Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Επιστημονική Εσπερίδα : Δασικός χώρος και σχεδιασμόςΤετάρτη, 9.5.18 .ΕΜΠ - Αίθουσα Αβέρωφ
Οργανωτές :

à  ΕΜΠ / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών.

à  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

à  Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας.


Το δάσος αποτελεί έναν πολύτιμο και αναντικατάστατο φυσικό πόρο. Φιλοξενεί ευαίσθητα και πολυποίκιλα οικοσυστήματα και συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Πέρα όμως από αυτή την αμιγώς περιβαλλοντική του σημασία, το δάσος παίζει σημαντικό ρόλο, στην συγκράτηση των εδαφών και στην αποφυγή της διάβρωσης και της ερημοποίησης, στην θερμοκρασιακή εξισορρόπηση ευρυτέρων περιοχών της μεσογειακής ζώνης, ιδιαιτέρως δε σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και στην τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής και κατ’ επέκταση και στη συγκράτηση του πληθυσμού στις εξωαστικές περιοχές.
Το δάσος έχει επίσης να επιτελέσει σημαντικές λειτουργίες σε συνδυασμό και με αστικές / οικιστικές περιοχές, μεταξύ άλλων ως τόπος για ποικίλες δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, αναψυχής και αθλητισμού, αλλά και ως πόλος φυσιολατρικός, περιπατητικός και εκπαιδευτικός για παιδιά και ενήλικες. Το δάσος αποτελεί επομένως ένα λειτουργικά πολύτιμο αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητο χερσαίο φυσικό οικοσύστημα που όμως δυστυχώς απειλείται συνεχώς από την οικιστική ανάπτυξη με την ευρύτερη έννοια, από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις εν γένει, και από την κλιματική αλλαγή. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της πολιτείας για την προστασία των δασών επικεντρώνονται στην εκκίνηση της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση, στην επικαιροποίηση των προδιαγραφών των δασών, στην επικύρωση όλων των δασικών χαρτών μέχρι το 2020, και τέλος στη δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων.

Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας είναι μεταξύ άλλων: 

à  Να αναδειχθεί η επάρκεια ή όχι του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των δασών.

à  Να τεθούν δημόσια οι δυσκολίες που αναφαίνονται κατά την εκπόνηση  και την κύρωση των δασικών χαρτών.

à  Να διερευνηθεί η εξομοίωση ή μη των δασών με τα αστικά πάρκα, τα άλση και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

à  Να επισημανθεί η σχέση πόλης ή δάσους και η σχέση πολεοδομικού σχεδιασμού και δάσους.

à  Να προσδιοριστούν οι επιτρεπτές ή μη επεμβάσεις στα δάση.

à  Να οριοθετηθεί η σχέση εθνικού κτηματολογίου και δάσους.
16:45 - 17:00:     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

17:00 - 17:10:        Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ / δ/ντης ΣΠΕ: Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων / στόχος επιστημονικής εσπερίδας.


17:10 - 17:30:
Κ. Μενουδακος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της ΕΕΔιΠοΧ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Νομολογιακή διαδρομή για την προστασία των δασών.
17:30 - 17:45:
Δ. Ντινόκας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, τ. δ/ντης δασικών έργων & υποδομών ΥΠΕΝ: Αειφορική διαχείριση δασών και σχεδιασμός – αξιοποίηση δασικών πόρων.
17:45 - 18:00:
Ι. Καρανίκας, Αρχιτέκτων πολεοδόμος: Δασικοί Χάρτες- Μία Πρόκληση για τον Χωρικό Σχεδιασμό.
18:30 - 19:30:                Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»  α. Δασικοί χάρτες / Οικιστικές πυκνώσεις, β. Επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση,

γ. Επάρκεια του νομοθετικού καθεστώτος για τα δάση. Συμμετέχοντες:          

Κ. Βαρδακαστάνης (τ. Πάρεδρος ΝΣΚ Γρ. Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΝ / αντιπρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ).

Α. Καπετάνιος (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Προστασίας Δασών).

Ν. Μ. Πάγκας (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, Δρ. Χωροταξίας ΕΜΠ).

Ν. Χλύκας (Δασολόγος- Μελετητής).

Θ. Ψυχογιός (ΥΠΕΝ / Προϊστάμενος ΔΠΣ).19.30 - 20.00:     Παρεμβάσεις - Συζήτηση

20:00 - 20:15:     Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου