Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην καταγγελία για τα αιολικά στο ΑποπηγάδιΣτις 23-07-2015 ο Προϊστάμενος  Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) απάντησε στην καταγγελία μας σχετικά «με την πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της αδειοδότησης αιολικών και υβριδικών σταθμών παράγωγης αιολικής ενέργειας στην περιοχή Αποπηγάδι Χανίων Κρήτης και των ελλείψεων που παρουσιάζουν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»  Η καταγγελία μας έχει καταχωρηθεί με τον αριθμό CHAP(2014)03428.

Όπως επισημαίνει ο Προϊστάμενος  « δεν θα κινηθεί νέα διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με το θέμα αυτό» δεδομένου ότι «η Επιτροπή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να κινήσει ατομικές διαδικασίες παραβίασης για κάθε έργο ξεχωριστά», αλλά όμως τα στοιχεία που διαβιβάσαμε για το Αποπηγάδι στην Επιτροπή «θα ληφθούν δεόντως υπόψη στα πλαίσια της υπόθεσης 2014/4073»

Η υπόθεση 2014/4073 αφορά τη διαδικασία παραβίασης που έχει κινήσει η Επιτροπή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, έπειτα από δεκάδες  καταγγελίες «σχετικά με την παραβίασης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ από διάφορα έργα κατασκευής αιολικών πάρκων».
Η Επιτροπή έστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση «Προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε. Στη εν λόγω επιστολή η Επιτροπή εκτίμησε μεταξύ άλλων ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του άρθρου 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας επειδή δεν υπέβαλε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για ης ΑΠΕ σε διαδικασία δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεών του στις περιοχές Natura2000 της Ελλάδας, με βάση τους στόχους διατήρησης τους, και επειδή συμφώνησε μ' αυτό το σχέδιο χωρίς να έχει βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των οικείων περιοχών Natura.»

Δηλαδή η Επιτροπή εγκαλεί την Ελλάδα ότι στο στάδιο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του Ειδικού Χωροταξικού ΑΠΕ δεν έγινε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του σε σχέση με τους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων Νατούρα (ιδιαίτερα  των ΖΕΠ  που είναι για τα πουλιά) και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι στόχοι διατήρησης.

Να τονίσουμε ότι τις νομικές παραβιάσεις στο Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ για τις οποίες καταγγέλλει η ΕυρωπαΪκη Επιτροπή  την Ελλάδα, τις είχαν επισημάνει  εγκαίρως συναγωνιστές και τις είχαν προβάλλει πλήρως τεκμηριωμένα στις σχετικές δίκες που έγιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ). Το ΣΤΕ όμως αποφάσισε ότι όλα είναι νόμιμα!

Οι παραβάσεις που καταγράφονται στην υπόθεση 2014/4073 (στην οποία εντάχθηκε και το Αποπηγάδι) είναι τόσο σοβαρές που, σε περίπτωση παραπομπής και καταδίκης της Ελλάδας για το θέμα, ο Ενεργειακός Σχεδιασμός για τις ΑΠΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που ίσως να σημάνει και την αρχή του τέλους της “φούσκας” των αιολικών-μεγαθηρίων στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι η απόλυτη πλειοψηφία των επενδύσεων βιομηχανικών αιολικών σταθμών συσσωρεύεται στις - κατά τ’ άλλα – “προστατευόμενες” περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα 
 4-8-2015Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου