Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Να σώσουμε την ΠΥΡΚΑΛ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ & ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην Ελευσίνα

ΤΟ  Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως διαχειριστής του ιστότοπου “ΠΑΜΕ Δυτικά –  Ανακαλύπτουμε τη Δυτική Αθήνα” υποστηρίζει την προσπάθεια να κηρυχθεί η ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας Ιστορικός Τόπος. Με αυτή την έννοια αναρτούμε το Video και το συνοδευτικό κείμενο που ακολουθεί από την Κίνηση Πολιτών ECO ELEUSIS]
«Η έκταση της ΠΥΡΚΑΛ διαθέτει τα χαρακτηριστικά «Ιστορικού Τόπου» όπως ακριβώς περιγράφονται στον Αρχαιολογικό Νόμο (στο άρθρο 2 παρ δ). Επιπρόσθετα, το συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας – από τα τελευταία σωζόμενα συγκροτήματα της πρώτης και για δεκαετίες μοναδικής πολεμικής βιομηχανίας της χώρας – συγκεντρώνει ποικίλα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα μοναδικό και συνεκτικό ιστορικό σύνολο υλικής και άυλης κληρονομιάς, ένα βιομηχανικό μνημείο εθνικής εμβέλειας: κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, διάσπαρτο αρχειακό υλικό, τεχνογνωσία και μνήμη της εργασίας όπως αυτή αποτυπώνεται στις προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων ανδρών αλλά και γυναικών που αποτελούσαν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού.

Όλα τα παραπάνω, ενσωματωμένα στον ιστορικό τόπο της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας, συνθέτουν παράλληλες και τεμνόμενες αφηγήσεις και αποτυπώσεις της κοινωνικής, οικονομικής και βιομηχανικής ιστορίας της Ελευσίνας και της χώρας.
Η κήρυξη του χώρου ως Ιστορικού Τόπου θα επιτρέψει
(α) την αναλυτική καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των κτιρίων, των κατασκευών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο τη διατύπωση και του αναλόγου βαθμού προστασίας και τη συγκέντρωση και διάσωση του αρχειακού υλικού και
(β) τη διατήρηση και λοιπών σημαντικών στοιχείων του χώρου, όπως είναι οι δρόμοι, οι πλατείες, και οι φυτεύσεις του συγκροτήματος, τα καταφύγια, τα προστατευτικά αναχώματα, τα φυλάκια, η καμινάδα, ο υδατόπυργος, ο υπαίθριος μηχανολογικός εξοπλισμός, τα οποία συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο αποτελώντας σημαντικό τμήμα της ιστορίας του χώρου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου