Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

Εγχειρίδιο ενεργειών του καλού καταπατητή

του Αντώνη  Καπετάνιου
 
«… ένας τυφλός δεν είναι πιο αβέβαιος 
ακούοντας να δουλεύει το σκεπάρνι,
αν τάχα ο εργάτης φυτεύει τα νέα του δένδρα,
ή αν ανοίγει βιαστικά μνήματα στις χλόες… »

(«Πρώτες χλόες την Άνοιξη», Τάκης Παπατσώνης)

Πολλές μεθόδους και τεχνάσματα σκαρφίζονται οι, γραφικοί στον ανάξιο ρόλο τους, καταπατητές της δημόσιας γης, οι καταστροφείς της ελληνικής φύσης, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Η εφευρετικότητα που επιδεικνύουν κάθε φορά είναι άξια επαίνου και δηλώνει μυαλά πλήρως διεφθαρμένα, τα οποία λειτουργούν στα άκρα του νου, εκεί όπου κυριαρχεί το ανορθόδοξο.
Τα βήματα των πράξεών τους είναι αργά και σταθερά, καλά μελετημένα. Δεν φείδονται χρόνου και χρήματος, προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ούτε έχουν ενδοιασμούς και ηθικούς φραγμούς για τις δόλιες ενέργειές τους.
Ας μπούμε όμως στο μυαλό τους κι ας ακολουθήσουμε τα βήματά τους, σε ό,τι αφορά την καταπάτηση δάσους ή δασικής έκτασης, αναφερόμενοι σε πρώτο ενικό πρόσωπο, αυτό του καταπατητή.

Βήμα 1ο Αποψιλώνω το δάσος ή τη δασική έκταση

Το κάνω είτε σταδιακά σε βάθος χρόνου, για να μη γίνω αντιληπτός από τα δασικά αστυνομικά όργανα, ώστε ανύποπτα και «ομαλώς» να επιτύχω την αλλαγή της δασικής μορφής της έκτασης, είτε άπαξ, οπότε γυμνώνω τη δασική έκταση και περιμένω (εφόσον γίνει αντιληπτή η πράξη μου) τις γνωστές σε μένα συνέπειες από πλευράς της Δασικής Υπηρεσίας, με πλήρη δηλαδή γνώση των προς το άτομό μου συνεπειών.

Βήμα 1ο (εναλλακτικό) Νομιμοφανώς καταπατώ το δάσος ή τη δασική έκταση

Είμαι χρήστης του δάσους, λόγου χάρη ρητινοσυλλέκτης, και ασκώ το δικαίωμα που κατέχω (της ρητίνευσης). Φροντίζω κατά τη συλλογή της ρητίνης να ξηράνω ορισμένα πεύκα. Ζητώ από τη Δασική Υπηρεσία έγκριση υλοτομίας αυτών. Μου δίδεται. Στη συνέχεια προχωρώ παραπέρα, υλοτομώντας κατά τον ίδιο τρόπο δάσος, εκμεταλλευόμενος την άνεση που έχω ως προς τη χρήση της έκτασης και την ανοχή ή την εμπιστοσύνη που υπάρχει στο πρόσωπό μου, εξαιτίας του δικαιώματος που ασκώ σε αυτό, ώσπου τελικώς αποψιλώνω σημαντικό τμήμα δασικού εδάφους, το οποίο φροντίζω αργότερα να ιδιοποιηθώ.
Αναλόγως ενεργώ και όταν κάμω άλλη χρήση της δασικής έκτασης, π.χ. όταν εγκαθιστώ, με άδεια της δασικής αρχής, σε αυτήν ποιμνιοστάσιο, μελισσοκομείο κ.ά. Επεκτείνω, δηλαδή, σταδιακά την παραχωρηθείσα έκταση και ιδιοποιούμαι το πέραν της αρχικής παραχώρησης εκχερσωθέν τμήμα.

Βήμα 1ο (εναλλακτικό) Καίω το δάσος ή τη δασική έκταση

Δημιουργώ εκτεταμένη πυρκαγιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η έκταση που επιδιώκω να ιδιοποιηθώ. Έχω από πριν φροντίσει να περιφράξω το κομμάτι γης που με ενδιαφέρει, για να μπορέσω μετέπειτα να το διεκδικήσω.

Βήμα 2ο Κατασκευάζω τίτλους και τους επικαλούμαι

Μια συνήθης οδός είναι η σύνταξη γονικής παροχής, για την προς καταπάτηση (ή την καταπατημένη) έκταση, όπου ως γονέας την παρέχω στα παιδιά μου ως αγροτική. Μια άλλη οδός είναι η σύνταξη προσυμφώνων πώλησης της δημόσιας γης σε οικείο πρόσωπο. Με το προσύμφωνο, η έκταση δεν «φαίνεται» στο υποθηκοφυλακείο, μέχρις ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την οικοδόμηση, οπότε και συντάσσω οριστικό συμβόλαιο. Η έμμεση επικύρωση κατασκευασμένων τίτλων με δικαστικές αποφάσεις (αγωγές), τις οποίες κατ’ ουσίαν εκμαιεύω από τα δικαστήρια, αποτελεί μια άλλη μέθοδο που μπορώ ν’ ακολουθήσω*.

Βήμα 2ο (εναλλακτικό) Βεβαιώνω χρησικτησία

Επί της καταπατηθείσης έκτασης βεβαιώνω χρησικτησία, με τη χρησιμοποίηση δύο ψευδομαρτύρων, οι οποίοι πιστοποιούν την επί άνω των 20 ετών χρήση της έκτασης ως αγροτικής. Κατοχυρώνω έτσι ιδιοκτησία και επιτυγχάνω αλλαγή χρήσης του δάσους.

* Την 28η Ιουνίου του 2001, δημοσιοποιήθηκε καταγγελία υποθηκοφύλακα της Αττικής, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο που λειτουργούν τα κυκλώματα των καταπατητών στην περιοχή του πολύπαθου λεκανοπεδίου. Έχει ενδιαφέρον η αφήγησή του.
Μίλησε για το πώς γίνονται οι μυστήριες μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και για τις διεκδικήσεις εκτάσεων που πραγματοποιούνται μέσω αγωγών που, όπως είπε, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο με την προσκόμιση «κατασκευασμένων τίτλων»!!! Φαίνεται δηλαδή από τους τίτλους αυτούς ότι συνέβησαν προπολεμικές, αλλά και παλαιότερες, αγοραπωλησίες επί εκτάσεων που καταπατήθηκαν, με σκοπό την ιδιοποίησή τους.
Φυσικά, ο παρουσιαζόμενος ως αντίδικος κατά την εκδίκαση της αγωγής, είναι πρόσωπο έμπιστο, που έχει συμμετοχή στο κύκλωμα.
Στη συνέχεια, με την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων στον μεταγραφοφύλακα (δικαστική απόφαση η οποία υποδεικνύει τον κάτοχο της έκτασης, επικαλούμενοι τίτλοι κ.ά.), επιχειρείται η κατοχύρωση τίτλων. Αφού έχει δηλαδή εκμαιευτεί η επιδιωκόμενη δικαστική απόφαση, κατόπιν αυτή χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση εώλων συμβολαιογραφικών πράξεων.
Με τον τρόπο αυτόν κυρώθηκαν και θεωρήθηκαν ισχυρές πολλές αγοραπωλησίες στην Αττική, οι οποίες αναφέρονται σε δασικές, κοινόχρηστες και αδέσποτες εκτάσεις, μεγάλης αξίας, οι οποίες φυσικά αξιοποιήθηκαν δεόντως.
Στο κύκλωμα των καταπατητών συμμετείχαν συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και επιχειρηματίες της γης, πρόσωπα δηλαδή ευυπόληπτα, πέραν πάσης υποψίας.
Έτσι η γη της Αττικής γίνηκε πίσσα και τσιμέντο. Έτσι η αλγούσα Αττική απώλεσε την πολύτιμη φύση της. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος…

Βήμα 2ο (εναλλακτικό) Κατοχυρώνω ιδιοκτησία επί του δάσους ή της δασικής έκτασης διά της διοικητικής ή δικαστικής οδού

Με διάφορα στοιχεία που εφευρίσκω, παραπλανώ τις δασικές ή δικαστικές αρχές και κατοχυρώνω ιδιοκτησία επί του δάσους ή της δασικής έκτασης. Τότε, διά της χρόνιας και συνεχούς φθοράς, αλλοιώνω τη δασική μορφή ή καίω την έκταση για πιο άμεσα αποτελέσματα. Δεν προχωρώ σε άλλες δυναμικότερες ενέργειες, διότι αναμένω την ψήφιση Νόμου που θα ρυθμίσει την περίπτωσή μου(!) ή τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα με ευνοήσουν, ώστε να επιτύχω το θεμιτό αποτέλεσμα .

Βήμα 3ο Διεκδικώ το καταπατηθέν δάσος ή την καταπατηθείσα δασική έκταση

Απευθύνομαι στη Δασική Υπηρεσία και διεκδικώ το καταπατηθέν κομμάτι γης, ως έκταση αγροτική. Η χρήση ψευδομαρτύρων είναι απαραίτητη για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μου. Υπάρχει η πιθανότητα να γίνω πιστευτός και να τελειώσει σ’ αυτό το στάδιο η υπόθεση. Αν όμως η Δασική Υπηρεσία προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες προστασίας της έκτασης (μηνύσεις, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας), τότε αναμένω με μεγάλη υπομονή την κρίση των δικαστηρίων και των επιτροπών, για να επιτύχω αυτό που επιθυμώ. Ψευδομάρτυρες, θετικές εκθέσεις πληρωμένων πραγματογνωμόνων, έωλοι τίτλοι κ.ά. θα είναι τα αποδεικτικά - διεκδικητικά στοιχεία που θα παρουσιάσω και με τα οποία θα θολώσω τα νερά. Η διά του χρόνου δικαστική κατατριβή θεωρώ ότι με ευνοεί.
(Το βήμα αυτό, μπορεί ν’ αποτελέσει και 2ο βήμα των ενεργειών μου).

Βήμα 4ο Οικοδομώ ή καλλιεργώ την καταπατηθείσα έκταση

Προσπαθώ έτσι να αιφνιδιάσω και να δημιουργήσω τετελεσμένες καταστάσεις. Το αυθαίρετό μου θα είναι ένα ακόμη στα πολλά υπάρχοντα και σίγουρα θα έχει τύχη καλή! Η δε καλλιέργεια της έκτασης, θα μου αποδίδει, όσο θα περιμένω μετά χρόνους πολλούς το δικαστήριο τελεσιδίκως ν’ αποφανθεί…
(Το βήμα αυτό μπορεί ν’ αποτελέσει και 2ο βήμα των ενεργειών μου).

Αυτά είναι τα συνήθη βήματα των ενεργειών των καταπατητών. Σίγουρα κι άλλοι τρόποι δράσης τους θα υπάρχουν, όμως το στίγμα για το πώς λειτουργούν, εδόθη εν προκειμένω και δε νομίζω ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. Εξάλλου, το εγχειρίδιο ενεργειών των καταπατητών, παραμένει ανοικτό, αφού η εφευρετικότητά τους είναι ανεξάντλητη και θα συμπληρώνεται συνεχώς με τις επαχθείς πράξεις τους. Φοβού τον Έλληνα!..

(από το βιβλίο μου “Τη χώρα που μου πήρανε γυρεύω… Φθορές και αυθαιρεσίες στη χώρα που προίκισε ο θεός και αδίκησε ο άνθρωπος”, εκδόσεις Ηλιοτρόπιο, Αθήνα 2004).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου