Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Ο ΓΚΡΙΖΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ


ΦΟΡΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟΝ ΓΚΡΙΖΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΑΧΗ-ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΑΚΙ

Υποβλήθηκε σήμερα: α) Αναφορά για σκόπιμη υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας ως συνέπεια  της  απόφασης έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων για  τον Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση Φραγκάκι Δήμου Κορθίου Άνδρου που αποτελείται από  πέντε (5) Α/Γ, ονομαστικής ισχύος 3 MW εκάστη, με διάμετρο πτερωτής 90 μ. και ύψος πυλώνα 80 μ., εξοπλισμένων με σύστημα ακουστικού εκφοβισμού, κατόπιν  αναληθούς περιβαλλοντικής δήλωσης του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και εν συνεχεία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των αιολικών  στον πυρήνα κατανομής του είδους Σπιζαετός και β) Αίτηση για ανάληψη δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 5, 11 (παρ. 3) και 12 της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, (άρθρα 8 και 13 του υπ’ αριθ. 148/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 190Α) σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, όσον αφορά στην πρόληψη της απώλειας της αναπαραγωγικής επικράτειας του είδους Σπιζαετός στη ανωτέρω θέση ή την θανάτωση του κατόπιν πρόσκρουσης στις α/γ  και εντολής  επανελέγχου της υποβληθείσης υπεύθυνης περιβαλλοντικής δήλωσης στην ΜΠΕ/ΕΟΑ, ώστε να διαπιστωθεί αρμοδίως το βάσιμο ή μη της υποβληθείσης  αναφοράς,  συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου αν το τελικό συμπέρασμα των σχετικών με την οδηγία για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας ερευνών στην ανωτέρω μελέτη ΕΟΑ  ήταν επαρκές, τόσο ως προς τη μεθοδολογία του, όσο και ως προς την εμβρίθειά του, σε βαθμό που να επιτρέπει στην διοίκηση να επανεξετάσει δεόντως τις προϋποθέσεις: α) εφαρμογής του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) της απαγόρευσης του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
Με την υποβληθείσα αναφορά ουσιαστικά καταγγέλλονται υφαρπαγές ΑΕΠΟ με ψευδείς υπεύθυνες περιβαλλοντικές δηλώσεις  (βεβαιώσεις) προς την αδειοδοτούσα αρχή.
Ο  φάκελος με την αναφορά των αξιοποίνων πράξεων και  τα αποδεικτικά στοιχεία  θα υποβληθούν και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Οι καταγγέλλοντες θεωρούν ότι πρέπει να ανακληθούν  άμεσα οι ΑΕΠΟ κατόπιν επανελέγχου της όλης υπόθεσης,  που έχει και άλλες ενδιαφέρουσες προεκτάσεις, με αναστολή κάθε εργασίας υλοποίησης των ΑΕΠΟ. Οι εργασίες ήδη έχουν ανασταλεί για τον ΑΣΠΗΕ στο Φραγκάκι, με τεθέντα στην ΑΕΠΟ περιβαλλοντικό όρο, κατά την  διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου/εξάρτησης των νεοσσών της προστατευόμενης στην Άνδρο ορνιθοπανίδας κατόπιν και υποβληθείσης αναφοράς λόγω παραβίασης του ανωτέρω  περιβαλλοντικού όρου.
Η καταγγελία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δαπανά εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για την διατήρηση του Σπιζαετού στην  Ευρώπη (ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ), θα αφορά δε και σε παράβαση της Σύμβασης της Βέρνης. Θα υποβληθεί  και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Στην Ελλάδα η Σύμβαση έχει υιοθετηθεί από το Π.Δ. 1335/83. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να προστατεύουν τους πληθυσμούς της άγριας χλωρίδας και πανίδας και να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα ευάλωτα είδη και σε όσα κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Εντός των επομένων ημερών θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα στοιχεία σε συνέντευξη τύπου.
Οι καταγγέλλοντες καλούν τον Δήμο Άνδρου, την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Πρόγραμμα  LIFE17 NAT/GR/000514 – LIFE Bonelli ΕastMed), το Πρόγραμμα LIFE14/GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis, όλες τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Φορείς - Συλλόγους και κάθε ενεργό έντιμο πολίτη, να συντονιστούν στην κατεύθυνση της περαιτέρω τεκμηρίωσης των αιτιάσεων σε συνολικό επίπεδο όσον αφορά τις ΜΠΕ/Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  που έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία ριζικής υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος για την αδειοδότηση αιολικών απανταχού στη Χώρα, καταστρέφοντας τις πολύτιμες για την βιοποικιλότητα περιοχές Natura.
Ζητούν την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ασφάλειας (περιβαλλοντικού) δικαίου, που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, εφόσον παραβιάζεται το ενωσιακό δίκαιο για τις περιοχές Natura, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας ότι ο Σπιζαετός προστατεύεται στην  Άνδρο και παρακαλούν αυτή η προϋπόθεση  να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αποδέκτες της καταγγελίας κατά την εξέτασή της.

Για τους καταγγέλλοντες φορείς και ενεργούς πολίτες της Άνδρου

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου