Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Kαινοτομία και νησιωτική ανάπτυξη, Αίγινα 28.6.15


Περίληψη ομιλίας του Γιάννη Σχίζα

Η Αίγινα είναι τόπος  κατοικίας αλλά και αναψυχής, και με αυτή τη δεύτερη ιδιότητα έχει κάθε κίνητρο να ενσωματώσει την παιδεία και τον πολιτισμό μέσα στο λεγόμενο «τουριστικό προϊόν» της . Σε μια εποχή όπως η σημερινή, η  μεγέθυνση του συμβατικού και μονοδιάστατου τουρισμού έχει δημιουργήσει   ζήτηση για μια  άλλη ποιότητα, για μια νέου τύπου ψυχαγωγική  εμπειρία με πολιτισμό, παιδεία,  συνάντηση του τερπνού με το ωφέλιμο .
Η χώρα μπορεί να αγοράζει και να επιβιώνει, μόνο όταν πουλάει. Η επιβίωση απαιτεί τουλάχιστον την ισοφάριση των εισαγωγών από τις εξαγωγές της , όμως επίσης απαιτεί ευελιξία και τήρηση ορισμένων ορίων ασφαλείας. Η χώρα δεν μπορεί να «εκποιεί» τις περιβαλλοντικές και εικαστικές της ποιότητες(τοπίο), όπως επίσης δεν μπορεί να  εκθέτει σε κίνδυνο  τη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει γηγενείς ανθρωπιστικές κρίσεις,  κάθε μορφής.
Ο διεθνής καταμερισμός των έργων είναι αναπόφευκτος.  Οι χώρες αλλά και οι περιοχές πρέπει να αναζητούν τομείς υπεροχής, όπου έχουν τα λεγόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν μπορεί να προσεγγίζεται με βάση  τις αγοραίες και βραχυπρόθεσμες εξελίξεις, αλλά από τη μακροχρόνια δυναμική  του. Αυτή η δυναμική  προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η περιβαλλοντική και γεωγραφική ιδιαιτερότητα , η κατακτημένη τεχνογνωσία των εργαζομένων κλπ.
Σήμερα στον νησιωτικό χώρο, ο  τουρισμός εμφανίζεται ως ένα είδος «βαριάς βιομηχανίας». Οι μεγάλες μονάδες των  Tours Operators και των τουριστικών γκέτο τείνουν να προσφέρουν  ομοειδείς υπηρεσίες εστίασης, περιήγησης και αναψυχής, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
Προφανώς, σ’ αυτή τη περίπτωση, οι εγχώριες μονάδες  πρέπει  και μπορούν να απαντήσουν με την ανάδειξη και προβολή τοπικών ιδιαιτεροτήτων, τοπικών προϊόντων, τοπικής αυθεντικής τέχνης, περιβαλλοντικών αξιοπερίεργων, περιπατητικών διαδρομών, πολιτιστικών και άλλων εμπειριών.

Από αυτή την άποψη σημασία και αποτελεσματικότητα απέναντι στον μονοδιάστατο τουρισμό έχει ένας Υβριδικός τουρισμός :  Με νέες συνθέσεις τουριστικών «προϊόντων», με στόχο την κατάκτηση της  απόλυτης ιδιαιτερότητας και την μη-συγκρισιμότητα με άλλες συμβατικές καταστάσεις
Αυτή η ανασύνθεση μπορεί να εκδηλώνεται στην γευσιγνωσία, στα εδέσματα,  στην προσφορά μαγειρικής τέχνης
 Μπορεί να εκδηλώνεται με τις τοπικές αγορές προϊόντων, με τη δημιουργία «πακέτων» όπου εκτός από τα καταλύματα να περιλαμβάνονται και προσφορές προϊόντων   gratis 
Το πρόβλημα του νησιωτικού χώρου είναι εξαιρετικά σύνθετο, λαμβανομένης υπόψη της μικρής κλίμακας των δραστηριοτήτων, του γεωγραφικού κατακερματισμού και της έλλειψης βασικών πόρων όπως είναι το νερό και η ενέργεια. Με βάση αυτή τη διαπίστωση μπορούμε να προσδιορίσουμε ως  κύρια πεδία καινοτομίας , πέρα από τον πλουραλιστικό  και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τουρισμό,  την παραγωγή νερού, ενέργειας, αλιευμάτων, συγκοινωνίας εντός και εκτός του νησιωτικού χώρου, διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 Η αλιεία μπορεί να γίνει αειφορική, μέσω της συστηματικής  πολιτικής διατήρησης των ιχθυοαποθεμάτων και των αλιευτικών καταφυγίων.  Η εκ περιτροπής λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων μπορεί να αποτελέσει τη βάση της αντιμετώπισης του προβλήματος , με θετικότατες συνέπειες στην εγχώρια γευσιγνωσία.
 Μια νέου τύπου κινητικότητα προς και από την νησιωτική περιφέρεια μπορεί να δημιουργηθεί με  επανενεργοποίηση των υδροπλάνων, με ελικόπτερα για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, με παραδοσιακά ευρύχωρα πλοία  που θα προσφέρουν αναψυχή πλέον της μεταφοράς.

Ακόμη η  δυνατότητα νέων ανθεκτικών καλλιεργειών στα ξηροθερμικά σκηνικά του νησιωτικού χώρου,  με πολλαπλούς στόχους πέραν της απόληψης προϊόντων (αντιμετώπιση  εδαφικής διάβρωσης, βελτίωση μικροκλίματος και τοπίου) , δεν  θα πρέπει να αποκλεισθεί :  Είδη όπως η  ελιά και η χαρουπιά μπορούν να προσφέρουν προϊόντα σε ιδιώτες καλλιεργητές αλλά και ωφέλιμες ποιότητες στο περιβάλλον των νησιών.. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου