Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Το Συνταγµατικό (!) δικαίωµα του γκραφιτίζειν

της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

Είναι σαφές ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια µορφή αναδυόµενης βαρβαρότητας, η οποία πλήττει τον µνηµειακό µας πλούτο. Λίγες ηµέρες µετά το βανδαλισµό του Πολυτεχνείου, σειρά είχε χθες η Καπνικαρέα µε µια παρδαλή επιγραφή  πάνω στην λιθοδοµία της, αλλά και το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων στον Οδό Σόλωνος, µε την καταστροφή των επίπλων του. Σηµειώνεται ότι η Καπνικαρέα είναι η εκκλησία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και οι Άγιοι Ανάργυροι γειτνιάζουν µε τη Νοµική Σχολή. 

Το 1834 κατά την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδίου της νέας Πρωτεύουσας προβλεπόταν για την διάνοιξη της οδού Ερµού η κατεδάφιση της Καπνικαρέας, του εξέχοντος αυτού δείγµατος της βυζαντινής ναοδοµίας του 12ου αιώνα. Η καταστροφή του συµβόλου της παλιάς Αθήνας αποσοβήθηκε χάρις στην εξέγερση του νεoϊδρυθέντος ∆ήµου Αθηναίων

Το κράτος, µέχρι στιγµής, θεάται παθητικά τις βεβηλώσεις και αρκείται αιδηµόνως στον καθαρισµό του Πολυτεχνείου, ενώ είναι σαφές ότι οφείλει άµεσα να µεριµνήσει για την αποτελεσµατική προστασία των µνηµείων λαµβάνοντας µέτρα προληπτικά και µέτρα καταστολής και τιµωρίας εναντίον παντός υπευθύνου.
Ας συγκαλέσει ο νέος υπουργός Πολιτισµού κατεπείγουσα σύσκεψη επί του θέµατος, µε την συµµετοχή όσων δηµοσίων υπηρεσιών εµπλέκονται σε αυτό κι ας εκπονήσει και προωθήσει στην Βουλή ό,τι κριθεί ότι ενισχύει την ασφάλεια του µνηµειακού µας πλούτου. Νέα ήθη είναι επόµενο να φέρουν νέες µορφές εποπτείας και αστυνόµευσης υπέρ του γενικότερου καλού, ώστε να αποφύγοµε να φθάσοµε στην στιγµή που είτε θα ζούµε σε µια πόλη κατάστικτη και πασαλειµµένη, παραδοµένη στα αχαλίνωτα ένστικτα µιας ισχνότατης µειοψηφίας των κατοίκων της, είτε θα βλέποµε τα µνηµεία της περιφραγµένα, εξ αποστάσεως και πίσω από κάγκελα, έως ότου ηµερέψουν και πάλι τα πράγµατα και καταστούµε, εµείς οι σηµερινοί, ξανά αντάξιοί τους.
             
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού προτείνει να ορισθεί 1 µέρα, ίσως η Κυριακή 24 Μαΐου (µετά την Ηµέρα Πολιτισµού) ή η 5η Ιουνίου (Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος) που από κοινού φορείς του ∆ηµοσίου και Πολίτες θα καθαρίσουµε το Ιστορικό Κέντρο από την ρύπανση των γκραφίτι.

                 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισµού: 
Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693.

www.ellet.gr         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου