Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με πράσινες υποδομές και λύσεις βασισμένες στο οικοσύστημα 

 Το ΔΣ της ΠΕΕΓΕΠ στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΠΕΕΓΕΠ στο έργο «Participatory LAB: Εργαστήριο Χωρικού, Αστικού και Περιβαλλοντικού Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με πράσινες υποδομές και λύσεις βασισμένες στο οικοσύστημα» Το έργο “Participatory Lab” χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα Πολιτών «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:30 με 14:30, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), Τέρμα Αλκμάνος, ΤΚ 11528, Ιλίσια. Το σεμινάριο απευθύνεται σε  γεωτεχνικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  εταιρείες πρασίνου  εργαζόμενους στο χώρο του πρασίνου  φοιτητές Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται: (α) η αποστολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο e-mail της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. info@peegep.gr έως τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου