Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Περιορισμός Παράτασης Ωραρίου και χρήσης μουσικής των ΚΥΕ

 Μια νέα μάχη για το Ιστορικό Κέντρο

Θέμα: «Περιορισμός Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων των ΚΥΕ στη Συνοικία του Κολωνακίου – Προτάσεις για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής»
Προς την Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων:

Αθήνα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017
Το Σωματείο μας, ως εκ του καταστατικού του σκοπού, ασχολείται ενεργά με την επισήμανση, μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους του Κολωνακίου και ειδικά εκείνων που δημιουργούνται από την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), τα οποία έχουν δημιουργήσει αφόρητες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους και συνιστούν μείζον πρόβλημα της περιοχής.
Όπως προκύπτει αφενός από τα στοιχεία χορηγήσεων αδειών ΚΥΕ (www.cityofathens.gr/node/19465) και αφετέρου από τα πραγματικά γεγονότα, τα τελευταία χρόνια το Κολωνάκι κατακλύζεται από ΚΥΕ των εξής, κυρίως, κατηγοριών (δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι περιπτώσεις αυθαίρετης αλλαγής χρήσης π.χ. εστιατόριο – μπαρ σε κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου-μπαρ):
 • Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης (π.χ. εστιατόρια, σνακ-μπαρ)
 • Επιχειρήσεις Αναψυχής – Προσφοράς Κατά Κύριο Λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών (π.χ. καφετέριες, μπαρ)
 • Μεικτές Επιχειρήσεις (π.χ. εστιατόρια-μπαρ, καφετέριες-μπαρ)
Κοινό γνώρισμα των ανωτέρω ΚΥΕ είναι η κατοχή άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων (εφεξής «μουσικής») αορίστου χρόνου με ωράριο μέχρι τις 10.00 μ.μ. κατά την χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 11.00 μ.μ. κατά την θερινή περίοδο, υπό τους εξής όρους, οι οποίοι καταστρατηγούνται συστηματικά:
 1. Μη λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας
 2. Η μουσική θα είναι χαμηλής ισχύος, εντός του καταστήματος και με κλειστές πόρτες – παράθυρα
 3. Δεν θα γίνεται τοποθέτηση ηχείων ή οποιαδήποτε άλλης πηγής εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα
 4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη εντός του καταστήματος δεν θα ξεπερνά τα 80db(Α)
Σημείωση: Πλέον δεν απαιτείται άδεια αλλά απλή γνωστοποίηση χρήσης με τους ίδιους περιορισμούς
Επιπλέον, τα ΚΥΕ αυτά, όπως προκύπτει από της ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σας, ζητούν παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής, η οποία, εφόσον πληρούνται συνδυαστικά οι προϋποθέσεις (α) της Α.Δ. 3/1996 και (β) της Κανονιστικής Απόφασης 15/2013 του Δήμου Αθηναίων, χορηγείται μέχρι τις 3.00 π.μ. κατ’ ανώτατο όριο.
Η απόκτηση της παράτασης χρήσης μουσικής από τα εν λόγω ΚΥΕ αποσκοπεί στην προστασία τους έναντι των μηνύσεων της Αστυνομίας (ωράριο χρήσης μουσικής), καθώς ο πυρήνας της όχλησης που προκαλούν και οδηγεί στην καταγγελία τους στην Αστυνομία αφορά, πέραν του ωραρίου της μουσικής, παραβάσεις που ελέγχονται κυρίως από το Υγειονομικό (μέγιστη ηχοστάθμη, ισχύς ηχοσυστήματος κλπ.) που πρακτικά είναι σαφώς δυσκολότερο να βεβαιωθούν. Δηλαδή, στην πράξη, η χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής μέχρι τις 3.00 μ.μ. εξασφαλίζει προστασία στα ΚΥΕ έναντι και του πιο συνηθισμένου ελέγχου, ήτοι αυτού της Αστυνομίας.

Το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η συνοικία του Κολωνακίου αποτυπώνεται με σαφήνεια σε πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου σας με τις οποίες χορηγήθηκε μερική παράταση ωραρίου (ενδεικτικά: 165/2016, 166/2016, 212/2016, 309/2016, 457/2016, 41/2017), στις οποίες αναφέρεται ότι:
«Σήμερα η περιοχή του Κολωνακίου σχεδόν σε όλους της τους κεντρικούς άξονες και δρόμους… κατακλύζεται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παντός είδους (ενώ πρώτα ήταν εμπορικά καταστήματα)… με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί υπερκορεσμός και υπερσυγκέντρωση κόσμου δημιουργώντας πολλάκις προβλήματα διατάραξης στους περιοίκους… οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επισημάνει στο Συμβούλιο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας την όχληση που προκαλεί στην καθημερινότητά τους η υπερσυγκέντρωση των καταστημάτων στη γειτονιά τους… [και] τη δυσαρέσκεια τους για τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.».
Χαρακτηριστικό της παραβατικής λειτουργίας των ΚΥΕ του Κολωνακίου και κατ’ επέκταση της χρόνιας ταλαιπωρίας των κατοίκων της περιοχής είναι οι συνολικά εβδομήντα πέντε (75) σφραγίσεις – προσωρινές αφαιρέσεις για παραβάσεις του Π.Δ. 180/1979 (διατάραξη ησυχίας, παραβίαση όρων άδειας χρήσης μουσικής, χρήση μουσικής χωρίς άδεια κ.ά.) για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2016, ως εξής:
Σφραγίσεις – Προσωρινές Αφαιρέσεις Αδειών Λειτουργίας ΚΥΕ (Σεπ. 2011 – Νοέ. 2017) – ΚΟΛΩΝΑΚΙ (ανά έτος)
Για παραβάσεις του Π.Δ. 180/1979 (Πηγή:
http://www.cityofathens.gr/node/29535)
ΈτοςΑριθμόςΠοσοστό
2011 (από Σεπ.)11,33%
201222,67%
201379,33%
20141621,33%
2015912,00%
20163242,67%
2017 (έως Νοέ.)810,67%
ΣΥΝΟΛΟ75100,00%
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία αν και δεν αποτυπώνουν το πλήρες φάσμα της παραβατικότητας των ΚΥΕ στην συνοικία του Κολωνακίου, τόσο ως προς την ηχορύπανση – διατάραξη ησυχίας (π.χ. αριθμός μηνύσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις αλλά δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα οι προϋποθέσεις για τη σφράγιση των καταστημάτων) όσο και άλλες περιπτώσεις παραβάσεων (λειτουργία καταστήματος χωρίς άδεια, αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κλπ.), εντούτοις καταδεικνύουν σαφέστατα το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και την αυξητική του τάση και συνακόλουθα την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την ανάσχεσή του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

 1. Την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων των ΚΥΕ στη συνοικία του Κολωνακίου, με βάση την οριοθέτηση της υπ’ αριθμόν 647/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: Β4ΓΠΩ6Μ-468) [1η Δημ. Κοινότητα, παρ. 2, Ενότητα Γ’, άρθρο 2].
 2. Με την παραπάνω Τοπική Κανονιστική το ωράριο παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων των ΚΥΕ στη συνοικία του Κολωνακίου να οριστεί ενιαία ως εξής:
  • Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι τη δωδεκάτη (12η) βραδινή της ίδιας ημέρας
  • Παρασκευή – Σάββατο – αργίες και παραμονές αργιών μέχρι τη 1.00 π.μ. της επομένης ημέρας
 3. Η Τοπική Κανονιστική να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 και να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την αντικάταστασή της από νέα Τοπική Κανονιστική ή την κατάργησή της.
 4. Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθμόν 15/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩ6Μ-Λ24).
Για την Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Μαγγανάρα

Η Γενική Γραμματέας
Ελένη Γρατσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου