Αφορά τα Λευκά Ορη (έκταση 382,06 τ. χλμ.), την Τύμφη (202,75 τ.χλμ.), τον Ταΰγετο (143,23 τ.χλμ.), τον Σμόλικα (102,75 τ. χλμ.), το Σάος (97,3 τ.χλμ.) και το όρος Χατζή (45,61 τ.χλμ.).  Όπως επεσήμανε ο υπουργός, στα Λευκά Όρη της Κρήτης, στο Σάος της Σαμοθράκης και στο όρος Χατζή των Τρικάλων ήδη υπάρχουν σε ισχύ άδειες για αιολικά έργα και για κάποιο μικρό υδροηλεκτρικό, αλλά δεν θα προχωρήσουν, καθώς δεν θα επιτρέπεται νέα οδοποιία ενώ για τους υφιστάμενους δασικούς δρόμους που θα παραμείνουν θα επιτρέπεται μόνο η συντήρησή τους και όχι η επέκταση ή η περαιτέρω διάνοιξή τους.

Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ήδη υπογραφεί