Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Η «Αττική Συνεργασία» περί υδάτων…..Εδώ γίνονται στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πολλές και διάφορες υποθέσεις – όχι όμως και για την υπόθεση της υδροδοσίας του μισού ελληνικού πληθυσμού ….Μήπως οι  μεγαλοπαράγοντες  της περιφερειακής  «αυτοδιοίκησης» υποβαθμίζουν αυτή τη μεγάλη υπόθεση, εν όψει άλλων προσανατολισμών της κεντρικής μνημονιακής εξουσίας;  

Σε ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο» (Γιώργος Βαρεμένος, Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Τσουκαλάς) επεξηγούνται  οι λόγοι της από μέρους τους καταψήφισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδραγωγείο Μόρνου – Υλίκης κλπ» - «για όσο διάστημα δεν ολοκληρώνεται η μελέτη των Λεκανών  Απορροής στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και δεν εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία που θα αναδείξει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επιδράσεων της λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου (υδρογεωλογικές – οικονομικές –αναπτυξιακές -  κοινωνικές) θα προσδιορίσει τα όρια του , θα μελετήσει την σχέση κόστους / οφέλους και θα καταγράψει εναλλακτικά σενάρια»….

 Υπογραμμίζουν οι τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι :

« Είναι κατανοητή η αναγκαιότητα  υδροδότησης της Αττικής, της μισής Ελλάδας. Όμως αυτό το αναγκαίο δεν μπορεί να μας οδηγεί στο να κλείνουμε τα μάτια σε βασικές επιστημονικές και πολιτικές αρχές και αντιλήψεις .

α. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό προς χρήση και όχι πόρος προς αξιοποίηση.

β. Το νερό είναι είδος εν ανεπάρκεια – ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες ραγδαίας επιδείνωσης των κλιματικών αλλαγών εξ αιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων – που απαιτεί ορθολογική αξιοποίηση και κυρίως εφαρμογής αντιλήψεων αειφορίας κατά την χρήση του.

γ. Στο όνομα της ανάπτυξης και του κοινωνικού οφέλους δεν μπορούμε να κρύβουμε κάτω από το τραπέζι σοβαρές μακροχρόνιες περιβαλλοντικές παραβιάσεις , πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να τις εξαγοράζουμε με την λογική «των τριάντα αργυρίων».

Αν για ένα τέτοιο έργο που διαπερνά τέσσερις τουλάχιστον Νομαρχιακές Ενότητες και δύο Περιφέρειες, που επηρεάζουν υπόγειους υδροφορείς, εδάφη, χρήσεις γης, αναπτυξιακό - οικονομικό προφίλ , κοινωνικό γίγνεσθαι , των περιοχών που εκτελείται και λειτουργεί , δεν  υλοποιούμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν πραγματοποιούμε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε για ποια έργα θα το κάνουμε;

Είναι προφανές πως αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ  η μεταφορά του νερού αποκλειστικά μέσω κλειστών αγωγών, η ασφάλεια του πληθυσμού και του τοπίου από την λειτουργία του έργου, η υλοποίηση ισοδύναμα κάθε συνοδού έργου ή έργου υποδομής σε κάθε περίπτωση που δημιουργείται ανάλογη επίπτωση.

Αν υλοποιηθούν οι νεοφιλελεύθεροι σχεδιασμοί ξεπουλήματος και ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ πέρα από το κόστος της αύξησης των τιμολογίων ύδρευσης θα υπάρξει πρόβλημα και στην ποιότητα του  παρεχόμενου κοινωνικού-φυσικού αγαθού, καθώς το μόνο που θα ενδιαφέρει τους ιδιώτες - ιδιοκτήτες της ΕΥΔΑΠ θα είναι αποκλειστικά και μόνο η αύξηση της κερδοφορίας τους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής οφείλει να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα για τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και του βασικού συστατικού της ζωής, του νερού».

2 σχόλια:

 1. «ΗΛΙΟΣ»: Μην το κάνεις όπως ο Τσαουσέσκου!
  http://blog.ecogreens.gr/helios_tsausesku/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 6 Ιουνίου 2012
  PE 486.108v02-00 A7-0192/2012
  σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα των υδάτων
  (2011/2297(INI))

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0192&language=EL&mode=XML

  ΑπάντησηΔιαγραφή