Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

«Το Τοπίο σε ένα Κόσμο που Αλλάζει»Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του ιδίου Πανεπιστημίου, ως και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού  προσκαλούν  στο 1ο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει στις 19-28 Σεπτεμβρίου 2012, στο Campus του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, με θέμα:
«Landscape in a Changing World—Το Τοπίο σε ένα Κόσμο που Αλλάζει»
Σκοπός αυτού του Θερινού  προγράμματος σπουδών (Θ.Π.Σ.) είναι η ανάλυση των ευκαιριών και προκλήσεων που εμπεριέχονται στη διατήρηση και ανάπτυξη της πολλαπλής συμβολής του Τοπίου στην κοινωνία και το περιβάλλον, στο πλαίσιο των κρίσεων και αλλαγών που εισάγει ο 21ος αιώνας, με έμφαση στα Ευρωπαϊκά τοπία.
Το προτεινόμενο Θ.Π.Σ. ανταποκρίνεται σε τρεις κύριες θεματικές περιοχές διεπιστημονικού ενδιαφέροντος:
Θεματική Α. Υπηρεσίες και άλλα αγαθά που προσφέρουν τα τοπία σε κοινωνίες με ποικίλες ανάγκες και προτεραιότητες
Θεματική Β. Σχεδιασμός και διαχείριση τοπίων του παρελθόντος, παρόντος και του μέλλοντος, με την προοπτική της προσαρμογής τους στις προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες κρίσεις και της ανταπόκρισής τους στην αποτελεσματική, βιώσιμη και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών και αγαθών αυτών
Θεματική Γ. Επιπτώσεις των πολιτικών χρήσεων γης στο τοπίο και ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού στη διαχείριση και διακυβέρνηση του τοπίου
Το διεθνές, εντατικό και καινοτόμο αυτό Θ.Π.Σ. αναπτύσσεται μέσω ενός συνδυασμού διαλέξεων, εργαστηρίων (workshops) και εκδρομής στο πεδίο (fieldtrip) στο νησί της Λέσβου, η οποία συνοδεύεται από επιτόπια άσκηση (field atelier). Γλώσσα: αγγλική.
 Το περιεχόμενο του Θ.Π.Σ. παρέχει στους σπουδαστές α) μια ευρεία διεπιστημονική πλατφόρμα μελέτης του ρόλου και της θέσης του (Ευρωπαϊκού, κυρίως) τοπίου στην ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, β) μεθόδους και εργαλεία για την κατανόηση, εφαρμογή και αξιολόγηση των αλλαγών χρήσεων γης και τοπίου και γ) σύγχρονες κριτικές πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική λήψη αποφάσεων, συγκυβέρνηση και παρέμβαση στο τοπίο. Με την ολοκλήρωση του Θ.Π.Σ., οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα παραπάνω θέματα, τα οποία αφορούν διάφορους τύπους και όλες τις διαστάσεις του τοπίου, όπως αναφέρονται σε όλους τους βασικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: αγροτική παραγωγή, αστικοποίηση, οικολογικές υπηρεσίες, τουρισμός, κλπ. 
Το θερινό σχολείο πλαισιώνεται από κοινωνικό πρόγραμμα και δυνατότητες απόλαυσης του εξαιρετικού φυσικού και πολιτισμικού τοπίου της Λέσβου, συνδυάζοντας θαυμάσιες συνθήκες εκπαίδευσης και αναψυχής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Σ. (https://landscape2012.pns.aegean.gr) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου 2012. Οι αιτήσεις εγγραφής θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και θα ενημερώνει τους επιλεγέντες εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης.
Η επιστημονική υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου,
Θεανώ Σ. Τερκενλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100
Τηλέφωνο: 0030-22510-36414

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου