Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Η Ορνιθολογική Εταιρεία απαντά για τις ανεμογεννήτριες


Θέμα: Απάντηση στο υπόμνημά σας «Για τη ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Οίτη» 


Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες,  Αγαπητοί-ες φίλοι-ες, 

Σε απάντηση της επιστολής – υπομνήματος σας σχετικά με τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Οίτη, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής: 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει επισημάνει ήδη από το 2006 (βλ. «Αιολικά Πάρκα: Oι θέσεις της Ορνιθολογικής» http://ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1375&aID=400)  τον κίνδυνο για την ορνιθοπανίδα και τη βιοποικιλότητα εν γένει από την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) σε προστατευόμενες και υψηλής φυσικότητας περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η θέση της οργάνωσής μας είναι πως η οριζόντια εξαίρεση των περιοχών NATURA από την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΣΠΗΕ αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ακεραιότητας των προστατευόμενων περιοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, η οργάνωσή μας έχει προβεί σε πλήθος ενεργειών τόσο σε νομικό, όσο και σε ενημερωτικό επίπεδο,  με πιο πρόσφατη την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - από κοινού με τις οργανώσεις «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» (ΕΕΠΦ) και «Καλλιστώ» - σχετικά με τη συστηματική και κατάφωρη παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας από τη συστηματική αδειοδότηση και εγκατάσταση βιομηχανικής κλίμακας ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (βλ. http://ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2023). 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει αγωνιστεί - μαζί με δεκάδες άλλες περιβαλλοντικές συλλογικότητες - καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος ενάντια στην ψήφιση του νέου «περιβαλλοντικού» νομοσχεδίου, το οποίο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα.  Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.   Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, ΤΚ 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937, info@ornithologiki.gr Θεσσαλονίκη: Φράγκων 22, ΤΚ 546 25, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr   www.ornithologiki.gr 
Η οπισθοδρόμηση στην περιβαλλοντική προστασία των περιοχών NATURA και προοιωνίζει πολύ δύσκολες μέρες. 

Δυστυχώς οι περιπτώσεις εγκατάστασης έργων ΑΠΕ – στη συντριπτική τους πλειοψηφία ΑΣΠΗΕ – σε πολύ ευαίσθητες και υψηλής φυσικότητας προστατευόμενες περιοχές πολλαπλασιάζονται και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Από την πλευρά μας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε οριζόντια αυτή την αναπτυσσόμενη για τη φύση και τη σπάνια ορνιθοπανίδα της χώρας απειλή. Είναι γεγονός πως, με την επίκληση της «αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», επιχειρείται μία άνευ προηγούμενου άλωση των τελευταίων φυσικών περιοχών της χώρας, οδηγώντας σε μία συνθήκη με ξεκάθαρα αρνητικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο, αφού για την αποκόμιση ενός μικρού κέρδους σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ προκαλείται σοβαρή και μη αντιστρεπτή περιβαλλοντική βλάβη σε υψηλής οικολογικής σημασίας τοποθεσίες. Ειδικότερα για τις ορεινές περιοχές, αποτελεί όνειδος για την Ελληνική Πολιτεία το γεγονός ότι αντί για τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την προστασία και ευημερία του ορεινού χώρου, των κατοίκων και των χρηστών του, η μόνη συστηματική διαδικασία που αφορά αυτόν τον χώρο είναι η μαζική αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ - μίας δραστηριότητας, δηλαδή, που στην ουσία «καίει» οποιαδήποτε άλλη ήπια αναπτυξιακή προοπτική, όπως ο οικοτουρισμός. 

Πιο συγκεκριμένα ως προς την περίπτωση της Οίτης, θεωρούμε ότι η οικολογική και πολιτιστική σημασία του ορεινού όγκου αναδεικνύεται με τον πιο γλαφυρό και λεπτομερή τρόπο στην επιστολή σας. Η Ορνιθολογική, άλλωστε, έχει υποβάλει πρόσφατα (2017) κοινή πρόταση με την ΕΠΠΦ για την κήρυξη της ορεινής λεκάνης απορροής Μόρνου (που περιλαμβάνει τους ορεινούς όγκους Οίτης, Γκιώνας και Βαρδουσίων) ως Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με τον προσδιορισμό «Τοπίο Άγριας Φύσης Ορεινής Ρούμελης». Για την οργάνωσή μας είναι σαφές πως  η χωροθέτηση αιολικών σταθμών στην καρδιά της Οίτης, στην ανώτερη και πιο φυσική ζώνη του βουνού και σε άμεση γειτνίαση με τα όρια του Εθνικού Δρυμού, αποτελεί σαφέστατα ανορθολογική σύλληψη και η ενδεχόμενη εγκατάστασή τους ανεπανόρθωτο περιβαλλοντικό έγκλημα, που η αποτροπή του πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για κάθε οικολόγο, φυσιολάτρη και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο πολίτη. Σημειώνεται πως η οργάνωσή μας, και πάλι από κοινού με την ΕΕΠΦ, είχε επισημάνει και τις σοβαρές πλημμέλειες της ΜΠΕ του έργου ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ –ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ» ήδη από το 2011. 

Δεδομένων των παραπάνω, σας δηλώνουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο πως συντασσόμαστε μαζί σας στην απαίτηση να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στην Οίτη. Σας προτρέπουμε, επίσης, να μην πτοηθείτε από τις αναμενόμενες επιθέσεις που θα δεχτείτε: το χρέος για τη διατήρησής της μοναδικής βιοποικιλότητας της Οίτης υπερτερεί κατά πολύ του ενεργειακού κέρδους από την εγκατάστασή μερικών δεκάδων 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα.  Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.   Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, ΤΚ 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937, info@ornithologiki.gr Θεσσαλονίκη: Φράγκων 22, ΤΚ 546 25, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr   www.ornithologiki.gr 
ανεμογεννητριών. Ας έχουμε πάντα υπόψη, άλλωστε, πως η εξελισσόμενη απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ως «εξίσου καταστροφική με την κλιματική αλλαγή» (βλ. https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020), ενώ η διατήρηση υγιών φυσικών οικοσυστημάτων αποτελεί βασικό και ισοδύναμο πυλώνα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Με εκτίμηση, 


Γιώργος Σγούρος Διευθυντής Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου