Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Αιολικός Σταθμός (ΑΣΠΗΕ) που αδειοδοτήθηκε κατά παράβαση των ευρωπαϊκών οδηγιών


Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)

                                             ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


                   Προς:

1.  Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος

     κα. Ν. Βότση   n.votsi@prv.ypeka.gr                             yper@ypen.gr2.  Σώμα Επιθεώρησης Νότιου Ελλάδας      Τμήμα Επιθεώρησης Περ/ντος      e.glipti@prv.ypeka.gr

     m.xrysikopoulou@prv.ypeka.gr3.  Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος     sec.insp@prv.ypeka.gr

Θέμα:  Αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ ( ΑΕΠΟ  1818/84841/27-6-2018) της εταιρείας Αιολική Ευβοίας

Χελώνα ΑΕ στη θέση Χελώνα εντός του Δήμου Καρύστου και  εντός της  περιοχής Natura (GR 2420001)  και ΖΕΠ ( GR 2420012)Σχετ.: 1. Προσφυγή ΣΠΠΕΝΚ 27-7-2018

2.  Αναφορά κου Αντ. Κανδηράκη 

3.  Γνωμοδότηση Δρ. Σταμάτη ΖόγκαρηΜε την παρούσα καταγγέλουμε ότι   ο Αιολικός Σταθμός (ΑΣΠΗΕ) του θέματος  που αδειοδοτήθηκε κατά παράβαση των ευρωπαϊκών οδηγιών  θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Σπιζαετού, είδος χαρακτηρισμού για τη συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή και  αυστηρά προστατευόμενου από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (βλ. σχετ. Προσφυγή ΣΠΠΕΝΚ 27.7.2018).  Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

1.            Ο ΑΣΠΗΕ στη θέση Χελώνα ( 9 α/γ) πρόκειται να εγκατασταθεί σε συνέχεια του ΑΣΠΗΕ στη θέση Πύργος (15 α/γ). Παρότι είναι έργα του ίδιου ομίλου εταιρειών εμφανίζονται ως ξεχωριστοί αιολικοί σταθμοί για τους οποίους εκπονήθηκαν ξεχωριστές ΜΠΕ. Ο ΑΣΠΗΕ Χελώνα βρίσκεται εξολοκλήρου εντός της ΖΕΠ και  πλησίον της φωλιάς ζεύγους Σπιζαετών, ενώ και οι δύο ΑΣΠΗΕ βρίσκονται εντός της περιοχής τροφοληψίας
. Ο Σπιζαετός αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της προστατεύομενης περιοχης ( GR 2420012) και είδος προτεραιότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/43 και 79/409. Η προστατευόμενη περιοχη της Οχης  περιλαμβάνει 3 ζεύγη Σπιζαετών εκ των οποίων το ένα ζει πλησίον του ΑΣΠΗΕ στη θέση Χελώνα. Τόσο οι εργασίες εγκατάστασης και όσο και η λειτουργία των ανεμογεννητριών είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν  όχληση στον Σπιζαετό που είναι είδος εξαιρετικά ευαίσθητο στην ανθρώπινη παρουσία, πόσο μάλλον σε μια οχλούσα βιομηχανική εγκατάσταση. Ανάλογη περίπτωση εκδίωξης ζεύγους Σπιζαετών συνέβη στην τοποθεσία  Στεφάνια της Λάλας της Οχης, όπου έπαψε να φωλιάζει ο Σπιζαετός όταν άρχισε να λειτουργεί λατομείο πέτρας πλησίον (βλ.  σχετ. γνωμοδότηση Δρ. Σταμ. Ζόγκαρη)

2.            Ο ΑΣΠΗΕ στη θέση Χελώνα αδειοδοτήθηκε με διαδοχικές τροποποιήσεις βάσει δυο ορνιθολογικών μελετών που αντιφάσκουν ως προς τα δεδομένα τους. Η πρώτη ΕΟΜ (2011) δεν εντόπισε Σπιζαετό στην περιοχή του ΑΣΠΗΕ ενώ ήταν διαπιστωμένη η παρουσία του από παλαιότερες ορνιθολογικές μελέτες (βλ. γνωμοδ. Στ. Ζόγκαρη). Η δεύτερη ΕΟΜ ( 2017) εντόπισε Σπιζαετό και ένα σημαντικό αριθμό άλλων αρπακτικών ειδών και ενώ παραδέχεται ότι ο ΑΣΠΗΕ δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα αρπακτικά και ιδιαίτερα τον Σπιζαετό, υποστηρίζει χωρίς να αποδεικνύει ότι με την χρήση του συστήματος DT Bird θα αποφευχθεί κάθε πιθανή πρόσκρουση.  Η μελέτη δεν σχολιάζει καθόλου το ενδεχόμενο όχλησης στον Σπιζαετό που θα προκαλέσουν οι απωθητικοί ήχοι  που παράγει το σύστημα  αυτό. Οι μελετητές δεν εκφράζουν καμία εύλογη επιστημονική αμφιβολία για το σύστημα DT Bird που είναι  αμφιλεγόμενο στην Ευρώπη  και οπωσδήποτε  μη δοκιμασμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες  της περιοχής της Οχης και όλης της χώρας. 2. Η ΜΠΕ και η Ορνιθολογική μελέτη του ΑΣΠΗΕ δεν έχει προβεί στη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων που αφορά τη συνεκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν όλοι οι ΑΣΠΗΕ εντός της προστατευόμενης περιοχής  επί της κατάστασης των τριών ζευγαριών  Σπιζαετού. Η δέουσα εκτίμηση επιβάλλεται από το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43 και αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις από το συνδυασμό δραστηριοτήτων.  Είναι γνωστό ότι εκτίμηση συνεργιστικών επιπτώσεων όλων των ΑΣΠΗΕ που εγκαθίστανται στην περιοχή της Οχης ( πλέον των 200 ανεμογεννητριών) δεν έγινε ποτέ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι  ΑΣΠΗΕ άλλων εταιρειών εγκαθίστανται  κοντά στις φωλιές  των άλλων δύο ζευγαριών Σπιζαετών που έχει  η ΖΕΠ, είναι φανερό ότι αυξάνονται οι πιθανότητες όχλησης ή και θανάτωσης του Σπιζαετού   με τελικό  αποτέλεσμα την εξαφάνιση του είδους από τη ΖΕΠ της ΄Οχης. Η εγκατάσταση πλήθους ΑΣΠΗΕ εντός της ΖΕΠ αντιβαίνει κάθε έννοια προστασίας και τελικά αναιρεί το σκοπό για τον οποίο η περιοχή εντάχθηκε σε καθεστώς προστασίας.  Ως συμπέρασμα των παραπάνω θεωρούμε ότι η αδειοδότηση του συγκεκριμένου ΑΣΠΗΕ σε συνδυασμό με τη συσσώρευση πλείστων άλλων ΑΣΠΗΕ στην προστατευόμενη περιοχή της Οχης και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρύστου απειλεί ευθέως την ακεραιότητα των προστατευόμενων ειδών  καταργώντας το σκοπό για τον οποίο η περιοχή εντάχθηκε σε καθεστώς προστασίας. Οι μελέτες κρύβουν την αλήθεια πίσω από δήθεν αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους που στην πράξη είναι δύσκολο έως αδύνατο να εφαρμοστούν. Η συσσώρευση  αιολικών εγκαταστάσεων απειλεί όχι μόνο  την προστατευόμενη περιοχή αλλά και τις ζωές των ίδιων των  κατοίκων (θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό με συγκεκριμένα στοιχεία).Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε  από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης:     να λάβουν σοβαρά υπόψη την προσφυγή μας και να ακυρώσουν την ΑΕΠΟ του ΑΣΠΗΕ Χελώνα.    να εκτιμήσουν εκ νέου και συνολικά το υπέρογκο φορτίο ΑΣΠΗΕ που έχουν αδειοδοτήσει στην περιοχή της Οχης επειδή απειλείται η ακεραιότητα  όχι μόνο της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και οι ίδιες οι ζωές των κατοίκων. Θεωρούμε αναγκαίο να περικοπεί μέρος των αδειοδοτημένων ΑΣΠΗΕ εντός της προστατευόμενης περιοχής καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Καρυστίας.                                                        Για τον Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ  :
 Πρόεδρος, Χρυσούλα Μπερέτη, Γραμματέας Θανάσης Μπινιάρης 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου