερες ιατρικές εφαρμογές  τεχνητής νοημοσύνης...

Πρόσφατα η Ocado Technology  παρουσίασε  ένα ρομπότ που  σχετίζεται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού . Στην ουσία το ρομπότ αυτό αποτελεί ένα δεύτερο ζευγάρι χέρια, που θα βοηθούν τους τεχνικούς όταν χρειάζονται κάποιου  είδους βοήθεια…

Mall στην Ακαδημία Πλάτωνος : Έγκλημα πολλών διαστάσεων

του Νίκου Ζούτου 


Οι δημόσιοι χώροι στην Ελλάδα είναι διαχρονικά ένα κοινωνικό αγαθό σε κρίση. Στη σημερινή περίοδο, υπερχρέωσης της χώρας και καθεστώτος εποπτείας από τους δανειστές, αυτή η κρίση βαθαίνει και αποκτά νέα χαρακτηριστικά που την καθιστούν επικίνδυνη για το μέγεθος, την ποιότητα και, εν τέλει, την ίδια τους την ύπαρξη. Βασική, νέα παράμετρος αυτού του κινδύνου είναι η απορρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας, με κύριο επιχείρημα την “αξιοποίηση” μέσω της πώλησης της δημόσιας γης σε ιδιώτες από το ΤΑΙΠΕΔ καθώς και τη διευκόλυνση των “επενδύσεων” για να “έρθει η ανάπτυξη”..
Η περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος επαληθεύει τόσο τη διαχρονικότητα του ζητήματος όσο και τον τρόπο με τον οποίον αυτό εξακολουθεί να “τακτοποιείται”, παρά τις δραματικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στο λεκανοπέδιο της Αθήνας από τον τρόπο που αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά η Αττική.
Στη συνοικία έχει σωρευτεί διαχρονικά μεγάλος όγκος προβλημάτων: υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατοικίας και της ποιότητας ζωής, του αρχαιολογικού χώρου, των κοινωνικών συνθηκών και των χώρων που συγκεντρώνονται οι διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτή η υποβάθμιση αναγνωρίζεται από το 1988 και με επίσημο τρόπο, από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου.
Χρειάστηκαν 22 χρόνια και διαρκείς, μαζικές κινητοποιήσεις των κατοίκων για να φτάσουμε σε μια πρώτη ουσιαστική ενέργεια από πλευράς πολιτείας, στα τέλη του 2010, για τη σωτηρία του Αρχαιολογικού Χώρου. Δηλαδή, να μην ανεγερθεί ένα μεγαθήριο 19500 τ.μ. σχεδόν σαν σφήνα στο σώμα του χώρου, να αποφασιστεί η απαλλοτρίωση του οικοπέδου και να θεσμοθετηθούν ορισμένα μέτρα μείωσης της δόμησης στη γύρω περιοχή.

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Αρχαίες νοστιμιές...


Ο αρχαιολόγος Χρίστος Ντούμας αφήνει για λίγο στην άκρη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο Ακρωτήρι της Θήρας και μας μιλά για τις νοστιμιές που απολάμβαναν οι πρόγονοί μας 3.500 χρόνια πριν σε μια ομολογουμένως απολαυστική κουβέντα.https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPW2Jp9vN2a_MvYJnC1wQO3TaI68__tWyTDq9zzkX9NLRBKRZzFaD0PurBFujJJOWDZCZlSkj5VJmX_C8J4CvMhI3zh9ETQw54b-uw1mW7atc-KXOOWlAVgLSSZ8-P_kURDu-25qhBJ_w/s560/1a.jpg

                                              Αποφλοίωση φάβας με αρχαίες μυλόπετρες
           Ο καθηγητής και ανασκαφέας του Ακρωτηρίου της Θήρας μετά το Σπύρο Μαρινάτο κ. Χρ.Ντούμας,  μας «ξεναγεί» στις βρώσιμες πρώτες ύλες που φύλαγαν στις κουζίνες τους οι κάτοικοι της προϊστορικής Σαντορίνης: πρώτες ύλες που τόσο καλά διατήρησε η τέφρα του ηφαιστείου...


                                                                     «Βρήκαμε πολλά κατάλοιπα καρπών, μέσα σε δοχεία που φυλάσσονταν στα σπίτια.

Καθώς έπεσε η τέφρα απανθρακώθηκαν και έτσι διατηρήθηκαν», εξηγεί ο Χρ. Ντούμας.

«Οι καρποί αυτοί ήταν προϊόντα καλλιεργειών -γι' αυτό και έχουμε γνώσεις για τις καλλιέργειες εκείνης της εποχής. 
            Βρήκαμε φάβα, φακές, κριθάρι-, σε ένα μάλιστα πιθάρι γεμάτο τέφρα βρήκαμε αποτυπώματα αμύγδαλων.

Αυγερινοπούλου: Αύξηση των Χρηματοδοτήσεων για τις Υποδομές για το Νερό ζήτησαν οι Συμμετέχοντες στο Νταβός


Η διαχείριση των υδάτων αναδείχθηκε ως ένα από τα κεντρικά θέματα της 3ης ημέρας συναντήσεων στο Νταβός της Ελβετίας που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η εξάντληση του νερού αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κινδύνους κατά την Αναφορά των Παγκόσμιων Κινδύνων για το 2018 (The Global Risk Report 2018), ενώ οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, σύμφωνα με την Μελέτη του Πανεπιστημίου του Harvard που παρουσιάστηκε: το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει κάτω από συνθήκες λειψυδρίας ή έλλειψης πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, το 80% του νερού που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος δεν απορρυπαίνεται, ώστε να αξιοποιηθεί ξανά με αποτέλεσμα να κατασπαταλάται, ενώ στη γεωργία καταναλώνεται τουλάχιστον το διπλάσιο νερό σε ποσότητα από αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Το 2030 οι ανάγκες μας για νερό θα είναι 40% παραπάνω από τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους με σαφείς κινδύνους τόσο για τη διατροφική ασφάλεια όσο και για την γεωργία και για το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

«Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το ελαιόλαδο»
Μια πολύ χρήσιμη και καινοτόμα έκδοση με θέμα την ελαιοκομία κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πρόκειται για την «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το ελαιόλαδο», η οποία διαθέτει 688 έγχρωμες σελίδες, 220 φωτογραφίες, μεταξύ αυτών και από τον φακό του Ανδρέα Σμαραγδή, που κοσμούν την έκδοση.
Οι 37 συγγραφείς σε γλώσσα απλή και εκλαϊκευμένη συνδύασαν τις επιστημονικές τους γνώσεις με τη μεγάλη εμπειρία που  διαθέτουν είτε από τους χώρους τους ακαδημαϊκούς, είτε της παραγωγής και των επιχειρήσεων.
Στις 7 ενότητες της έκδοσης, ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί σε 38 κεφάλαια που καλύπτουν όλη την «αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας» και να ενημερωθεί για θέματα που σχετίζονται με:
·      Την «Ιστορία και τον Πολιτισμό» όπου, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στη διαδρομή του ελαιοδένδρου δια μέσου των αιώνων καθώς και τις εθνογραφικές – λαογραφικές αναφορές.
·      Την «Πρωτογενή Παραγωγή (καλλιέργεια)», στην οποία παρουσιάζονται οι ελληνικές ποικιλίες, ενώ σε 274 σελίδες περιγράφονται οι τεχνικές πολλαπλασιασμού, οι σύγχρονες μέθοδοι άρδευσης, η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας, η ορθολογική λίπανση, το κλάδεμα και λοιπές γεωργικές πρακτικές,
·      Το «Ελαιοτριβείο (Ελαιουργείο)», όπου καταγράφονται οι ορθές βιομηχανικές πρακτικές, οι καινοτομίες που βρίσκονται στη διεθνή επικαιρότητα και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων,
·      Τη «Συσκευασία - Τυποποίηση», με αναφορά στις ορθές πρακτικές και την ιχνηλασιμότητα στην τροφική αλυσίδα,

Ηλίας Πετρόπουλος!


Άρχισαν τα όργανα… Αναθεώρηση του ΕΣΔΑ «επί θύραις»;


Του Στέφανου Σταμέλλου*Η είδηση αναφέρει: «Στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της Σαντορίνης προχωράει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατόπιν Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη…» «…Ηλεκτροπαραγωγή με καύση αερίου σύνθεσης (syngas), το οποίο είναι περιβαλλοντικά ασφαλές…» κλπ. [1]Καταφεύγοντας στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)[2], σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκαν και ψηφίστηκαν οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί (ΠΕΣΔΑ) και τα Τοπικά Σχέδια των Δήμων (ΤοΣΔΑ), διαβάζουμε: «Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ». [1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σελ 4].Κι επίσης:

Γεώργιος Κηπιώτης: Ένας φίλος των παιδιών

Τέος Ρόμβος & Μιντιλού
Θεωρώ σχεδόν απίθανο κάποιος ο οποίος αντικρύζει το συγκεκριμένο βιβλίο να θεωρήσει πως είναι κάτι το οποίο θα λαχταρούσε να διαβάσει. Ο τίτλος, παρότι ακριβέστατος ως προς την περιγραφή της κεντρικής μορφής του βιβλίου είναι συνάμα παραπλανητικός μιας και δεν υπονοεί καν το πόσο πολύπλευρη είναι αυτή η προσωπικότητα, και ως εκ τούτου τα πόσα άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα πραγματεύεται το πόνημα αυτό των Ρόμβου, Μιντιλού και Κηπιώτη. Ακόμη κι αν κάποιος δεν σταθεί στον τίτλο και το φυλλομετρήσει, πιθανώς να διστάσει μπροστά στις αμέτρητες σελίδες της καθαρεύουσας. Κι όμως, οι συγγραφείς συνέθεσαν με τέτοιο τρόπο τα αρχειακά τεκμήρια ούτως ώστε το βιβλίο να έχει ροή και ρυθμό. Μάλιστα η εναλλαγή των ζητημάτων τα οποία πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τα αναστοχαστικά δοκίμια του Ρόμβου, κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

Η προσφορά του Τέου Ρόμβου στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία είναι αδιαμφισβήτη, τουλάχιστον για όσους τον διαβάζουν.

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Τα δέντρα…γίγαντες της Κύπρου

 


της  Μαρίας Παναγιώτου
Γύρω στα 400 δέντρα γίγαντες υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το νησί και με ηλικίες που ξεπερνούν ακόμα και τα 1.500 χρόνια. Ένα παράδειγμα ο Τρέμιθος στην Απαισιά Λεμεσού, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο σε ηλικία δέντρο (1.500 χρόνων), ενώ υπάρχουν και πολλά άλλα που ακόμα δεν έχουν επίσημα ανακηρυχθεί αιωνόβια, διότι δεν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για να τα επιθεωρήσουν και να τα καταγράψουν στο σχετικό αρχείο.

Τα αιωνόβια δέντρα ή δέντρα-μνημεία της φύσης είναι σημαντικά δείγματα της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομίας. Έζησαν σε περιόδους στις οποίες επικρατούσαν εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες και άντεξαν τη δοκιμασία των καιρικών συνθηκών και του χρόνου, αλλά και στην καταστρεπτική μανία της φωτιάς και των αλόγιστων ενεργειών του ανθρώπου. Είναι μάρτυρες μακρινών ιστορικών γεγονότων και συχνά συνδέονται με τις παραδόσεις, τους μύθους και θρύλους του πολύπαθου νησιού μας.
Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, αιωνόβια δέντρα λέγονται αυτά με ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις και με ηλικία που γενικά ξεπερνά τους 2-3 αιώνες. Οι διαστάσεις τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος, τις οικολογικές συνθήκες και άλλους παράγοντες. Εκτός από τις διαστάσεις και την ηλικία, η ιστορική αξία που μπορεί να έχει ένα δέντρο ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως η θέση του, το είδος του δέντρου και η ζωτικότητά του, μπορεί να προσθέσουν στην αξία διατήρησής του.

Νταβίντ Φοενκινός : Σαρλότ
ΜυθιστόρημαΜετάφραση από τα γαλλικά: Οντέτ Βαρών-ΒασάρΒιβλιοπωλείον της Εστίας. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2018.

Σειρά: Ξένη λογοτεχνία

Σελ.: 264,  14x20.5,  τιμή: 19 ευρώ

ISBN: 978-960-05-1686-9

Πολυάριθμες σκηνές μοιάζει να βγήκαν από τα σκοτάδια.

Βλέπει κάλλος στην έκφραση του φόβου.

Μήπως δεν είναι και η ίδια φοβισμένη ακατάπαυστα;

Ακόμη κι όταν βαδίζει, μιλά, ανασαίνει.

Της απαγορεύουν την πρόσβαση στα πάρκα και στα δημόσια κολυμβητήρια.

Ολόκληρη η πόλη της είναι ένα πεδίο μάχης.

Μια φυλακή για το αίμα της.


Μετά την παιδική της ηλικία στο Βερολίνο, που σημαδεύτηκε από μια οικογενειακή τραγωδία, η Σαρλότ αποκλείεται σταδιακά απ’ όλες τις εκδηλώσεις της γερμανικής κοινωνίας. Ζει ένα καταιγιστικό ερωτικό πάθος, πριν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψει όλα για να βρει καταφύγιο στη Γαλλία. Στην εξορία ξεκινάει ένα αυτοβιογραφικό ζωγραφικό έργο, συγκλονιστικό στη νεωτερικότητά του. Καθώς γνωρίζει ότι κινδυνεύει, το εμπιστεύεται στον γιατρό της, λέγοντάς του «είναι όλη μου η ζωή».

Φλοράνς Νουαβίλ : Ερωτομανία


 Μυθιστόρημα

 Μετάφραση από τα γαλλικά: Λίνα Σιπητάνου

Βιβλιοπωλείον της Εστίας. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2018.
Σειρά: Ξένη λογοτεχνία
Σελ.: 188,  14x20.5,  τιμή: 18 ευρώ
ISBN: 978-960-05-1717-0 

«Κοίτα! Ντύθηκα εσύ!»

Η Κ. μπήκε στο γραφείο όπου δούλευα και πρόφερε αυτά τα λόγια χαρωπά.

Ακόμα και σήμερα ακούω τη βραχνή φωνή της να τονίζει το εσύ. Θα πρέπει να είχα ανασηκώσει τα μάτια μου, αλλά άφησα τη φράση να τρυπώσει στο κεφάλι μου. Είχε κάτι περίεργο. Γιατί «εσύ» και όχι «σαν κι εσένα»; Κι αυτή η έμφαση στο «εσύ»;

Τελικά ξεκόλλησα τα μάτια απ’ την οθόνη μου. Και την είδα… «ντυμένη εγώ». Το γκρι κασμιρένιο παλτό, η φούστα που στενεύει στα γόνατα, το μεταξωτό πουκάμισο. Εντυπωσιακός αντικατοπτρισμός. Λίγες μέρες νωρίτερα μου είχε κάνει φιλοφρονήσεις για το ντύσιμό μου. Ρώτησε από πού αγόραζα ρούχα. Πήγε λοιπόν και πήρε ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Μόνο τα παπούτσια ήταν διαφορετικά. Με πολύ μυτερά τακούνια, κάπως στρογγυλά, πολύ ψηλότερα από αυτά που συνήθως φοράω.

Καπιταλισμός και σπισισμός : Διπλό έγκλημα, πολλαπλή τιμωρία

της Δέσποινας Σπανούδη
Οι δράσεις ομάδων αντισπισιστών στα Εξάρχεια και σε άλλες περιοχές της Αθήνας και της Πάτρας, αντιμετωπίστηκαν γενικά με  θυμηδία, χλευασμό ακόμη και οργή. Ωστόσο έστω και στο περιθώριο  αυτών των αντιδράσεων, επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση για ένα από τα «χειρότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας»[1] : τη βιομηχανική κτηνοτροφία.
Στη χώρα μας, που το κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα της κτηνοτροφίας ήταν η υπερβόσκηση και η αποψίλωση της βλάστησης (ιδιαίτερα από την ελεύθερη εκτροφή αιγών), η συζήτηση για τη βιομηχανική κτηνοτροφία ξεκίνησε με καθυστέρηση. Ωστόσο η παγκόσμια τάση που επιβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς απέναντι στις παραδοσιακές μικρές μονάδες, αφορά την βιομηχανοποιημένη εκτροφή ζώων.

Μια ακόμη προκατάληψη

Πέρασαν ήδη 45 χρόνια από τότε που ο  Peter Singer ανέλυε τον όρο speiciesism  (σε μετάφραση ειδισμός δηλαδή η προκατάληψη προς τα άλλα είδη) και τις πρακτικές του, στο best seller : «Η Απελευθέρωση των Ζώων»[2] : οι ωμές περιγραφές των δύο πιο βασικών μορφών του σπισισμού – τα πειράματα με ζώα και η βιομηχανική κτηνοτροφία- σκιαγράφησαν ένα από τα πιο πιεστικά ηθικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής.  Δικαιούμαστε  να χρησιμοποιούμε σαν προϊόντα, όντα με περίπλοκες αισθήσεις και συναισθήματα;

Ti μαγειρεύουν πάλι αύριο;


Το βιβλιοπωλείο ''βιβλιόπολις'' σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Σουλαδάκη ''Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο, μου λέτε ;'' την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 6.30 μμ στο ''Οινοπαντοπωλείον Χρυσομάλλη'' (Υπαπαντής 32, Καλαμάτα)

Το βιβλίο αυτό δεν ακολουθεί τους τυπικούς κανόνες ενός οδηγού μαγειρικής. Εδώ οι αναμνήσεις, τα βιώματα, η οικογένεια, οι φίλοι, τρυφερές στιγμές και συγκεντρώσεις γύρω από το τραπέζι συνδέονται με γεύσεις, αρώματα και την χαρά να προσφέρεις το καλύτερο στους ανθρώπους που αγαπάς. Η Αλεξάνδρα Σουλαδάκη μας προσφέρει ένα συγκινητικό ταξίδι γευσιγνωσίας. Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις, ο αναγνώστης βλέπει καταστάσεις και βιώματα κοινά στην ουσία τους για όλους, που σημαδεύουν τη ζωή του καθενός μέσα από την απλότητα των καθημερινών στιγμών που όλοι περνούν, συντροφιά με αγαπημένους ανθρώπους και γεύσεις. Η μαγειρική λοιπόν δεν είναι μια απλή διαδικασία αλλά ένας "ολόκληρος κόσμος" όπου οι αναμνήσεις και οι μυρωδιές συνδέονται άρρηκτα. Η Κρήτη, Αθήνα, Αρκαδία, Μακεδονία, οι γονείς, τα παιδιά, η οικογένεια, οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων, το κόψιμο του τσιγάρου, φίλοι και διακοπές και νόστιμες γεύσεις σε συνταγές πάνω από 100 φαγητών και γλυκών, με προτάσεις μενού ανά εποχή - το βιβλίο αυτό σίγουρα θα δώσει όμορφες ιδέες σε όσους δεν θέλουν ένα απλό οδηγό μαγειρικής, αλλά κάτι "περισσότερο"...

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Εξαίρετη η φετινή εκδήλωση των επώνυμων ελληνικών αποσταγμάτων και ηδύποτων
Η εκδήλωση «Ελληνικό Απόσταγμα», ακόμα πιο ανανεωμένη και επιτυχημένη από πέρυσι, όπου ουσιαστικά καθιερώθηκε, διοργανώθηκε και φέτος στην Αίγλη Ζαππείου (Κυριακή 21/01/18), με 25 ποτοποιίες, ανάμεσά τους και αρκετές νέες παρουσίες. Κατέδειξε έτσι την εντεινόμενη δυναμική των επώνυμων ελληνικών αποσταγμάτων και ηδύποτων σε επίπεδο παραγωγών και προϊόντων. Παράλληλα, διαμήνυσε την ανάγκη που έχουν οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές την εν λόγω εκδήλωση, η ανταπόκριση των οποίων ήταν φέτος σημαντικά αυξημένη, φτάνοντας τους 1.500 περίπου επισκέπτες.Όσον αφορά το τσίπουρο, η τάση του παλαιωμένου καλά κρατεί, με πειραματισμούς διαφόρων επιπέδων και τρόπων ωρίμασης και αποτελέσματα που ανταγωνίζονται τουλάχιστον ως προς τον τρόπο κατανάλωσής τους ποτά όπως το ουίσκι και το κονιάκ. Ανάλογη είναι η εξέλιξη και στο ούζο, με όλο και περισσότερα premium προϊόντα, σε εξαιρετικές συσκευασίες. Αμείωτη συνεχίζεται και η αναγέννηση του ελληνικού λικέρ, η οποία παρατηρήθηκε και στην περσινή διοργάνωση, με όλο και περισσότερα ελληνικά ηδύποτα να δημιουργούνται μέσω μίξης αναπάντεχων συστατικών. Εξ άλλου premium αποστάγματα και ηδύποτα της χώρας μας συμμετέχουν πλέον δυναμικά σε πολλά κοκτέιλ επιτυχημένων μπαρ, κάτι που εδώ και χρόνια γινόταν μάλλον κεκαλυμμένα, ενώ πλέον γίνεται όλο και πιο υπερήφανα.