Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η πορεία ξεκινάει από διάφορα μέρη της Ευρώπης και καταλήγει στις Βρυξέλλες, στις 19.9.2012. Να ένα μέρος από το σκεπτικό της :

«Για πρώτη φορά, η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής γεωργίας θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις εθνικές κυβερνήσεις.
Είναι ευκαιρία να απαιτήσουμε μια Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) η οποία θα προσφέρει καλή τροφή και καλή γεωργία.  

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι φόροι μας έχουν χρησιμοποιηθεί για να στηρίξουν τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων. Αυτό το γεωργικό μοντέλο απειλεί την ύπαρξη των αγροτών μας στο Βορά και το Νότο. Από τη μια πλευρά δημιουργεί παγκόσμια διατροφική ανασφάλεια και από την άλλη βουνά από απόβλητα τροφίμων. Καταστρέφει το περιβάλλον διότι βασίζεται στην υπέρ-χρήση χημικών λιπασμάτων, επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και ορυκτών καυσίμων. Η βιομηχανική κτηνοτροφία εξαρτάται από εισαγόμενες ζωοτροφές σόγιας. Παραβλέπει την ευημερία των ζώων, επιβαρύνει τις κλιματικές αλλαγές και οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου. Απαιτούμε μια σοβαρή επανεξέταση του διατροφικού και αγροτικού συστήματος. Η ΚΑΠ πρέπει να αλλάξει, ας βαδίσουμε για την αλλαγή!

Θέλουμε μια ΚΑΠ που θα:  
Προσφέρει ασφαλείς και σταθερές τιμές που θα καλύπτουν το κόστος, για τους αγρότες και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές. Που εκτιμά τη φυσική, πολιτιστική και μαγειρική κληρονομιά
Θα στηρίζει τα οικογενειακά αγροκτήματα, των νέων και των ηλικιωμένων

Θα συνδέει άμεσα τις επιδοτήσεις με κριτήρια κοινωνικά περιβαλλοντικά και για την ευημερία των ζώων Δημόσια χρήματα για δημόσια αγαθά

Θα αναλαμβάνει παγκόσμια ευθύνη για  την αυτάρκεια της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Νότου.

Θα μας φέρνει πιο κοντά σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη γεωργία , με αγρό-οικολογικές γεωργικές μεθόδους

Θα ενδυναμώνει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων της υπαίθρου

Θα εξασφαλίζει την καλλιέργεια τοπικών φυτών για τη διατροφή ζώων αντί της εισαγωγής σόγιας

Θα εγγυάται πιο δίκαιη κατανομή ωφελειών ανάμεσα στα παλαιά και τα νέα ευρωπαϊκά κράτη μέλη

Θα απορρίπτει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα και  θα βάζει  τέλος στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων σε τιμές κάτω τους κόστους παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την πορεία :  Stephanie Roth: info@goodfoodmarch.eu +493028482326.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου