Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Ταβερνοχώρος και Εθνικό Πάρκο Σχοινιά… 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αποδοκιμάζουν την παρέμβαση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την από 19/7/2012 επιστολή προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ). Η επιστολή συνοδευόμενη από πρόταση τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος(22.6-3.7.2000 (ΦΕΚ Δ 395/3-7-2000))

  δυνάμει του οποίου χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο η ευρύτερη περιοχή του Σχοινιά, ζητά τη διατήρηση των κτισμάτων (ταβερνών), που λειτουργούν εντός της προστατευόμενης περιοχής, πάνω στον αιγιαλό και σε κηρυγμένα αυθαίρετα και κατεδαφιστέα κτίρια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, επικαλούμενος λόγους «πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ιστορικότητας, χρηστής διοίκηση» αιτείται της αναγνώρισης της νομιμότητας των ταβερνών, παραβιάζοντας όχι μόνο κάθε έννοια διαφύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και των ίδιων των Συνταγματικών διατάξεων περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στην ως άνω επιστολή αποδίδονται στη λειτουργία των εν λόγω ταβερνών ευεργετικές για την περιοχή υπηρεσίες, όπως η προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ρύπανσης, η περιφρούρησή της από το ενδεχόμενο camping, μέχρι και η αποτροπή έκνομων δραστηριοτήτων. Αυτό που όμως παραλείπει η επιστολή είναι να αναφέρει ότι «έκνομη δραστηριότητα» είναι η αυθαίρετη δόμηση, ενώ ανήθικη είναι η προσπάθεια κοινωνικής νομιμοποίησης των ταβερνών από ένα συλλογικό όργανο των δικαστών και εισαγγελέων.

Όπως είναι σε άμεση θέση να γνωρίζουν οι οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με την ιδιότητά τους ως μελών του Δ.Σ. του ΦΟΔΕΠΑΣΜ, η επί σειρά ετών παράνομη διατήρηση των επιχειρήσεων αυτών, απάδει προς τον χαρακτήρα της περιοχής ως προστατευόμενης, καθώς η λειτουργία τους συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις για την περιοχή και τα οικοσυστήματά της. Ενδεικτικό παράδειγμα η χρήση βενζινογεννητριών για την ηλεκτροδότησή τους, που αποτελούν εν δυνάμει εστία πρόκλησης πυρκαγιάς.

Oι οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των αποφάσεων κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισμάτων που έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα.
πληροφορίες: 

Λουκία Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, press@medsos.gr  2108228795
Ελίνα Σαράντου, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, esarantou@ornithologiki.gr 2108228704

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

«Το Τοπίο σε ένα Κόσμο που Αλλάζει»Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του ιδίου Πανεπιστημίου, ως και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού  προσκαλούν  στο 1ο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει στις 19-28 Σεπτεμβρίου 2012, στο Campus του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, με θέμα:
«Landscape in a Changing World—Το Τοπίο σε ένα Κόσμο που Αλλάζει»
Σκοπός αυτού του Θερινού  προγράμματος σπουδών (Θ.Π.Σ.) είναι η ανάλυση των ευκαιριών και προκλήσεων που εμπεριέχονται στη διατήρηση και ανάπτυξη της πολλαπλής συμβολής του Τοπίου στην κοινωνία και το περιβάλλον, στο πλαίσιο των κρίσεων και αλλαγών που εισάγει ο 21ος αιώνας, με έμφαση στα Ευρωπαϊκά τοπία.
Το προτεινόμενο Θ.Π.Σ. ανταποκρίνεται σε τρεις κύριες θεματικές περιοχές διεπιστημονικού ενδιαφέροντος:
Θεματική Α. Υπηρεσίες και άλλα αγαθά που προσφέρουν τα τοπία σε κοινωνίες με ποικίλες ανάγκες και προτεραιότητες
Θεματική Β. Σχεδιασμός και διαχείριση τοπίων του παρελθόντος, παρόντος και του μέλλοντος, με την προοπτική της προσαρμογής τους στις προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες κρίσεις και της ανταπόκρισής τους στην αποτελεσματική, βιώσιμη και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών και αγαθών αυτών
Θεματική Γ. Επιπτώσεις των πολιτικών χρήσεων γης στο τοπίο και ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού στη διαχείριση και διακυβέρνηση του τοπίου
Το διεθνές, εντατικό και καινοτόμο αυτό Θ.Π.Σ. αναπτύσσεται μέσω ενός συνδυασμού διαλέξεων, εργαστηρίων (workshops) και εκδρομής στο πεδίο (fieldtrip) στο νησί της Λέσβου, η οποία συνοδεύεται από επιτόπια άσκηση (field atelier). Γλώσσα: αγγλική.
 Το περιεχόμενο του Θ.Π.Σ. παρέχει στους σπουδαστές α) μια ευρεία διεπιστημονική πλατφόρμα μελέτης του ρόλου και της θέσης του (Ευρωπαϊκού, κυρίως) τοπίου στην ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, β) μεθόδους και εργαλεία για την κατανόηση, εφαρμογή και αξιολόγηση των αλλαγών χρήσεων γης και τοπίου και γ) σύγχρονες κριτικές πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική λήψη αποφάσεων, συγκυβέρνηση και παρέμβαση στο τοπίο. Με την ολοκλήρωση του Θ.Π.Σ., οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα παραπάνω θέματα, τα οποία αφορούν διάφορους τύπους και όλες τις διαστάσεις του τοπίου, όπως αναφέρονται σε όλους τους βασικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: αγροτική παραγωγή, αστικοποίηση, οικολογικές υπηρεσίες, τουρισμός, κλπ. 
Το θερινό σχολείο πλαισιώνεται από κοινωνικό πρόγραμμα και δυνατότητες απόλαυσης του εξαιρετικού φυσικού και πολιτισμικού τοπίου της Λέσβου, συνδυάζοντας θαυμάσιες συνθήκες εκπαίδευσης και αναψυχής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Σ. (https://landscape2012.pns.aegean.gr) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου 2012. Οι αιτήσεις εγγραφής θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και θα ενημερώνει τους επιλεγέντες εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης.
Η επιστημονική υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου,
Θεανώ Σ. Τερκενλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100
Τηλέφωνο: 0030-22510-36414

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Ένα «αλιευτικό καταφύγιο»….Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας «στολίζει» με άκρως δηκτικά σχόλια τη  δημιουργία μαρίνας σκαφών – με πρόσχημα τη διαμόρφωση «αλιευτικού καταφυγίου» στην περιοχή……

«Κόντρα στην επιθυμία κατοίκων και ψαράδων της περιοχής, παρά τη γενικότερη κατακραυγή, παρά το ότι εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ, ξεκινά η καταστροφή του Παντοκράτορα, η κατασκευή της μαρίνας σκαφών με …φερετζέ «αλιευτικού καταφυγίου»!

Η λίστα όσων «ενδιαφέρονται» για το έργο αυτό είναι ακόμη ανοικτή! Μπορούν ακόμη «εργολάβοι» της καταστροφής να σπεύσουν! Να ευθυγραμμιστούν με όσους έδειξαν λυσσαλέα επιμονή στην προώθηση του έργου. Με όσους  λοιδόρησαν και συκοφάντησαν κάθε αντίθετη φωνή (scripta manent).

Περίεργες συμπεριφορές, σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη σκοπιμότητα του πανάκριβου αυτού έργου, οδηγούν μια εξαθλιωμένη οικονομικά κοινωνία να αναρωτιέται ποια η κινητήριος δύναμη αυτού του φονταμενταλισμού, δήθεν «υπέρ των αλιέων» (ποιων αλιέων;). Θέλοντας και μη, ακούμε την ηχώ των καφενείων: «Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά; Ποιος κερδίζει και τι»; Φοβούμαστε ότι το κύμα ξέβρασε το κουφάρι...   

Κόντρα σε όλα αυτά φωνάζουμε όλοι μαζί: Σταματήστε το καταστροφικό έργο αυτό. Αποτρέψτε τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Με τα μισά χρήματα:

1.   Ενισχύστε το ανύπαρκτο κεφάλαιο «Έρευνα και Διάσωση» στο θαλάσσιο περιβάλλον μας, προς όφελος αλιέων και  ναυτιλομένων. 

2.   Ενισχύστε τους αλιείς με καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, με έργα στα μέτρα τους.

3.   Μελετήστε το οικοσύστημα του Αμβρακικού.

4.   Εκπαιδεύστε τους αλιείς και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

5.   Ενημερώστε και ευαισθητοποιείστε την τοπική κοινωνία.

6.   Βελτιώστε την αισθητική και την ποιοτική παρουσία του Παντοκράτορα. Αναδείξτε την πανέμορφη περιοχή. Καταστήστε πιο καθαρό, πιο φιλόξενο, πιο ελκυστικό το μικρό φυσικό λιμάνι. Δεν έμεινε άλλο μικρό φυσικό λιμανάκι, που να είναι άθικτο στην περιοχή!

7.   Αναδείξτε τα μοναδικά γεωλογικά στοιχεία της ακτής (στρωματογραφία, απολιθώματα κοραλλιών και άλλων οργανισμών).

8.   Μελετήστε ένα νέο δημοτικό κιόσκι ή καφενείο, μια ακόμη στάση στη μακριά ποδηλατική ή περιπατητική παραθαλάσσια διαδρομή από τη Μαργαρώνα μέχρι το Αλωνάκι.

9.   Χαμογελάστε μια φορά στην ομορφιά, στην ποιότητα, στην απλότητα, στην ανθρωπιά, στη φύση! Όχι στο χρήμα! Όχι αυτή τη φορά! 

Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ….Η  Ομάδα Αντίστασης Σελήνου (ΟΜΑΣ)  οργάνωσε εκδήλωση στις 27.7.2012 με θέμα τον καταιγισμό των επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ στον κρητικό χώρο….

Σημειώνει η ΟΜΑΣ σε σχετική ανακοίνωσή της :
«…. Με «δούρειο ίππο» την Πράσινη Ανάπτυξη και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι πολυεθνικές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους προχωρούν με διαδικασίες φάστ τράκ (επιτάχυνση αδειοδότησης) στη μεγαλύτερη λεηλασία γης και περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας. Με πρόσχημα την σωτηρία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή, όλες σχεδόν οι κορυφογραμμές, πλαγιές, κάμποι, ακόμα και προστατευόμενες περιοχές, παραχωρούνται στους επενδυτές των αιολικών, υβριδικών, φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών. Χιλιάδες στρέμματα πολύτιμης βλάστησης, αποψιλώνονται για να καλυφθούν με εκατομμύρια κυβικά μπετόν και σίδερα.

Όπου υπάρχουν επιφανειακά και υπόγεια νερά θα κατασκευασθούν αντλησιοταμιευτήρες χωρητικότητας εκατομμυρίων κυβικών, με εικαζόμενο στόχο τον έλεγχο του πολυτιμότερου κοινού αγαθού, του νερού.

Προφανώς, οι επενδυτές-κατακτητές της χώρας θεωρούν ότι μπορούν να προχωρήσουν ανεμπόδιστα στα σκανδαλώδη σχέδιά τους. Ο λαός που μεθοδευμένα σύρθηκε στην ανεργία και στην φτώχια, εκβιάζεται κάτω από το βάρος των φόρων και των χαρατσιών να συναινέσει σε όσους του τάζουν τα ψίχουλα της δήθεν Ανάπτυξης: θέσεις εργασίας με μισθούς πείνας.

Δυστυχώς η σχεδιαζόμενη λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών μας πόρων, δεν εξαιρεί το Σέλινο. Αντιθέτως, το πλούσιο φυσικό ανάγλυφο, η μεγάλη ηλιοφάνεια, και η ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων νερού στο Αποπηγάδι, σε συνδυασμό με την μεγάλη εγκατάλειψη της υπαίθρου, το καθιστούν βορά στα αρπακτικά της “πράσινης ανάπτυξης”.

Ακόμη η ΟΜΑΣ επισημαίνει :

«……Αυτή η ασύλληπτων διαστάσεων η καταστροφή, θα συντελεσθεί με την «νομότυπη» υφαρπαγή πατρογονικών περιουσιών. Οι εταιρείες εκμεταλλευόμενες την σχετική επί του θέματος άγνοια των κατοίκων - ιδιοκτητών, τους προσεγγίζουν μυστικά και τους υπόσχονται “λαγούς με πετραχήλια”. Ίσως κάποιοι ιδιοκτήτες πιστεύοντας πως θα εξασφαλίσουν ένα καλό εισόδημα υπογράφουν συμφωνητικά μίσθωσης της γης τους στις εταιρείες. Συμφωνητικά αμφίβολης νομικής εγκυρότητας τα οποία θεωρούν, αφελώς, ότι τους εξασφαλίζουν.

Κατ αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες εξασφαλίζουν την συναίνεση, μέρους των κατοίκων της περιοχής, για την εγκατάσταση του έργου. Όταν πλέον έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες για την αδειοδότηση του έργου ενέργειες  χαρακτηρισμού της περιοχής σε δασική, οι εταιρείες σταματούν να πληρώνουν τους «πρώην» ιδιοκτήτες (αν τους έχουν πληρώσει ποτέ) αφού η γη έχει περάσει στη διαχείριση του Δημοσίου. Γνωστή “τεχνική” που εφαρμόστηκε και στο Αποπηγάδι…».
Στην εκδήλωση της  27.7.12 πήραν μέρος τα ακόλουθα μέλη του Παγκρήτιου Δικτύου Αγώνα: Σηφάκης Αντώνης, δικηγόρος
Καράτζης Κώστας, πρόεδρος του συλλόγου κτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου
Λαγκαδινός Γιώργος, μουσικός
Σφακιανάκη Βάννα, αρχιτέκτων - χωροτάκτης
Ξηρουχάκης Σταύρος, βιολόγος - ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Δ. Μπούσμπουρας : «συγχώνευση 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε 14»

 Το μέτρο είναι βλακώδες διότι:

Α) δεν θα γίνει εξοικονόμηση, εκτός από τα ελάχιστα έξοδα μετακινήσεων μερικών μελών των ΔΣ που κατοικούν εκτός περιοχής.

Β) η διοίκηση απομακρυσμένων φορέων απαιτεί περισσότερα μεταφορικά

Γ) είναι από τους λίγους φορείς του ευρύτερου δημοσίου με μη αμειβόμενα ΔΣΤο μέτρο είναι εκτός πνεύματος της σύστασης των ΦΔΠΠ:

Η λογική των ΦΔΠΠ είναι να γίνεται τοπικά η διοίκηση με την συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Οι τοπικές κοινωνίες δέχονται τις ΠΠ καθώς μετέχουν εν μέρει στις αποφάσεις και προβάλουν την περιοχή.

Η εναλλακτική λογική είναι να υπαχθούν σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με τον νόμο για την βιοποικιλότητα). Αυτό ισχύει για τα περιφερειακά πάρκα όχι όμως για τα Εθνικά (πρέπει να αλλάξουν τον νόμο στην περίπτωση των Εθνικών Πάρκων).  

Το μέτρο είναι δείκτης ανικανότητας:  καθώς στο ΥΠΕΚΑ βρήκαν μόνο αυτούς του φορείς να κάνουν «νοικοκύρεμα».

Το κράτος από το 2003 απλά άφηνε να υπάρχουν οι ΦΔΠΠ γιατί έπρεπε να κάνει κάτι για το φυσικό περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, υπό την πίεση της Ε.Ε. Δεν εξέδωσε τα ΠΔ για τις ρυθμίσεις των ζωνών και τους κρατούσε μόνο για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για το φυσικό περιβάλλον. Η τελευταία κίνηση δείχνει πόσο χαμηλά στην ατζέντα είναι το  φυσικό περιβάλλον. Την στιγμή μάλιστα που η προβολή των ΠΠ μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στον τουρισμό των περιοχών αυτών.  

Λυπάμαι πολύ για τον υπουργό :

ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης,   με είχε εμπνεύσει σε δύο πολύ καίριες ομιλίες που είχε κάνει παλαιότερα στην Θεσσαλονίκη για το δίκαιο περιβάλλοντος. Ελπίζω η λάθος απόφασή  του να οφείλεται σε εικόνα που του μετέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες , οι οποίοι  βρήκαν  πρόσφορο πεδίο να προβάλουν την ιδέα της συρρίκνωσης των ΦΔΠΠ για να μην πειραχτούν άλλοι φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ  -  που επιβιώνουν κάνοντας πως παράγουν έργο.

Εκτός και αν οι ΦΔΠΠ αντιμετωπίζονται ως ένα εμπόδιο για το fast track του επερχόμενου ξεπουλήματος…  

Δημήτρης Μπούσμπουρας

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

ΚΡΗΤΗ ΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ….
Το τελευταίο διάστημα η Κρήτη δέχεται καταιγισμό «αναπτυξιακών προτάσεων»,  έχοντας  μπει στο μάτι επενδυτικών κολοσσών που υπόσχονται εισροή χρημάτων και δημιουργία θέσεων εργασίας  - με αντάλλαγμα την καταστροφή του φυσικού τοπίου και κάθε άλλης παραγωγικής δυνατότητας της γης. Εκτός από τις τεράστιες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχεδιάζονται για το νησί, (αιολικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά και υβριδικά πάρκα) τελευταία προστέθηκε και η πρόταση της ολλανδικής εταιρείας VOPAK να δημιουργήσει τεράστιες δεξαμενές καυσίμων και υποπροϊόντων του πετρελαίου, σε έκταση 400 στρεμμάτων, στα νότια της Κρήτης.Η «τυχερή» περιοχή ήταν η Δέρματος, στα νότια του νομού Ηρακλείου και στα όρια των δήμων Βιάννου και Μινώα Πεδιάδος. Οι συζητήσεις των Ολλανδών έγιναν με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τον έναν εκ των δύο δημάρχων. Οι ίδιες συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν απλώς «διερευνητικές και εθιμοτυπικές»,  μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Οι αντιδράσεις


Άμεση ήταν η αντίδραση των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής (Βιάννου, Κερατόκαμπου και Λουτρακίου) οι οποίοι σε κοινή τους δήλωση επισημαίνουν πως η περιοχή έχει ήδη χαρακτηριστεί, μέσω του ψηφισμένου ΣΧΟΟΑΠ, ως  περιοχή ήπιας οικιστικής ανάπτυξης ενώ είναι ήδη χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη,  με βάση ευρωπαϊκή οδηγία.

«Οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε σε αυτή την περιοχή διαφορετικές δραστηριότητες ποιοτικής ζωής για τα παιδιά και τα εγγόνια μας και όχι να τη δούμε πετρελαιοντενεκέ της Μεσογείου», λέει ο Σάββας Πετράκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κερατόκαμπου, υπενθυμίζοντας πως
η ίδια εταιρία αναζήτησε χώρους εγκατάστασης των δεξαμενών στην Τουρκία και αποπέμφθηκε λόγω της επικινδυνότητάς τους, μετά μάλιστα και από απεργία πείνας του προέδρου του εμπορικού επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η πορεία ξεκινάει από διάφορα μέρη της Ευρώπης και καταλήγει στις Βρυξέλλες, στις 19.9.2012. Να ένα μέρος από το σκεπτικό της :

«Για πρώτη φορά, η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής γεωργίας θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις εθνικές κυβερνήσεις.
Είναι ευκαιρία να απαιτήσουμε μια Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) η οποία θα προσφέρει καλή τροφή και καλή γεωργία.  

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι φόροι μας έχουν χρησιμοποιηθεί για να στηρίξουν τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων. Αυτό το γεωργικό μοντέλο απειλεί την ύπαρξη των αγροτών μας στο Βορά και το Νότο. Από τη μια πλευρά δημιουργεί παγκόσμια διατροφική ανασφάλεια και από την άλλη βουνά από απόβλητα τροφίμων. Καταστρέφει το περιβάλλον διότι βασίζεται στην υπέρ-χρήση χημικών λιπασμάτων, επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και ορυκτών καυσίμων. Η βιομηχανική κτηνοτροφία εξαρτάται από εισαγόμενες ζωοτροφές σόγιας. Παραβλέπει την ευημερία των ζώων, επιβαρύνει τις κλιματικές αλλαγές και οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου. Απαιτούμε μια σοβαρή επανεξέταση του διατροφικού και αγροτικού συστήματος. Η ΚΑΠ πρέπει να αλλάξει, ας βαδίσουμε για την αλλαγή!

Θέλουμε μια ΚΑΠ που θα:  
Προσφέρει ασφαλείς και σταθερές τιμές που θα καλύπτουν το κόστος, για τους αγρότες και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές. Που εκτιμά τη φυσική, πολιτιστική και μαγειρική κληρονομιά
Θα στηρίζει τα οικογενειακά αγροκτήματα, των νέων και των ηλικιωμένων

Θα συνδέει άμεσα τις επιδοτήσεις με κριτήρια κοινωνικά περιβαλλοντικά και για την ευημερία των ζώων Δημόσια χρήματα για δημόσια αγαθά

Θα αναλαμβάνει παγκόσμια ευθύνη για  την αυτάρκεια της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Νότου.

Θα μας φέρνει πιο κοντά σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη γεωργία , με αγρό-οικολογικές γεωργικές μεθόδους

Θα ενδυναμώνει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων της υπαίθρου

Θα εξασφαλίζει την καλλιέργεια τοπικών φυτών για τη διατροφή ζώων αντί της εισαγωγής σόγιας

Θα εγγυάται πιο δίκαιη κατανομή ωφελειών ανάμεσα στα παλαιά και τα νέα ευρωπαϊκά κράτη μέλη

Θα απορρίπτει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα και  θα βάζει  τέλος στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων σε τιμές κάτω τους κόστους παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την πορεία :  Stephanie Roth: info@goodfoodmarch.eu +493028482326.Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

"Green project" : Κινητή έκθεση περιβαλλοντικής φωτογραφίας
                                                                                                           
 

Η Κινητή έκθεση περιβαλλοντικής φωτογραφίας (Green Project) θα ταξιδέψει και θα προβληθεί – σε συνεργασία με τοπικές επιτροπές της UNESCO -  σε 13 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες .

Η έκθεση είναι  προϊόν 14 Ελλήνων φωτογράφων ,  περιλαμβάνει δείγματα τεκμηριωτικής και καλλιτεχνικής φωτογραφίας, φωτογραφίας τοπίου και φωτογραφίας που παράγεται από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, αυτοσυστήνεται δε  ως  «όχημα κατανόησης των διαφορετικών φωτογραφικών απεικονίσεων του περιβάλλοντος, σε όλες τις εκφάνσεις του» .

Τα εγκαίνια της  Έκθεσης  θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του οδοιπορικού «Green Project στην Ευρώπη: Αθήνα – Βόρειο Ακρωτήριο, στους δρόμους των ενεργειακών διασυνδέσεων βορρά - νότου»,  θα είναι ανοικτή στο Ελληνικό κοινό χωρίς εισιτήριο, στο Ίδρυμα Κακογιάννη από 18:00 – 22:00 καθημερινά από 26/7 μέχρι 31/8/2012 (σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Κακογιάννη θα παραμείνει κλειστό από 3/8-23/8/2012).

Η έκθεση γίνεται με την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Δρ. Νίνας Κασσιανού και περιλαμβάνει  φωτογραφίες των Ελλήνων καλλιτεχνών Μυρτούς Αποστολίδου, Γιώργη Γερόλυμπου, Βαγγέλη Γεωργά, Θαλασσινής Δούμα, Δημήτρη Κοιλαλού, Ηλία Κοσίντα, Στεφανίας Μιζάρα, Ηλία Μπουργιώτη, Σούλας Παλέντζα, Δημήτρη Ρίζου, Γιάννη Τζώρτζη, Χρύσας Τσοβίλη, Ηλία Χατζάκη, Συμεών Χατζηλίδη, καθώς και από το φωτογραφικό αρχείο της ΔΕΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.green-project.org  κιν. 6974 796797 και 6977 369982

ΥΓ : Εν όψει, φωτογραφία του Γιάννη Τζώρτζη

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Ικαρία : Εβδομάδα Κινηματογραφικής Δημιουργίας , 22-28 Ιουλίου 2012Η Κινηματογραφική Λέσχη Αγίου Κηρύκου σε συνεργασία με το «Νεανικό Πλάνο» οργανώνουν για πρώτη φορά στην Ικαρία μια εβδομάδα κινηματογραφικών δράσεων, στοχεύοντας στο να εξοικειώσουν  μικρούς και μεγάλους  με   κινηματογραφικά έργα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας και παράλληλα να διεγείρουν τις δημιουργικές ικανότητες των ( όποιων παθητικών…) θεατών στον τομέα της (όποιας…) οπτικοακουστικής δημιουργίας…
Η «Εβδομάδα»  περιλαμβάνει:
·        Κινηματογραφικά εργαστήρια & σεμινάρια για παιδιά και ενήλικες

·        Προβολές βραβευμένων ταινιών για παιδιά (και όχι μόνο)

·        Εκδήλωση για την ιστορία του πλανόδιου κινηματογράφου
Τα εργαστήρια και τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Άγιου Κήρυκου( 23-27 Ιουλίου, 10πμ-2μμ)  και θα δώσουν την ευκαιρία σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων  να μυηθούν στην τέχνη και την τεχνική του κινηματογράφου αλλά και να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό θα τους καθοδηγήσουν έμπειροι συνεργάτες του «Νεανικού Πλάνου» με επικεφαλής τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Camera Zizanio Νίκο Θεοδοσίου. Οι ταινίες των εργαστηρίων θα προβληθούν στο κοινό την τελευταία μέρα των κινηματογραφικών προβολών στη Δημοτικό Κινηματογράφο Αγίου Κηρύκου.
Κινηματογραφικές Προβολές Ταινιών - Δημ. Κινηματογράφος Αγ.Κηρύκου ΡΕΞ 
Πέμπτη 26 Ιουλίου 
- "Το παιδί που ήθελε να γίνει αρκούδα", ταινία κινουμένων σχεδίων του Γιάννικ Χάστρουπ από τη Δανία. Διάρκεια 78’.
Η ταινία είναι μεταγλωτισμένη και κατάλληλη για μικρά παιδιά. Περισσότερα για την ταινία εδώ 
Παρασκευή 27 Ιουλίου
- "Ο Ψύλλος", η πολυβραβευμένη ταινία του Δημήτρη Σπύρου. Διάρκεια 97’. Περισσότερα για την ταινία εδώ 
Σάββατο 28 Ιουλίου 
- "Η Ξύλινη Κάμερα", του Ντσαβένι Γουά Λουρουλί, μια συγκλονιστική ταινία από τη Νότιο Αφρική, που απευθύνεται σε εφήβους & ενήλικες. Διάρκεια 90’. Περισσότερα για την ταινία εδώ
Μετά την ταινία θα γίνει προβολή βραβευμένων ταινιών παιδιών από την «Camera Ζιζάνιο» και θα ακολουθήσει η παρουσίαση και η κριτική αποτίμηση του δημιουργικού αποτελέσματος του κινηματογραφικού εργαστηρίου από τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους του εργαστηρίου.
Οι ταινίες προέρχονται από την μοναδική στο είδος στην Ελλάδα ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου και έχουν διακριθεί σε πολλά διεθνή Φεστιβάλ. Αν και απευθύνονται κυρίως σε νεανικό κοινό είναι "κατάλληλες" για όλους!  Γι αυτές της προβολές που θα γίνουν στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αγίου Κηρύκου θα υπάρχει συμβολικό εισιτήριο 3 ευρώ.
Tην Κυριακή 22 Ιουλίου   μια εκδήλωση  θα ζωντανέψει πολλές νοσταλγικές μνήμες.
Στην  πλατεία του Φάρου Ικαρίας, μόλις σκοτεινιάσει (στις 9:30 μμ) στο λευκό πανί θα αναδυθεί ο μαγικός κόσμος των πλανόδιων κινηματογραφιστών μέσα από το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Νίκου Θεοδοσίου "Ο κ. Λεονάρδος και οι άλλοι". Θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο σκηνοθέτης της ταινίας. περισσότερα για την ταινία εδώ
Πληροφορίες : Τέτα Γεωργακοπούλου,  mailto:nikoletta.georg@gmail.com %20λ    τηλ. 6946037222

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Η «Αττική Συνεργασία» περί υδάτων…..Εδώ γίνονται στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πολλές και διάφορες υποθέσεις – όχι όμως και για την υπόθεση της υδροδοσίας του μισού ελληνικού πληθυσμού ….Μήπως οι  μεγαλοπαράγοντες  της περιφερειακής  «αυτοδιοίκησης» υποβαθμίζουν αυτή τη μεγάλη υπόθεση, εν όψει άλλων προσανατολισμών της κεντρικής μνημονιακής εξουσίας;  

Σε ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο» (Γιώργος Βαρεμένος, Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Τσουκαλάς) επεξηγούνται  οι λόγοι της από μέρους τους καταψήφισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδραγωγείο Μόρνου – Υλίκης κλπ» - «για όσο διάστημα δεν ολοκληρώνεται η μελέτη των Λεκανών  Απορροής στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και δεν εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία που θα αναδείξει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επιδράσεων της λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου (υδρογεωλογικές – οικονομικές –αναπτυξιακές -  κοινωνικές) θα προσδιορίσει τα όρια του , θα μελετήσει την σχέση κόστους / οφέλους και θα καταγράψει εναλλακτικά σενάρια»….

 Υπογραμμίζουν οι τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι :

« Είναι κατανοητή η αναγκαιότητα  υδροδότησης της Αττικής, της μισής Ελλάδας. Όμως αυτό το αναγκαίο δεν μπορεί να μας οδηγεί στο να κλείνουμε τα μάτια σε βασικές επιστημονικές και πολιτικές αρχές και αντιλήψεις .

α. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό προς χρήση και όχι πόρος προς αξιοποίηση.

β. Το νερό είναι είδος εν ανεπάρκεια – ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες ραγδαίας επιδείνωσης των κλιματικών αλλαγών εξ αιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων – που απαιτεί ορθολογική αξιοποίηση και κυρίως εφαρμογής αντιλήψεων αειφορίας κατά την χρήση του.

γ. Στο όνομα της ανάπτυξης και του κοινωνικού οφέλους δεν μπορούμε να κρύβουμε κάτω από το τραπέζι σοβαρές μακροχρόνιες περιβαλλοντικές παραβιάσεις , πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να τις εξαγοράζουμε με την λογική «των τριάντα αργυρίων».

Αν για ένα τέτοιο έργο που διαπερνά τέσσερις τουλάχιστον Νομαρχιακές Ενότητες και δύο Περιφέρειες, που επηρεάζουν υπόγειους υδροφορείς, εδάφη, χρήσεις γης, αναπτυξιακό - οικονομικό προφίλ , κοινωνικό γίγνεσθαι , των περιοχών που εκτελείται και λειτουργεί , δεν  υλοποιούμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν πραγματοποιούμε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε για ποια έργα θα το κάνουμε;

Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ και τα μυστικά του Αιγαίου….

 
Εντυπωσιακά οικοσυστήματα υψηλής βιοποικιλότητας που ανταγωνίζονται και ξεπερνούν σε ομορφιά τους τροπικούς κοραλλιογενείς υφάλους,  εντόπισε και χαρτογράφησε πολυεθνική ομάδα επιστημόνων στο ανατολικό Αιγαίο.

Υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωσή του  το  ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ :

«η Ελλάδα δεσμεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ιδιαίτερα παραγωγικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως οι ύφαλοι ασβεστολιθικών ροδοφυκών, και όφειλε να έχει ήδη ολοκληρώσει σε μεγάλος μέρος τη χαρτογράφηση τους. Ωστόσο, διαχρονικά η χώρα μας αγνοεί παντελώς τη θεμελιώδη σημασία που έχουν αυτά τα σπάνια οικοσυστήματα για το μέλλον της αλιείας. Δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο για την προστασία αυτών των ενδιαιτημάτων, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καθημερινά και με την ανοχή των αρχών από αλιευτικές πρακτικές (όπως η αλιεία με μηχανότρατες) σε αλιευτικά πεδία τα οποία η πολιτεία όφειλε να προστατεύει»…


Με επίκεντρο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Κορσεών, επιστήμονες από 6 χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Αγγλία, Λίβανος, Τουρκία, Κροατία), ειδικευμένοι σε θαλάσσια ενδιαιτήματα προτεραιότητας,  συμμετείχαν στο 1ο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Workshop με θέμα την εφαρμογή τεχνικών καταγραφής των υφάλων ασβεστολιθικών ροδοφυκών στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας. Η συνάντηση εργασίας επιστημόνων της Μεσογείου οργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και τη συνεργασία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, "
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ".

Σε βάθη 40-100μ η επιστημονική ομάδα κατέγραψε με τη χρήση, υποβρύχιας ρομποτικής κάμερας, σόναρ και κατά κύριο λόγο με αυτόνομη κατάδυση, σημαντικούς υφάλους ασβεστολιθικών ροδοφυκών, (γνωστοί και ως «τραγάνα»). Πρόκειται για περιοχές εξαιρετικά υψηλής βιοποικιλότητας, καθώς υπολογίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έχουν καταγραφεί σε υφάλους ασβεστολιθικών ροδοφυκών περίπου 1666 είδη, συμπεριλαμβανομένων 300 ειδών φυκών, 1200 ειδών ασπόνδυλων και πάνω από 100 είδη ψαριών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν 35 είδη ασπόνδυλων και 36 είδη φυκών, ενώ εξαιρετική εντύπωση προκάλεσε η ανακάλυψη κοραλλιών σε μεγάλα βάθη των οποίων η ηλικία εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 700 χρόνια!

Εκτός των άλλων εντοπίστηκαν και αρκετοί ύφαλοι ολοσχερώς κατεστραμμένοι από την αλιεία με μηχανότρατες.


 
Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα σχεδιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των συναντήσεων εργασίας η τυποποίηση κοινών μεθόδων καταγραφής με εφαρμογή στα περιφερειακά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Η καινοτομία έγκειται στην αξιοποίηση του ρόλου των αλιευτικών κοινωνιών μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία των ενδιαιτημάτων, τον προσδιορισμό και αντιμετώπιση των παραγόντων υποβάθμισης τους.

Ο συνδυασμός εμπειρικής πληροφορίας και εφαρμογής σύγχρονων και οικονομικών μεθόδων καταγραφής μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος καταγραφής, καθώς μέχρι σήμερα και στις περισσότερες των περιπτώσεων η μέθοδος που χρησιμοποιούταν για την καταγραφή αυτών των ενδιαιτημάτων ήταν εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτό το μοντέλο πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά με πρωτοβουλία του RAC/SPA αρχικά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Φούρνων Κορσεών, και έπειτα σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Στόχος μας η άμεση χαρτογράφηση των υφάλων ασβεστολιθικών ροδοφυκών και η υποβολή δεδομένων και χαρτών στις υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων διαχειριστικής προστασίας, όπως ο καθορισμός αλιευτικών πεδίων όπου θα απαγορευτεί η αλιεία με συρόμενα εργαλεία στις περιοχές με αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας με τις νησιωτικές και παράκτιες κοινωνίες και η σωστή ενημέρωση για την αξία των συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων και τον ρόλο που διαδραματίζουν στη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων και τη βιωσιμότητα της αλιείας. Η περίπτωση των Φούρνων Κορσεών θεωρήθηκε από το σύνολο της επιστημονικής ομάδας ιδανική για την εφαρμογή του σχεδίου. Αποτελεί μία από τις πλέον παραδοσιακές αλιευτικές κοινωνίες της Ελλάδας, ενώ η παρουσία της ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους στην περιοχή και η πρόσφατη λειτουργία του
Κέντρου Αλιευτικής Έρευνας έχει ήδη ενεργοποιήσει τους παράκτιους αλιείς στην κατεύθυνση της συν-διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων και του αυτοελέγχου έναντι των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών.

Το ερευνητικό workshop πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του τοπικού αλιευτικού συλλόγου, τη συνεργασία του δήμου Φούρνων Κορσεών και τη διαρκή και ενεργή συμμετοχή των παράκτιων αλιέων. 

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Αδόμητοι χώροι, βιότοποι πουλιών και ανθρώπων...

Με αφορμή την ετήσια ολοκλήρωση του Προγράμματος «Δίκτυο Αδόμητων Χώρων: Για τα πουλιά και τους ανθρώπους», η Ορνιθολογική Εταιρεία οργανώνει  Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012, στην ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, ώρα 12.00μμ.  με θέμα:
«Αδόμητοι Χώροι: η κοινωνική, εκπαιδευτική και περιβαλλοντική σημασία των Αδόμητων Χώρων»


Έχοντας επισημάνει την ανάγκη  προστασίας των αδόμητων χώρων στις πόλεις, το 2009 η Ορνιθολογική Εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Δίκτυο Αδόμητων Χώρων: για τα πουλιά και τους ανθρώπους» με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Με γνώμονα τη σημασία των αδόμητων χώρων ως μέσων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων, ως καταφυγίων  για τα πουλιά και την αστική βιοποικιλότητα καθώς και ως προνομιακών πεδίων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το Πρόγραμμα στόχευσε στην υποστήριξη και ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσα στο αστικό περιβάλλον καθώς και στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία των χώρων πρασίνου για τον άνθρωπο.
Στη Συνέντευξη Τύπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος, αλλά και η εκπαιδευτική, περιβαλλοντική και πολιτική σημασία των αδόμητων χώρων σε μία χρονική περίοδο όπου η κοινωνία στρέφεται όλο και περισσότερο σε πιο οικονομικούς (και προπάντων πιο κοντινούς…)τρόπους διασκέδασης και αναψυχής.

Θα μιλήσουν :
Ιωάννα Κοντοζήση - Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ορνιθολογική & Ευγενία Πανώριου – Υπ. Δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ορνιθολογική   


Αστικά οικοσυστήματα


 Κώστας Παπακωνσταντίνου – εκπαιδευτικός Α/θμιας, MSc Οικολογίας, πρώην πρόεδρος της Ορνιθολογικής      


Αδόμητοι χώροι: προνομιακό πεδίο ανάπτυξης εκπαιδευτικών δράσεων                    Γιάννης Πολύζος  - Δρ. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος, Καθηγητής ΕΜΠ :


Στρατηγικοί άξονες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης


Πληροφορίες:  Ελίνα Σαράντου, esarantou@ornithologiki.gr

«Κτηνωδία»…
Η φωτογραφία (adespoto.gr) δείχνει  την απομάκρυνση των 30 και παραπάνω ζώων,  που βρέθηκαν δηλητηριασμένα στο ιδιωτικό καταφύγιο Βρετανίδας στα Χανιά. Προφανώς, η δολοφονική ενέργεια προήλθε  από κάποιους που ενοχλούντο από την παρουσία των ζώων.

Η φωτογραφία εκθέτει και ταυτόχρονα αδικεί τη Κρήτη και τη χώρα μας  γενικότερα, γιατί δηλώνει ένα ήθος που πολλοί Έλληνες πολίτες δεν συμμερίζονται. Ιδιαίτερα μας κάνει «ρεντίκολο» μπροστά σε Ευρωπαίους   με φιλοζωϊκές και φυσιολατρικές ευαισθησίες.

Τώρα βέβαια, όταν διαβάζω στον ιστότοπο του γνωστού δημοσιογράφου Κώστα Καβαθά  ότι η φωτογραφία ανέβηκε σε γερμανική φιλοζωϊκή σελίδα στο Facebook , ότι  διαδίδεται μέσω αυτής σε ανθρώπους πολλών εθνικοτήτων  και ότι τελικά αυτό θα επιφέρει μείωση του ελληνικού τουρισμού, στέκομαι λίγο διστακτικός και μπαίνω σε σκέψεις …


Και τούτο γιατί νομίζω ότι  η φιλοζωϊκή συμπεριφορά δεν πρέπει να έχει σχέση με πελατειακούς προβληματισμούς….Οι άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα δεν τα αγαπούν για να φαίνονται πολιτισμένοι και επομένως για να προσελκύουν συνάλλαγμα στη χώρα, αλλά γιατί τα αγαπούν. Μόνο οι άνθρωποι που ΔΕΝ αγαπούν τα ζώα εκθέτουν μια  φιλοζωϊκή βιτρίνα, που απλώς  υπηρετεί τις εισπρακτικές τους βλέψεις…….