Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Ολοκλήρωση εργασιών υλοτόμησης, συλλογής κλπ. καμμένων δένδρων


«Ολοκλήρωση εργασιών υλοτόμησης, συλλογής, θρυμματισμού , φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των καµένων δένδρων σε εγκεκριμένους χώρους, στις πληγείσες περιοχές των Δήµων Ραφήνας – Πικερµίου και Μαραθώνος»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με έκπληξη αλλά και μεγάλη απογοήτευση, πληροφορηθήκαμε μετά από καταγγελίες  μελών μας ότι προβήκατε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. Η έκπληξη και η αντίδρασή μας έγκειται στο γεγονός ότι  αγνοήθηκαν οι επιχειρήσεις Έργων Πρασίνου.
Στην πρόσκλησή σας για διαπραγμάτευση, απουσιάζουν   οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών στην εξειδικευμένη κατηγορία των έργων πρασίνου ως οι μόνες κατάλληλες για την υλοποίηση του έργου αυτού σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Απεναντίας, χωρίς να είναι σαφή τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την εν λόγω διακήρυξη, παρακάμπτεται ως να μην επαρκεί, η βεβαίωση της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έστω και σαν πιστοποίηση επαγγελματικής εγγραφής και γενικής εμπειρίας, σε συναφείς  με το αντικείμενο δημοπράτησης συμβάσεις. Η συγκεκριμένη σύμβαση αναφέρεται στην υλοτόμηση των καμένων δέντρων, μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία,
ειδικά στις αστικές περιοχές για τη μη πρόκληση ατυχημάτων στο προσωπικό, τους διερχόμενους, στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τις περιουσίες των πολιτών. Απαιτεί προσεκτική χρήση καλαθοφόρου οχήματος και όπου δεν είναι  εφικτό  αναρρίχηση, κατάλληλο εξοπλισμό, λήψη πρόσθετων  μέτρων ασφάλειας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. ’Άρα απαιτεί ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στην εργασία σε ύψος, παρουσία  έμπειρου γεωτεχνικού επιστήμονα με εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών. Είναι κρίμα να επαναλάβετε τις εσφαλμένες πρακτικές του προκατόχου σας, όπου  χωρίς προσήμανση, χωρίς υπολογισμό του λήμματος, απουσία ειδικών επιστημόνων κατακρεουργήθηκαν μαζί με τα νεκρά και τα χλωρά δέντρα, τα οποία θα μπορούσαν να επιζήσουν. Οι κακές κι αλόγιστες πρακτικές στα  οικοσυστήματα σημαίνουν την καταστροφή τους.
    Επιπλέον, εν μέσω πανδημίας, τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα, τα μέλη μας συνέχισαν όλες τις εργασίες διαχείρισης πρασίνου στα πάρκα, τους αυτοκινητόδρομους, στους κοινόχρηστους χώρους κλπ. δεν έκλεισαν τα εργοτάξια  και απέδειξαν την υπευθυνότητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων συνθηκών.
Για όλους  τους παραπάνω λόγους, ζητούμε όπως ακυρώσετε την όλη διαδικασία, καλώντας προς συμμετοχή αποκλειστικά κατασκευαστικές - εργοληπτικές Επιχειρήσεις πρασίνου, που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και κατάλληλη εμπειρία προς υλοποίηση της σύμβασης.

Σημείωση: Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) είναι ο ενιαίος συλλογικός  φορέας των επιστημόνων, των  επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Πράσινο και το φυσικό  Περιβάλλον, που έχει καταστατικό σκοπό να προασπίζεται και να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών του, να εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη του, να μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, να προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο, να συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.
Κοινοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ε.Υ.∆.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου