Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

ΜΕΑ Λαμίας: Για μια φορά ακόμα εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας

 


Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας γνωμοδότησε θετικά - με ομόφωνη μάλιστα απόφαση! - στην ΜΠΕ της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και του ΧΥΤΥ Λαμίας∙ μια ΜΕΑ δυναμικότητας 76.750 σύμμεικτων + 10.250 προδιαλεγμένων οργανικών = 87.000 tn/έτος Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), όταν οι δέκα δήμοι, που προβλέπεται να εξυπηρετεί, παράγουν περίπου 70.000 tn/έτος ΑΣΑ! Για μια φορά ακόμα εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας, σε μια αναιτιολόγητη υπερδιαστασιολόγηση, που δε λαμβάνει καθόλου υπόψη πολιτικές πρόληψης, επανάχρησης και ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή, σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Κυκλική Οικονομία.

 

Το άρθρο 16 του νόμου 4042/2012 (εναρμόνιση με την οδηγία  2008/98/ΕΚ για το πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων) αναφέρει στις Αρχές της Αυτάρκειας και της Εγγύτητας [https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/n-4042-2012.html]: «1. Η χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά,… 2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται στη χώρα να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.»

 

Με βάση τους στόχους της ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στον Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ), που είναι ο μόνος νόμιμος Σχεδιασμός, πρέπει να κατασκευαστεί μια Μονάδα δυναμικότητας σύμμεικτων ΑΣΑ το πολύ του 45% των απορριμμάτων, που παράγουν οι δέκα δήμοι.  Αυτόν είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε, ανεξάρτητα αν διαφωνούμε με τη φιλοσοφία και τις προτεραιότητες. Η ΜΕΑ Λαμίας, που ήταν αρχικά να γίνει στη Μαγδάρα της Μακρακώμης, σχεδιάστηκε με τον παλιό ΕΣΔΑ. Αυτό όμως άλλαξε  Είναι παράλογο να συνεχίζουμε με τα ίδια στοιχεία αγνοώντας τον νέο ΕΣΔΑ, ενώ θα έπρεπε να γίνει επικαιροποίηση και προσαρμογή στις προβλέψεις του.

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν μπορεί να αγνοεί ότι δεν έχει τις ίδιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μια ΜΕΑ που θα διαχειρίζεται 32.000 tn/έτος ΑΣΑ, με μια ΜΕΑ που θα διαχειρίζεται 87.000 tn/έτος. Μια τέτοια Μονάδα θα χρειάζεται μεγαλύτερο κτίριο, περισσότερες εκσκαφές, περισσότερα μηχανήματα επεξεργασίας, ανάλογο σύστημα εξαερισμού και μεγαλύτερα συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης για μεγαλύτερο κτίριο, άρα μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων χημικών απόσμησης και φίλτρων.  Όταν τα οργανικά θα έρχονται καθαρά, προδιαλεγμένα, χρειάζονται λιγότερη επεξεργασία από το να τα διαχωρίσεις από τα σύμμεικτα, άρα λιγότερη ενέργεια και γενικά  λιγότερα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη γιατί είναι στοιχεία της ΜΠΕ, που πηγάζουν από την υπερδιαστασιολόγηση. Εκτός κι αν έχουν στο μυαλό τους να φέρουν σκουπίδια από τα νησιά, την Αθήνα και άλλες περιοχές της χώρας. Να ξέρουν όμως ότι τα αρμόδια όργανα της ΕΕ στο τέλος θα κρίνουν, ως προς τη χρηματοδότηση, με βάση τα φανερά στοιχεία της Μελέτης του έργου.

 

Μια φορά ακόμα θα το πούμε: Είναι καθαρό ότι χορεύουμε στο ρυθμό των εταιριών. Αφού δε θα γίνει με ΣΔΙΤ το έργο, οι εταιρείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τα έσοδα από τη λειτουργία με υπερδιαστασιολογημένες ποσότητες. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι αδειοδοτικοί φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνουν και να εγκρίνουν ανάλογα.

Λαμία, 8/12/2020

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου