Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

Φέρουσα Ικανότητα στην Σαντορίνη. Η ΕΛΛΕΤ ενημερώνει τον Πρωθυπουργό

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα Φέρουσας Ικανότητας στην Σαντορίνη, στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψής του στο νησί και συναντήσεών του με τοπικούς φορείς, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020. 

Ήδη από το 2013, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με στόχο τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού και κυρίως του νησιωτικού χώρου –και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ορίσει από 20ετίας στη νομολογία του την έννοια της Φ.Ι., ιδίως των «μικρών νησιών», επιβάλλοντας τον απόλυτο σεβασμό της– ερευνά τη δυνατότητα προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας νησιωτικών χώρων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη εκπονήσει αντίστοιχες μελέτες για την Σίφνο και την Αμοργό, διερευνώντας το μέγιστο ανεκτό όριο επιβαρύνσεων / φορτίσεων που μπορούν να δεχθούν οι περιοχές αυτές, πέραν των οποίων παύει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία της με αποτέλεσμα να ασκούνται αρνητικές πιέσεις στους μονίμους κατοίκους και επισκέπτες.

Σε συνεργασία με την δημοτική αρχή της Σαντορίνης και αντιλαμβανόμενη (i) τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το φυσικό περιβάλλον του νησιού τα τελευταία χρόνια λόγω της αδυναμίας διαχείρισης της όλο και αυξανόμενης τουριστικής ανάπτυξης (ii) την έλλειψη συστηματικής καταγραφής στοιχείων σε κρίσιμες παραμέτρους (όπως π.χ. ο μόνιμος πληθυσμός, η δόμηση, τα δίκτυα, ο πρωτογενής τομέας, κλπ) και (iii) την έλλειψη σε κρίσιμες υποδομές, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχωρά στην μελέτη προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας του νησιού με την καταγραφή οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων.
Ομάδα μελετητών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και ειδικά με το Δήμαρχο Σαντορίνης κο Αντώνη Σιγάλα, ενεργεί δυναμικά για μια επιστημονικά ορθή καταγραφή στοιχείων, η οποία θα βοηθήσει στην παρουσίαση της πραγματικής κατάστασης των προβλημάτων αλλά και ευκαιριών που παρουσιάζονται συνολικά στη Σαντορίνη με σκοπό τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του «προορισμού Σαντορίνη».

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με την Δημοτική Αρχή, τους τοπικούς φορείς και τους επιχειρηματίες του νησιού. Οι προτάσεις της μελέτης θα κινηθούν στην κατεύθυνση:
ü    Ένταξης τμήματος της Θήρας και της Θηρασιάς στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
ü   Αναβάθμισης των υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Σαντορίνης.
ü   Προστασίας και ανάδειξης τοπικών προϊόντων (αμπελώνες, φάβα, ντοματάκι)
ü   Περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης και αυστηρού ελέγχου / αποτροπής της αυθαίρετης δόμησης.
ü   Προστασίας των μοναδικής ομορφιάς περιοχών του νησιού.
ü   Προστασίας των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών του νησιού.
ü   Αξιοποίησης της Γεωθερμίας ως πηγής κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του νησιού.
ü   Επιλογής της Σαντορίνης ως πιλοτικής περιοχής προώθησης της ηλεκτροκίνησης.
ü   Διαχείρισης επισκεπτών και κρουαζιέρας κατά την περίοδο αιχμής.
ü   Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νησιωτικοί προορισμοί μας, με σεβασμό όμως στην τοπική κοινωνία, στο φυσικό τους περιβάλλον και στην ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτιστική τους κληρονομιά.


Ομάδα και Μεθοδολογική Προσέγγιση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η  ομάδα των μελετητών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και  βιώσιμης ανάπτυξης:
ü   Βουλέλλης Παναγιώτης, Πολεοδόμος Μηχανικός MsC, Υπ. Διδ. ΕΜΠ
ü   Κουδούνη Αμαλία, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, τ. Δ/ντρια ΔΠΣ ΥΠΕΝ
ü   Λάζογλου Μιλτιάδης, Δρ. Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
ü   Τζιράκη Μαρια, Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc
ü   Καρακίζη Χριστίνα, Τοπογράφος Μηχανικός, Υπ. Διδ. ΕΜΠ
ü   Διδώνη Βούλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ü   Λάββα Ρίβα, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
ü   Ασπρογέρακας Ευάγγελος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η επιστημονική επίβλεψη της μελέτης πραγματοποιείται από τον Κωνσταντίνο Σερράο, Καθηγητή ΕΜΠ & Αντιπρόεδρο της ΕΛΛΕΤ και τον Γιάννη Παλαιοκρασσά, Πρ. Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΕΤ.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της μελέτης προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :
Α. Κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν τη Φ.Ι. και καταγραφή αξιόπιστων στοιχείων όπως του υπολογισμού:
ü   του μόνιμου πληθυσμού του νησιού,
ü   της υφιστάμενης δόμησης (η οποία επιτυγχάνεται μέσα από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων),
ü   της κατανάλωσης ενέργειας και νερού,
ü   της παραγωγής αποβλήτων,
ü   του κυκλοφοριακού φόρτου,
ü   των αφίξεων – διανυκτερεύσεων,
ü   των τουριστικών καταλυμάτων (και των Airbnb),
ü   του πρωτογενή τομέα (σε κρίσιμα αγροτικά προϊόντα όπως είναι το ντοματάκι της Σαντορίνης, η Φάβα, κλπ),
ü   της εργασίας – απασχόλησης στο τουρισμό.
B. Μέτρηση δεικτών, για κάθε έναν από τις ως άνω κρίσιμες παραμέτρους, που ανήκουν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO) και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών Τουρισμού για βιώσιμη διαχείριση προορισμού (ΕΤΙS).
Γ. Διαβούλευση με Δημοτική Αρχή, τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες για την αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.
Δ. Συνεργασία με Δημοτική Αρχή και ειδικούς για τον προσδιορισμό κρίσιμων τιμών στους δείκτες και θεματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Ε. Συμπεράσματα – Προτάσεις – Δράσεις.
ΣΤ. Παρακολούθηση (monitoring) των δεικτών σε ετήσια βάση σε συνεργασία με Δημοτική Αρχή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου