Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Συνέντευξη τύπου στην Άνδρο


Στις 28.6.2020, Περιβαλλοντικοί - Πολιτιστικοί Φορείς και Ενεργοί Πολίτες της Άνδρου συνδιοργανώνουμε και σας προσκαλούμε στη συνέντευξη Τύπου που θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χώρας Άνδρου, στις 11.00 π.μ., προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη και να δημοσιοποιηθούν μια σειρά ενεργειών γύρω από τις οποίες συσπειρωνόμαστε με στόχο να αναδειχθεί ένα τεράστιο οικολογικό και περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή Φραγκάκι της Άνδρου, και κατ’ επέκταση σε όλο το νησί μας.
Οι τοπικές κοινωνίες από την μια έως την άλλη πλευρά της Ελλάδας είναι αντιμέτωπες με ένα κρατικό μηχανισμό που:
1.     Έχει παραχωρήσει / παραχωρεί  δημόσιες δασικές εκτάσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις εμβληματικές για κάθε τόπο κορυφογραμμές, με παράλληλη επιβολή φόρων ΑΠΕ στους πολίτες και φόρου άνθρακα (στον λιγνίτη) για την πληρωμή της αισχροκερδούς ελληνικής αιολικής Mwhώρας. Κατόπιν υπερεπιδοτήσεων έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ‘’ενεργειακής εδαφικής ανάπτυξης’’ σε κάθε εδαφική έξαρση.
2.     Καταστρατηγεί συστηματικά το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο στις περιοχές Natura με την συνεπικουρία του Ανωτάτου Εθνικού Δικαστηρίου και της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρ. Επιτροπής. Στις προστατευόμενες περιοχές έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθούν πάνω από 3.000 – 5.000 ονομαστικά MW αιολικά.

Ο μηχανισμός αυτός διαθέτει το πολιτικό του σκέλος (νομοθετική εξουσία / κυβέρνηση, ελληνικό πολιτικό σύστημα), το διοικητικό (εκτελεστική εξουσία / μεγάλης έκτασης κακοδιοίκηση – διαφθορά διοίκησης), το δικαστικό και τις δυνάμεις καταστολής έναντι κάθε είδους αντίστασης (ΜΑΤ).
Άμεσα ερωτήματα προς απάντηση είναι:
1.     Ποια 'νομιμότητα' επιτρέπει την καταστροφή προστατευόμενων περιοχών;
2.     Γιατί ισοπεδώνεται η περιοχή Natura στη νότιο Εύβοια παρακάμπτοντας καταγγελία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
3.     Πόσο μοιάζει η περίπτωση των ανεμογεννητριών 130 μέτρων στις περιοχές Natura της Άνδρου όπως στο Φραγκάκι με την Κάρυστο;
4.     Γιατί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life για την προστασία 4 ειδών στην Άνδρο μεταξύ των οποίων ο Σπιζαετός δεν προέκυψε η προστασία του;
5.     Πως μεθοδεύτηκε η εκ των υστέρων "νομιμοποίηση" της "χωροθέτησης" 500 μέτρα από τη φωλιά του Σπιζαετού που απαιτεί ζώνη προστασίας 3000 μέτρων;
6.     Τι αναφέρουν και τι αποκρύπτουν οι ειδικές ορνιθολογικές μελέτες των εταιρειών και γιατί δεν ελέγχονται από τη διοίκηση;
7.     Γιατί όλα τα παραπάνω παρακάμφθηκαν επιδεικτικά (και δηκτικά) από το Συμβούλιο της Επικρατείας;
8.     Ποιο είναι το περιεχόμενο των πρόσφατων σχετικών καταγγελιών για σκόπιμη περιβαλλοντική βλάβη στο Φραγκάκι;
9.     Γιατί η περίπτωση στο Φραγκάκι θα κρίνει εν πολλοίς το αν θα έχει η Άνδρος και τα νησιά τη μοίρα της Καρύστου;
Στην παρούσα φάση της επεκτατικής αιολικής πολιτικής Φορείς και Ενεργοί Πολίτες της Άνδρου, εκ παραλλήλου και σε συντονισμό ενεργειών με άλλα τοπικά κινήματα απανταχού  στην Ελλάδα, καλούνται να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την προοπτική της τουρμπινοποίησης του νησιού χρησιμοποιώντας και εξαντλώντας καταρχάς όλα τα θεσμικά / νομικά μέσα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αδιατάρακτες περιοχές της πατρίδας μας πρέπει να διαφυλαχθούν πρωτίστως για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
Το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου συμμετείχε στην αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ.  Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 κηρύσσοντας τον πόλεμο για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στις περιοχές ΖΕΠ & Natura η οποία παραβιάζεται αγρίως από τους «θεματοφύλακές» της με επακόλουθο την καταστροφή αυτών των περιοχών από εκατοντάδες αιολικά πάρκα σε κάθε διαθέσιμη κορυφογραμμή.
Με την επίδικη ΚΥΑ:
1.     Διαχωρίστηκαν τα είδη ορνιθοπαγίδας σε δύο κατηγορίες, με επακόλουθο αρνητική μετάπτωση διατήρησης και προστασίας για πλήθος πουλιών στις ΔΗΘΕΝ περιοχές προστασίας τους, στις ΖΕΠ.
2.     Επιβλήθηκαν ‘’προδιαγραφές’’ δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων, ΔΗΘΕΝ του άρθρου 6.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που συνιστούν εργαλείο υποβάθμισης των προστατευόμενων περιοχών.
3.     Τα δήθεν μέτρα προφύλαξης των ειδών ορνιθοπανίδας, οι λεγόμενες περιμετρικές ζώνες ασφαλείας, περιορίζονται για λίγα μόνο είδη και μόνο ως προς στα ενδιαιτήματα φωλέασής τους και όχι για τους άλλους ζωτικούς χώρους των πουλιών, όπως είναι οι περιοχές τροφοληψίας και ανάπαυσής τους που ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ.
4.     Εισήχθη η υποχρεωτική χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος αποτροπής προσέγγισης πουλιών στις ανεμογεννήτριες στις μεταναστευτικές στενωπούς, χωρίς να έχουν εξεταστεί με δέουσα εκτίμηση οι επιπτώσεις αυτού του μέσου που ασκεί ακουστική τρομοκρατία στα πουλιά.
Σε συνέχεια των Αναφορών- Καταγγελιών που στείλαμε σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, δηλαδή:
            Α)  της από 22.03.2020 Αναφοράς για άμεση (σημαντική) απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς (Σπιζαετός) – Αίτησης με θέμα ‘’Η υπ΄αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020 άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15MW, στη θέση ‘’ Φραγκάκι’’, Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ο περιβαλλοντικός όρος υπό στοιχείο 5.3.6 της ΑΕΠΟ υπ΄ αρ. 7613/05.04.2018, με ΑΔΑ 7ΖΤ84653Π8-40Σ, περί απαγόρευσης της υλοποίησης εργασιών κατασκευής κατά τη χρονική περίοδο αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας σε περιοχές που γειτνιάζουν με ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα εκτάσεις  (απόσταση μικρότερη των 3.000m.  από χώρο φωλεοποίησης) του Σπιζαετού στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας ‘’Άνδρος: Κεντρικό και νότιο τμήμα, γύρω νησίδες και παράκτια θαλάσσια ζώνη’’ με κωδικό του δικτύου Natura GR4220028’’.
            Β)  της από 02.06.2020 1) Αναφοράς για σκόπιμη υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς.  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Α.Σ.Π.Η.Ε. με πέντε (5)  Α/Γ, ονομαστικής ισχύος 3 MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 90m. και ύψος πυλώνα 80m., εξοπλισμένων με σύστημα ακουστικού εκφοβισμού, κατόπιν (θεωρούμε) αναληθούς  περιβαλλοντικής δήλωσης του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και εν συνεχεία έκδοσης άδειας εγκατάστασης του στον πυρήνα κατανομή του είδους Σπιζαετός, στη θέση Φραγκάκι Δήμου Κορθίου και 2) Αίτησης για ανάληψη δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 5, 11 (παρ. 3) και 12 της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ (άρθρα 8 και 13 του υπ΄αριθμ. 148/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 190 Α).
            Γ)  της από 15.06.2020 Συμπληρωματικής Αναφοράς σε συνέχεια της προηγούμενης (Β) για μη επιτρεπόμενη από την ενωσιακή νομοθεσία (ΕU) εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων εκφοβισμού στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),
προσκομίσαμε στην διοίκηση και στις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που τέθηκαν υπ΄ όψιν του ΣτΕ με την υποβληθείσα αίτησή μας για προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

            Συντονιζόμαστε για δράσεις καταγγελίες προς:
1.     Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Επιτροπή Περιφερειών μέσω εθνικών αντιπροσώπων.
2.     Ποινική Δικαιοσύνη.
3.     Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.     Συμβούλιο της Επικρατείας – ‘Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
5.     Διοίκηση / Γνωμοδότηση και αδειοδοτικές υπηρεσίες.
6.     ΜΜΕ
7.     Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών.
8.     Συμβούλιο της Ευρώπης.

Άνδρος,  21/06/2020
1)   Δίκτυο Oικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου,    
2)   Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ), 
3)  Κέντρο Σύγχρονης Έρευνας και Δράσης (φορέας της Andros Routes), 
4)  Αστικός Συνεταιρισμός, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚοινΣΕπ Άνδρου»
5)  Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός  ΑΥΛΑ,
6) Επιχείρηση Εναλλακτικού Τουρισμού TREKKING ANDROS,
7)  Φιλοπρόοδος Όμιλος το Γαύριο
8)  Κυνηγετικός Σύλλογος   Άνδρου,
9)  Φορέας  Ενεργών Πολιτών  Άνδρου #Save Andros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου