Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ἀρ­γύ­ρης Κό­σκο­ρος : Λή­ναι­α
AΡΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΝΟΤΕΣ, ποὺ σή­μαι­ναν μιὰ ρωγ­μὴ στὸ χρό­νο καμ­πυ­λώ­νον­τας τὴν εὐ­θύ­γραμ­μη πο­ρεί­α του, γιὰ νὰ σχη­μα­τι­στεῖ μπρο­στὰ στὰ ὑ­πνω­τι­σμέ­να μά­τια τῶν κα­λε­σμέ­νων τὸ τρι­συ­πό­στα­το τέ­ρας ποὺ λε­γό­ταν Οἰ­δί­πο­δας. Κα­νεὶς δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ ξέ­ρει τὴν πραγ­μα­τι­κὴ φύ­ση αὐ­τοῦ τοῦ πλά­σμα­τος ποὺ δι­η­γοῦν­ταν τὰ πά­θη του τρα­γου­δών­τας καί, ὅ­πο­τε ἡ ἀν­θρώ­πι­νη λα­λιὰ δὲν ἦ­ταν ἀρ­κε­τή, κά­νον­τας μι­μή­σεις. Τὸ μό­νο ποὺ ἔ­με­νε ἀ­κί­νη­το καὶ ἀ­νέκ­φρα­στο ἦ­ταν τὸ πα­γω­μέ­νο του πρό­σω­πο, βά­ζον­τας ὅ­λη του τὴν ψυ­χὴ στὴ φω­νὴ καὶ στὰ χέ­ρια καὶ ἀ­φή­νον­τάς το ἀ­πο­τρό­παι­α ἄ­καμ­πτο. Ὑ­πῆρ­χαν κά­ποι­οι ποὺ ἰ­σχυ­ρί­ζον­ταν πὼς ἡ φω­νὴ ποὺ ἔ­βγαι­νε ἀπ’ τὴ σχι­σμὴ τοῦ στό­μα­τός του ἦ­ταν ἕ­νας ὁ­μώ­νυ­μος μὲ τὸ τέ­ρας θνη­τὸς ποὺ τὸ στοί­χει­ω­σε γιὰ ν’ ἀ­φη­γη­θεῖ τὴν ἱ­στο­ρί­α του. Ἄλ­λοι πὼς τὴν ἴ­δια δου­λειὰ ἔ­κα­νε ἀν­τι­θέ­τως ἕ­νας ποι­η­τὴς ποὺ ἔ­κλε­ψε τὴν ἱ­στο­ρί­α τοῦ δύ­στυ­χου θνη­τοῦ καὶ τὴν πε­λέ­κη­σε φτι­ά­χνον­τας τὴ δι­κή του. Οἱ πιὸ θρῆ­σκοι, τέ­λος, ἔ­λε­γαν πὼς πί­σω ἀ­π’ ὅ­λα βρί­σκε­ται ὁ ἴ­διος ὁ τι­μώ­με­νος θε­ός, ποὺ δί­νει στὸ τέ­ρας, στὸν ποι­η­τὴ καὶ στοὺς πα­ρευ­ρι­σκό­με­νους τὴ μέ­θη γιὰ νὰ πλά­σουν τὴν ἱ­στο­ρί­α. Ὅ­λα αὐ­τὰ ὅ­μως λί­γη ση­μα­σί­α ἔ­χουν, κα­θὼς με­τὰ τὴν τε­λευ­ταί­α νό­τα καὶ τὸ κα­τέ­βα­σμα τῆς μά­σκας ἡ ἁ­γί­α τριά­δα τοῦ θε­οῦ, τοῦ θνη­τοῦ καὶ τοῦ ποι­η­τῆ δι­α­σπᾶ­ται καὶ τὸ τέ­ρας ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται μιὰ ἀ­πά­τη ποὺ ἀ­πο­συν­τί­θε­ται καὶ ποὺ οἱ θε­α­τὲς τὸ πε­ρι­μέ­νουν μὲ λα­χτά­ρα τοῦ χρό­νου πά­λι τὴν ἴ­δια μέ­ρα νὰ ξα­να­γί­νει ἀ­λή­θεια.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Νύχτα με πέντε φεγγάρια
unnamed
Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά και στο ianos.gr
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
«Είχα το φόβο μη πιστέψετε ότι είμαι μια ματαιόδοξη μικροαστή που κολακεύεται να αποπλανεί διασημότητες», ομολογεί η Λίνα. Ένα πρωί ανατρέπει την οικογενειακή της ζωή και συγκροτεί, μες στην κρίση, ένα αυτοδημιούργητο οικονομικό και ερωτικό κύκλο με έμπιστες συμμαθήτριες.
Την οικογένειά της στοιχειώνει, τέσσερις γενιές, το μυστήριο της τουρκόφωνης Πόντιας γιαγιάς Ρουμελήνας.
«Η Οδύσσεια αυτής της Άστεγης Παναγίας η οποία φθάνει με το πλοίο του θανάτου και ριζώνει ανάμεσα στα πόδια της Χαλκιδικής, επανέρχεται στο νου μου σαν μια μελωδία που δεν μπορεί να ξεκολλήσει απ’ τα χείλη», δηλώνει ο αφηγητής.

Ιστορικά Ολύμπου


Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος στη Ρώμη στη συνάντηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία στη Μεσόγειο (MEDAC)
  

 


medac2
Ολοκληρώθηκε εχθές στη Ρώμη η συνάντηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία για τη Μεσόγειο (MEDAC), μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, ο μοναδικός ελληνικός περιβαλλοντικός φορέας και ένας από τους 4 συνολικά στη Μεσόγειο που έχουν δικαίωμα ψήφου στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

medac logo
Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση προτάσεων και συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αλιείας αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ελέγχου της Αλιείας (1224/2009). Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν βασίζονται σε επιστημονικές αναφορές από τους διάφορους εταίρους και επιστημονικά συμβούλια που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θεωρούνται πλέον πιο αξιόπιστες απ’ ότι οι αντίστοιχες των προηγούμενων ετών, όπως επίσης σημαντική βελτίωση έχει υπάρξει και στα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

MΑΤΑΡΟΑ 1945


                                                                                    

Κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες από τις εκδόσεις μας το βιβλίο

ΜΑΤΑΡΟΑ, 1945
Από τον μύθο στην ιστορία


Επιμέλεια: Νικόλας Μανιτάκης – Servanne Jollivet

Αθήνα, 2018, 14Χ21, σ. 324
ISBN: 978-618-5346-06-5
Τιμή: 16 ευρώ (με ΦΠΑ)
 

Πολλοί από τους Έλληνες που ταξίδεψαν τον Δεκέμβριο του '45 στο Παρίσι δεν έγιναν γνωστοί με το έργο τους ή τη δράση τους, και για κάποιους γνωρίζουμε ελάχιστα. Αλλά ήταν αρκετοί εκείνοι που διέπρεψαν στη Γαλλία, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας με τα έργα τους την πορεία της σκέψης, των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.

Το Airbnb στη σύγχρονη πόλη & η επανακατοχύρωση του δικαιώματος στην κατοικία


Η Πολιτική - Πολιτιστική Λέσχη Εκτός Γραμμής διοργανώνει
το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 7:30 μ.μ.
εκδήλωση - συζήτηση με θέμα:

 Το Airbnb στη σύγχρονη πόλη & η επανακατοχύρωση του δικαιώματος στην κατοικίαΗ ραγδαία εξάπλωση των νέων πρακτικών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, όπως το Airbnb, σε όλες τις μεγάλες μητροπόλεις αλλά και σε τουριστικά θέρετρα ανά τον κόσμο αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο με πολλαπλές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο των περιοχών όπου εκδηλώνεται και στην καθημερινή ζωή των κατοίκων τους.

Πολύ περισσότερο σήμερα το Airbnb παρουσιάζεται ως «ευκαιρία» οικονομικής διεξόδου και βιοπορισμού για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αθήνα και όχι μόνο. Ταυτόχρονα όμως προκαλεί ντόμινο αλλαγών στην αγορά και την ενοικίαση κατοικίας, καθιστώντας την κατοίκηση, για τα χαμηλά και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα του ευρύτερου κυρίως κέντρου της πόλης, σχεδόν απρόσιτη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ XYLELLA FASTIDIOSA


O επιβλαβής οργανισμός μεγίστου ρίσκου για την Ελλάδα Xylella fastidiosa, αποτελεί το αντικείμενο της ενημερωτικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 4 μ.μ.

Στην ημερίδα που έχει τον τίτλο «Ελληνικά Φυτά – Xylella Free – Προωθούμε τον ελληνικό κήπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Περιφέρεια Αττικής), αλλά και συλλογικοί φορείς όπως η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, Ελληνικός Σύνδεσμος Εξαγωγέων και Εισαγωγέων Φυτικού Υλικού, η Enterprise Greece  κ.ά.).  Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσία πανεπιστημιακών και εκπροσώπων ινστιτούτων από την Ιταλία (Foggia)

Λαρς Φον Τρίερ : «Χορεύοντας στο Σκοτάδι»


   Ο Πολυχώρος VAULT παρουσιάζει για 1η φορά στην Ελλάδα, το αριστούργημα του Λαρς Φον Τρίερ, «Χορεύοντας στο Σκοτάδι» σε διασκευή Πάτρικ Ελσουέρθ, μετάφραση Αντώνη Γαλέου, σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά, μουσική Μάνου Αντωνιάδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Το συγκινητικό μιούζικαλ του Λαρς Φον Τρίερ, στη σκηνή του VAULT από έναν εννιαμελή θίασο. Από τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:15, έως την Τρίτη 28 Μαίου.

   Το Χορεύοντας στο Σκοτάδι (Dancer in the Dark) παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία Lars Von Trier, με τους Björk (βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στις Κάννες, στα European Film Awards, στα Bodil Awards, υποψήφια στις Χρυσές Σφαίρες και στα Oscar), Catherine Deneuve, David Morse, Cara Seymour, Peter Stormare, κ.α
   Μία από τις πιο σπαρακτικές ταινίες όλων των εποχών και από τις σημαντικότερες, όχι μόνο του εμπνευσμένου στοχαστή - δημιουργού, αλλά και του παγκόσμιου σινεμά. Ο Λαρς Φον Τρίερ, ένας οραματιστής, απρόβλεπτος, παρορμητικός, δογματικός και πρωτοπόρος καλλιτέχνης στο ζενίθ της καριέρας του, έφτιαξε μια ταινία που σε κερδίζει ανεπιφύλακτα σε όλους τους τομείς. Στο Box Office παγκοσμίως, συγκέντρωσε $40 εκατομμύρια. Τα βραβεία ήταν αναμενόμενα.

Ο Αμερικάνος, του Παπαδιαμάντη


Σας καλούμε την Παρασκευή 14/12 στις 7.00 μ.μ. να καλωσορίσουμε μια ιδιαίτερη έκδοση του Αμερικάνου

με προλόγισμα του Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου και σχέδια του Νικόλα Δημητριάδη.
Ο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος θα μας μιλήσει για τον Αμερικάνο
και η Μαρία Βασιλοπούλου θα διαβάσει έναν νεώτερο και ξεχασμένο "Αμερικάνο",

που φιλοξενείται στο επίμετρο της έκδοσής μας.
Την βραδιά συντονίζει ο ποιητής Δημήτρης Αγγελής.άΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Σισμανογλείου 10, Βριλήσσια, 211 410 9989

Ο Σάκος Εκστρατείας του Επίμονου Αναγνώστη : Γονείς και Κηδεμόνες

Του Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη
Μέσα στον καθένα μας, παραμένει ο γονέας και ο κηδεμόνας, ο πατέρας, η μάνα, ο μπαμπάς, η μαμά, κάποια αγαπημένη θεία που μας έμαθε ν’ αγαπάμε την ποίηση, κάποιος αγαπημένος θείος που μας δώρισε το πρώτο μας σκάκι ή τον πρώτο στυλογράφο, κι ας κάναμε, στην εφηβεία, απονενοημένες και άγριες και μανιασμένες προσπάθειες ν’ απαλλαχτούμε από τις σκιές και τα ίχνη τους. Όχι, οι γονείς και κηδεμόνες παραμένουν μέσα μας, εντός μας, στοιχειώνουν το είναι μας όταν δημιουργούμε, όταν μαγειρεύουμε, ακόμα κι όταν λέμε ένα λησμονημένο, αλλά ανοξείδωτο εντέλει, χωρατό, όταν κάνουμε ένα καλαμπούρι, όταν το ρίχνουμε με την παρέα στα ανέκδοτα.

"Το επισκεπτήριο" στο Μεταξουργείο"
'Εκθεση κούκλας
από κρατούμενες των φυλακών Θήβας

 
Για  15η συνεχή χρονιά, στο "Εργαστήρι Μαιρηβή" στις 14, 15 & 16 Δεκεμβρίου 2018
θα πραγματοποιηθεί έκθεση με κούκλες ραμμένες από τις κρατούμενες των Γυναικείων Φυλακών Θήβας (πρώην Κορυδαλλού), στο πλαίσιο του προγράμματος "Λόγος και Ύφασμα" της "Άρσις".
"Το επισκεπτήριο" στο Μεταξουργείο!!!
Παρασκευή 14, Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
11 π.μ. - 8 μ.μ.

στο "Εργαστήρι Μαιρηβή"Δεληγιώργη 33, Μεταξουργείο
Τηλ: 2105222181, 6942420062

Από τότε που μεταφέρθηκαν οι φυλακές Κορυδαλλού στον Ελαιώνα της Θήβας, η πρόσβαση είναι δύσκολη και οι επισκέπτες λιγοστοί.
Όμως και φέτος οι κρατούμενες στέλνουν τις κούκλες που έχουν φτιάξει,
στο "Εργαστήρι Μαιρηβή", όπου η πρόσβαση είναι εύκολη και ελπίζουν οι επισκέπτες
να είναι πολλοί.                                                                                  
Αντίθετα με το επισκεπτήριο στην Θήβα, εδώ δεν περνάτε από έλεγχο
και μπορείτε να καθίσετε όσο θέλετε!

Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ


Σχέδια στρατηγικής για την Πράσινη υποδομήΑπό Sandra Van Dijk | 27 Νοεμβρίου 2018
Το αυστραλιανό ίδρυμα αρχιτεκτόνων τοπίων (AILA) καλεί για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής πράσινης υποδομής  από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η στρατηγική, η οποία έχει τη στήριξη περισσοτέρων από 30 οργανισμών, θα ξεκινήσει με την έκδοση " δήλωσης θέσης για Πράσινη υποδομή " το πρώτο τρίμηνο του 2019.


Ο πρόεδρος της  AILA  Shaun Walsh, δήλωσε ότι η προτεινόμενη εθνική στρατηγική για την Πράσινη υποδομή (NGIS) αναγνωρίζει ότι η ίδια η φύση λειτουργεί ως καταλύτης των πιο αποτελεσματικών συστημάτων, παρέχοντας σημαντικά οφέλη του οικοσυστήματος για την πόλη, τις περιφερειακές και αγροτικές κοινότητες.

«Μια εθνική στρατηγική πράσινης υποδομής θα βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και στον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ενσωμάτωσης βιολογικών στρατηγικών πρασίνου στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση των μεγάλων  στοιχείων της υποδομής ", ανέφερε.

Περιστέρι δίχως ταίρι... 
Ο Λευτέρης, το μικρό περιστέρι που αγάπησαν μωρά και γονείς μέσα από τη βρεφική παράσταση «Θα Βγω απ’ το Αυγό», επιστρέφει. Για μια ακόμη φορά φτερουγίζει μακριά από τις σελίδες του παραμυθιού της Μαρίνας Πλεμένου «Λευτέρης, ένα περιστέρι δίχως ταίρι». Η διαφορά είναι πως πλέον συνοδοιπόροι σ’ αυτό το ταξίδι του θα είναι μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά (από 18 μηνών έως και 6 ετών).
Πρώτο φτερούγισμα: Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στο θέατρο Άβατον

A4 POSTER

Ένα παραμύθι για την αλληλεγγύη και τη διαφορετικότητα
Σε μια ταράτσα, η κυρά Μαριγώ η περιστέρα βρίσκει ένα αυγό διαφορετικό από όλα τ’ άλλα. Μοναχικό. Μα, σταθείτε! Πού ακούστηκε αυγό μοναχικό;
Κραααακ και τσουπ! Από τ’ αυγό βγαίνει ένα περιστεράκι, ο Λευτέρης.
Και τότε… Σάλος μεγάλος ξεσπά στων περιστεριών τα μέρη, τι γίνεται μ’ ένα περιστέρι που δεν έχει ταίρι;
Η Νάντια Δαλκυριάδου σκηνοθετεί μια τρυφερή παράσταση

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Στην Ουκρανία υπάρχουν Έλληνες


Η πρόσφατη κρίση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στα Στενά του Κερτς έφερε και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα της ύπαρξης των πολυάνθρωπων ελληνικών πληθυσμών που κατοικουν στην περιοχή της Μαριούπολης. 

Δυστυχώς, στο σημείο όπου συγκρούονται τα ουκρανικά με τα ρώσικα συμφέροντα (ανατολική Ουκρανία, Αζοφική Θάλασσα), κατοικούν δεκάδες χιλιάδες ξεχασμένοι Έλληνες….

Προς τιμήν τους διοργανώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 7.00 μμ, η παρακάτω επετειακή εκδήλωση με τη συμμετοχή των Αλέξανδρου Ασλά, μουσικολόγου Μαριουπολίτη, Εύας Παπαδάτου, διευθύντρια στην ΓΓΑΕ/Υπ.Εξωτερικών, Βλάση Αγτζίδη και Ντόρα Βακιρτζή υπεύθυνη του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής…..

Η εκδήλωση θα γίνει στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου του Δήμου  Κηφισιάς, (Δ. Κυριακού και Αγίων Θεοδώρων, Βιβλιοθήκη δήμου Κηφισιάς) 

COP24 : 12 χρόνια πριν την καταστροφή

 Το 97,5% των επιστημόνων που δημοσίευσαν επιστημονικές έρευνες σχετικά με την κλιματική αλλαγή συμφώνησαν  ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλείται από τον άνθρωπο ( μελέτη του 2010 από το Πανεπιστήμιο του Princeton).

Το 97,1% των σχετικών κειμένων για το κλίμα που δημοσιεύθηκαν εδώ και 21 χρόνια επιβεβαίωσαν την υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο ( μελέτη του 2013 που αφορά πολλαπλά ιδρύματα).

ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Το 2018 σηματοδοτεί 30 χρόνια από τότε που η κλιματική αλλαγή για πρώτη φορά κηρύχθηκε ανθρωπογενές φαινόμενο. Δεδομένου ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες βρίσκονται περίπου  1,5 ° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, το όριο που καθορίστηκε στη συμφωνία του Παρισιού το 2015, οι επιστήμονες ανησυχούν όλο και περισσότερο για το πώς οι αλλαγές στο περιβάλλον θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για να επιταχύνουν τον ρυθμό με τον οποίο θερμαίνεται ολόκληρος ο πλανήτης.

Η Αρκτική θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από ότι ο υπόλοιπος πλανήτης και τα παράξενα πρόσφατα γεγονότα , όπως η καλοκαιρινή καταιγίδα , μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι τα προηγούμενα φυσικά αποθέματα άνθρακα δεν λειτουργούν σωστά.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΛΟΜΠΥ
 10.12.2018

 


Το κυνήγι αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση ως… διαχειριστικό μέσο!

 

Το κυνηγετικό λόμπι κατάφερε εν τέλει να περάσει στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (ΕΣΔ) τη θέση του ότι το κυνήγι αναγνωρίζεται ως «εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης». Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους έως σήμερα το κυνήγι αναγνωριζόταν απλά ως μία από τις υπαίθριες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η δασική νομοθεσία αναγνωρίζει αποκλειστικά την άσκηση της θήρας ως αθλητική και μόνο δραστηριότητα (άρθρο 251. Παρ.1 - Δασικός Κώδικας).

Η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση στοχεύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θέτοντας υψηλούς στρατηγικούς στόχους, θεωρώντας ότι τα ελληνικά δάση μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το ΑΕΠ και να προσφέρουν εργασία. Ωστόσο, μετά από πιέσεις, στο επίσημο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής δόθηκε η ευκαιρία να σημειωθεί «
Η αναγνώριση του ρόλου της θήρας στα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα και η περαιτέρω βελτιστοποίηση της ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΗΚΑΣ


Ομιλία που εκφωνήθηκε από τον Γιάννη Σχίζα σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2018 από το ΠΕΡΙΠΟΛΟ Αττικής προς τιμήν του Γιώργου Σφήκα

 Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Colhisum Sfikassianum
Το τιμώμενο πρόσωπο αυτής της συνάντησης  είναι ο Γιώργος  Σφήκας :  Άνθρωπος που διακρίθηκε για το μεγάλο και βαθύ έργο του στην Οικολογία. Έργο που επιτέλεσε  επί 40 και πλέον χρόνια, που   αναφέρονταν  πρωτίστως στην εκλαϊκευση της Οικολογίας.

Viola Sfikassiana 
O «δράστης»  αυτού του έργου  – ας μου επιτραπεί ο όρος –ήταν “Οικολόγος εξωτερικού χώρου”. Μ’ αυτό εννοώ ότι δεν ήταν αποκλειστικά «οικολόγος του γραφείου», ότι το έργο του δεν περιορίστηκε σε μια παράθεση αριθμών, στοιχείων, χαρτών, βιβλιογραφίας, αλλά συμπεριέλαβε τόσο τον θεωρητικό στοχασμό  όσο και τη πρακτική δράση .

 Είχε βιωματική σχέση με το αντικείμενό του. Σε αυτόν ταιριάζουν τα λόγια του Frederic Gros, ενός αναλυτή φιλοσόφων και διανοητών,  στο έργο του «Περπατώντας» . Λέει ο Frederic Gros:

 «Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί ύστερα από ανάγνωση άλλων βιβλίων, πολλά έχουν τη μυρωδιά της βιβλιοθήκης όπου κλείστηκε ο συγγραφέας τους προκειμένου να τα ολοκληρώσει… Άλλα βιβλία αποπνέουν έναν αέρα καθαρότητας. Είναι ο αέρας της υπαίθρου, των ψηλών βουνών, είτε πρόκειται για την παγωμένη πνοή των βουνοκορφών που κάνει το σώμα να ριγεί είτε για τον πρωινό, δροσερό αέρα του Νότου, που ευωδιάζει από την μυρωδιά του πεύκου»….Στον Γιώργο Σφήκα ταιριάζει ο ρόλος του διανοουμένου που δεν θρηνεί και δεν καταγγέλλει κατόπιν καταστροφής,  αλλά  δίνει το παρών του όταν ακριβώς δίνεται η μάχη …

 Από μια προσωπική ανάμνηση, αλιεύω τη στάση του απέναντι στους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν την τουριστική ανάπτυξη της Τύμφης. Είναι το 1986, όταν εμφανίζεται  η πρόταση της φωταγώγησης του Εθνικού  Δρυμού  του Βίκου- Αώου,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών… Αντιγράφω από τη ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Νοέμβριος 1986. Γιώργος Σφήκας : «Άλλο να θαυμάζει ο κόσμος το Βίκο και άλλο να τον φωταγωγήσουμε τη νύχτα, όπως προτείνουν κάποιοι φωστήρες!»

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Ἰβὰν Τουργκένιεφ (Иван Тургенев): Ὁ Ζη­τιά­νος (Нищий)

ΚΑΘΩΣ βά­δι­ζα στὸν δρό­μο, μὲ στα­μά­τη­σε ἕ­νας ἐ­ξα­σθε­νη­μέ­νος ἀ­πὸ τὰ γη­ρα­τειὰ ζη­τιά­νος. Φλο­γι­σμέ­να, γε­μά­τα δά­κρυ­α μά­τια, με­λα­νὰ χεί­λη, τρα­χιὰ κου­ρέ­λια, ἀ­κά­θαρ­τες πλη­γές… Ὤ, πό­σο ἀ­παί­σια κα­τέ­φα­γε ἡ ἔν­δεια τοῦ­το τὸ δύ­στυ­χο πλά­σμα!
            Ἅ­πλω­σε πρὸς τὸ μέ­ρος μου τὸ κόκ­κι­νο, πρη­σμέ­νο καὶ ἀ­κά­θαρ­το χέ­ρι του. Στέ­να­ζε καὶ βογ­κοῦ­σε γιὰ βο­ή­θεια.
            Ἄρ­χι­σα νὰ ψά­χνω ὅ­λες τὶς τσέ­πες μου… Οὔ­τε πορ­το­φό­λι, οὔ­τε ρο­λό­ι, οὔ­τε κὰν μαν­τή­λι… Τί­πο­τα δὲν εἶ­χα πά­ρει μα­ζί μου.
            Κι ὁ ζη­τιά­νος πε­ρί­με­νε… Καὶ τὸ προ­τε­τα­μέ­νο χέ­ρι του ἔ­τρε­με καὶ σκιρ­τοῦ­σε ἐ­ξα­σθε­νη­μέ­νο.
            Χα­μέ­νος, σα­στι­σμέ­νος, ἔ­σφι­ξα δυ­να­τὰ τοῦ­το τὸ βρώ­μι­κο καὶ τρε­μά­με­νο χέ­ρι…
            — Νὰ μὲ συμ­πα­θᾶς ἀ­δερ­φέ· δὲν ἔ­χω τί­πο­τα πά­νω μου, ἀ­δερ­φέ.

Τι υπάρχει στον Ορίζοντα; 
,

Από την Πέμπτη 13 και ώρα 19:00 – 1:00  ως την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 –24:00 και
από Τρίτη 18  ως την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου, το Σωματείο «Φίλοι του Ορίζονταοριζόντων»  - διοργανώνει στο Μικρό Παλάτι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ των Φίλων με έργα γλυπτικής, ζωγραφικής, κεραμικά, κοσμήματα, χειροτεχνήματα, συναυλίες,κ.α.

 Στο μπαζάρ συμμετέχουν κάτω από 60 γνωστοί Έλληνες εικαστικοί και άλλοι με εργαστήρι δημιουργίας και παρουσίασης μικρών έργων τέχνης..
Επίσης στα πλαίσια του ΒΑΖααρ, ανταλλακτικό-χαριστικό παρεδώσε. Ελάτε ν'ανταλλάξουμε τους θησαυρούς μας με άλλους ή απλά μ' έναχαμόγελο.
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των σκοπών που θα μας θέλατε να μας προτείνετε .
Σας περιμένουμε όλους με παραδοσιακά γλυκίσματα και καφέ!
Είσοδος ελεύθερη. 

ART MEETING
ΕΡΗ ΑΓΡΙΟΥ, ΚΑΛΗΑΝΘΗ ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑ-ΧSQUARE DESIGN LAB,ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ, ΟΛΓΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, MARΚ ROTH, PINO PANDOLFINI,

 

 ΒΕΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ, ΓΙΩΡΓΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟ 
στο  ETCH INK

στον Λυκαβηττό, γωνία Αργυρουπόλεως 16 και Κλεφτών & Αρματολών 20από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 έως Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

μικρά χαρακτικά έργα, κάρτες και αντικείμενα τέχνης σε μια γιορτινή συνάντηση που θα σας συναρπάσει.Το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ A.M.K.E. σας προσκαλεί στον νέο του πολιτιστικό χώρο στον Λυκαβηττό σε μια έκθεση - παρουσίαση με ποικίλες προτάσεις έργων χαρακτικών σε χαρτί και ύφασμα, χρηστικών αντικειμένων τέχνης, ιδέες για δώρα για καθημερινές και σχόλες…