Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Συναγερμός για τη φύση στην Ευρώπη


Στην Ευρώπη, νόμοι ζωτικής σημασίας και συγκεκριμένα οι Οδηγίες για τα Πουλιά  και για τους Οικοτόπους προστατεύουν τη φύση. Η άγρια ζωή και οι πιο πολύτιμες οικολογικά περιοχές εξαρτώνται από αυτή τη νομοθεσία.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης και υπονόμευσης αυτών των νόμων, ανατρέποντας πρόοδο πολλών χρόνων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη μας και αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. 

Πρέπει να δράσουμε άμεσα δηλώνοντας ότι θέλουμε την ενίσχυση αυτών των νόμων και όχι την αποδυνάμωσή τους.

Έχουμε και τη δύναμη και την ευκαιρία.
Δείτε το video  https://youtu.be/eR37iqxrs4Y και υπογράψτε εδώ: https://www.naturealert.eu/el
Δείτε εάν το δικό σας αγαπημένο μέρος προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (δηλαδή βρίσκεται στο δίκτυο NATURA2000) εδώ: http://www.oikoskopio.gr/map/
Διαβάστε τις ανακοινώσεις της Ορνιθολογικής εδώ: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1738  και του WWF εδώ: http://www.wwf.gr/campaigns/keep-nature-alive
Για όσους θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι υπογράφουν:
 Α)Η Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ της 30/11/2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147&from=EL
 Β) Η Οδηγία για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ της 21/5/1992 για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας):  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN

Λεζάντα εικόνας:
Γυπαετός: Ίσως το πιο εντυπωσιακό πουλί στην Ελλάδα, τον συναντούμε πλέον μόνο στην Κρήτη. Η αύξηση του πληθυσμού στο νησί (6-7 ζευγάρια) είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των Οδηγιών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου