Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Ανάγκη ύπαρξης στρατηγικών μελετών, κατά την επικαιροποίηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού


Η πλήρης ερώτηση του ευρωβουλευτή  Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

 

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί χωροταξικό πλαίσιο περιφερειακού επιπέδου, με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος της Φωκίδας, όπου βρίσκονται οι Δελφοί (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς - UNESCO), χαρακτηρίζεται ως περιοχή “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας” (45% του νομού Φωκίδας), επιχειρείται ο αποκλεισμός χρήσεων ανταγωνιστικών της εξόρυξης.

Με δεδομένο ότι:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, “κατά την επικαιροποίηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, και στο βαθμό που εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, θα πρέπει να διενεργείται στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή τους”1.

Μεγάλο μέρος της ανωτέρω περιοχής έχει ενταχθεί στους προστατευόμενους οικοτόπους NATURA2000.

και με δεδομένη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και την Οδηγία 2014/52/ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ερωτάται:

  1. Έχει υπάρξει στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου η εν λόγω περιοχή να χαρακτηριστεί “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”;
  2. Η “Αποκλειστική Μεταλλευτική Δραστηριότητα” μπορεί να συμβιβάζεται με τη διατήρηση και αειφορία των οικοτόπων NATURA2000; Μπορεί να αποκλείονται δραστηριότητες συμβατές με το NATURA2000;
  3. Η τυχόν εγκατάσταση ανεμογεννητριών, δεν πρέπει και αυτή να αξιολογείται στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων;Το Γραφείο Τύπου                                              25.01.2019Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου