Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ EUROPA NOSTRA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χάγη, 16 Δεκεμβρίου 2019


Η EUROPA NOSTRA, η οποία εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, εκφράζει την ανησυχία και τις έντονες επιφυλάξεις της σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές που δημοσιοποιήθηκαν για την προγραμματισμένη in situ (κατά χώραν) διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σταθμό του μετρό Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη.
Η EUROPA NOSTRA υπογραμμίζει την Ευρωπαϊκή σημασία των προαναφερθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία αποτελούν μία μοναδική ανακάλυψη ενός αστικού συνόλου μνημειακής κλίμακας και σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι η μοναδική διατηρημένη ανακάλυψη σε ολόκληρη την περιοχή που καταλαμβάνετο κάποτε από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και χρονολογείται στη σχετικά άγνωστη Ύστερη Ρωμαϊκή και Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (4ος-9ος αιώνας μ.Χ.).
Η EUROPA NOSTRA είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε αλλοίωση στη λύση που έχει ήδη συμφωνηθεί για την in situ (κατά χώραν) διατήρηση και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων θα αποτελέσει μια πολύ αρνητική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η επαναφορά της αρχικής πρότασης για προσωρινή αφαίρεση και επανεγκατάσταση αρχαιοτήτων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φυσική κατάσταση των αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της εξαγωγής και της απομάκρυνσής τους καθώς και δραστική μείωση της αυθεντικότητας του μνημειακού σύνολου. Θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός γραφικού σκηνικού μέσα σε ένα σύγχρονο σταθμό του μετρό, μειώνοντας ριζικά την ιστορική, πολιτιστική και εκπαιδευτική αξία και σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι η αρχαιολογική ανασκαφή, η οποία υποχρεωτικά - σύμφωνα με τον Ελληνικό Αρχαιολογικό Νόμο - θα ακολουθήσει την απομάκρυνση των αρχαιοτήτων, θα προκαλέσει μια περαιτέρω καθυστέρηση και ίσως αναπόφευκτη αύξηση του κόστους, σε ένα πολύ καθυστερημένο αλλά πολύ αναμενόμενο δημόσιο έργο, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης, που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023.
Η EUROPA NOSTRA θεωρεί τη συνύπαρξη μεταξύ αρχαιοτήτων και σύγχρονων πόλεων ως την κατάλληλη λύση - σύμφωνη με τις σύγχρονες τάσεις διατήρησης και ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Στόχος των τάσεων αυτών είναι η αναβάθμιση και η αναζωογόνηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων μέσω της ανάδειξης του μνημειακού ιστορικού τους, το οποίο αποτελεί πολύτιμο πόρο και σημαντική επένδυση της εκπαίδευσης, ιστορική μνήμη και αίσθηση του ανήκειν, δημιουργώντας οικονομική ανάπτυξη και ψυχολογική ευημερία για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και μέσο προσέλκυσης τουρισμού στην πόλη.
Για τους λόγους αυτούς, η EUROPA NOSTRA απευθύνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει την εφαρμογή της ήδη συμφωνηθείσας συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων στο σταθμό του μετρό Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς που υπογράφηκε στη Βαλέτα (1992), η οποία επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 2005, υποχρεώνοντας τους υπογράφοντες "να μεριμνήσουν, όταν εντοπίζονται στοιχεία της αρχαιολογικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπτυξης, για τη διατήρησή τους κατά χώραν όταν αυτό είναι εφικτό" (άρθρο 5, IV).
Παραμένουμε βέβαιοι ότι η έκκλησή μας θα εισακουστεί και θα ληφθεί υπόψη από όλα τα αρμόδια όργανα. 
Με εκτίμηση,

Prof. Dr. Hermann Parzinger Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου