Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ για την κατάργηση των Λατινικών ως εξεταζόμενο μάθημα

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιθυμεί να επισημάνει τα εξής σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει σε αντικατάσταση του μαθήματος των Λατινικών από το μάθημα της Κοινωνιολογίας ως εξεταζόμενου μαθήματος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
1. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη μονομερώς, χωρίς διάλογο με τις Φιλοσοφικές Σχολές και την ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει.
2. Δηλώνει παντελή άγνοια του θεωρητικού υπόβαθρου επί του οποίου ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο προϋποθέτει την αναγνώριση και προβολή του κοινού ελληνορωμαϊκού παρελθόντος της Ευρώπης, φορέας του οποίου είναι η Ελληνική και η Λατινική γλώσσα.
3. Εκθέτει την κυβέρνηση της χώρας μας, αλλά και την ίδια την Ελληνική Δημοκρατία διεθνώς, καθώς προβάλλει την εικόνα μιας αδαούς Πολιτείας, η οποία αγνοεί το διεθνώς γνωστό, ότι δηλαδή η Αρχαία Ελληνική λογοτεχνία και ο Ελληνικός Πολιτισμός διαδόθηκαν στη Δύση μέσω της Λατινικής γλώσσας και γραμματείας, πράγμα που συνετέλεσε στην επιβίωσή τους έως τις μέρες μας.

4. Δημιουργεί κακό προηγούμενο για τις χώρες του Δυτικού Κόσμου, οι οποίες θα μπορούσαν κατ' αναλογία να εισηγηθούν την αφαίρεση της διδασκαλίας των Eλληνικών, αρχαίων και νέων, από τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
5. Καλλιεργεί την εσωστρέφεια των Ελλήνων μαθητών και των δυνητικών φοιτητών, καθώς περιορίζει τους πνευματικούς τους ορίζοντες και ενισχύει τον εθνικισμό, αντί του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.
6. Πλήττει σοβαρά την Κλασική παιδεία στη χώρα μας, διότι προωθεί εμμέσως την αντιεπιστημονική αντίληψη ότι οι Κλασικές σπουδές εξαντλούνται στη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.
7. Πλήττει σοβαρά τις νομικές σπουδές, καθώς σημαντικοί κλάδοι του Δικαίου, όπως, για παράδειγμα, το αστικό, το ποινικό, το διοικητικό και το εκκλησιαστικό Δίκαιο, καθώς, αυτονοήτως, και η ιστορία του Δικαίου, στηρίζονται στην επιστημονική μελέτη του Ρωμαϊκού δικαίου και της πρωτότυπης γλώσσας συγγραφής του, της Λατινικής.
8. Στερεί τους Έλληνες μαθητές από την επαφή με την πρόγονο των περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών, η οποία παρέχει πλεονεκτήματα στην εκμάθησή τους, ιδίως στην εκμάθηση περισσότερων από μία γλωσσών, καθώς αναδεικνύει τις ομοιότητες, τις διαφορές και την κανονικότητα των αντιστοιχιών μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει για την εκμάθηση και την κατανόηση της επιστημονικής ορολογίας πολλών κλάδων
όλων των επιστημών.
9. Αντίκειται στην εκσυγχρονιστική πολιτική κατά της αποστήθισης και της «παπαγαλίας» την οποία επαγγέλλεται το Υπουργείο: η ενίσχυση των γλωσσικών μαθημάτων καλλιεργεί κυρίως την κριτική και αφαιρετική σκέψη.
10. Εκθέτει τους υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας, υποδηλώνοντας την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα χρονίζοντα προβλήματα στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ευκταίο και αναμενόμενο θα ήταν η αναβάθμιση των Λατινικών με τον ανασχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος και όχι η κατάργησή τους.
11. Πλήττει τις κεκτημένες θέσεις εργασίας των Φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Υποβαθμίζει το γνωστικό πεδίο των πρωτοετών φοιτητών στις Ανθρωπιστικές επιστήμες και σχολές, καθώς αναμένεται να πυροδοτήσει αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα ανάλογα Τμήματα λόγω της εντατικής γλωσσικής διδασκαλίας που θα απαιτηθεί, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία συμπιέζεται επικίνδυνα ο αριθμός των διδασκόντων και η χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
13. Αποδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς υποβαθμίζει αντί να ενισχύει τις Κλασικές Σπουδές, τον επιστημονικό δηλαδή χώρο στον οποίο η Ελλάδα διαθέτει ένα εγγενές πλεονέκτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου