Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Tulips.gr – Αλυσίδα αξίας για τις ελληνικές τουλίπες

 


Ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοφυή είδη τουλίπας;

Από ανθοκομική-καλλωπιστική άποψη, οι τουλίπες είναι πολύ διάσημα φυτά και συνήθως ταυτίζονται με την Ολλανδία όπου καλλιεργούνται συστηματικά και εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, κανένα είδος τουλίπας δεν είναι αυτόχθον και αυτοφυές στη χώρα αυτή.

Από βιολογική σκοπιά, στην Ελλάδα αυτοφύονται 15 είδη τουλίπας, εκ των οποίων έξι είδη είναι ελληνικά ενδημικά (δεν απαντούν πουθενά αλλού) και πέντε είναι ενδημικά ή υποενδημικά φυτά των Βαλκανίων ή του Αιγαίου. Μεταξύ τους, επτά είδη ελληνικής τουλίπας απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση καθώς χαρακτηρίζονται ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη (2), Κινδυνεύοντα (3) ή Τρωτά (2).

Από εμπορική σκοπιά, οι τουλίπες που απαντούν στην Ελλάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με εδραιωμένες αλυσίδες αξίας (botanical tulips) στην αγορά. Μια επισκόπηση του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου τους μέσω διαδικτύου δείχνει ότι υπάρχουν 25 εξειδικευμένα φυτώρια σε 3 χώρες που τις εμπορεύονται διεθνώς. Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες δείχνουν ότι η εκτός τόπου διατήρηση σχεδόν όλων των ειδών τουλίπας της Ελλάδας είναι ανεπαρκής και λαμβάνει χώρα κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Τα δεδομένα αυτά εγείρουν πλέον ανησυχίες που σχετίζονται με το καθεστώς πρόσβασης στους φυτογενετικούς πόρους της χώρας, και δημιουργούν προβληματισμό σχετικά με την ευθυγράμμιση προτεραιοτήτων διατήρησης και αειφορικής αξιοποίησης των ενδημικών φυτογενετικών πόρων στο πλαίσιο της εθνικής και διεθνούς νομιμότητας.

Τo έργο TULIPS.GR με συντονιστή το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων – IPGRB δημιουργεί για πρώτη φορά τις απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία αλυσίδας αξίας με κέντρο τις 15 ελληνικές τουλίπες με σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας εκτός τόπου διατήρησης και αειφορικής αξιοποίησής τους. Στα πλαίσια του έργου γίνονται συστηματικές προσπάθειες τεκμηρίωσης πολλαπλασιαστικού υλικού τουλιπών ελληνικής προέλευσης με επιλεκτικές βοτανικές συλλογές που οργανώθηκαν (και συνεχίζονται) σε όλη την επικράτεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου