Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Ενδοσυγκριτικά

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι, 
κυκλοφόρησε πρόσφατα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις "Δίαυλος" τὸ 1ο τεῦχος τοῦ βιβλιο-περιοδικοῦ τοῦ ὑποφαινομένου "ἐνδοσυγκριτικὰ / Ἑξαμηνιαῖο βιβλιοπεριοδικὸ γλωσσικῆς, ἐθνικῆς καὶ πολιτισμικῆς αὐτοσυνειδησίας", ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ εἰσαγάγῃ μιὰ νέα ἀντίληψη γιὰ τὶς σχέσεις νέας / ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Πλὴν τῶν καθαρὰ γλωσσικῶν θεμάτων (ἀναφορὲς στὰ γουργούρι, jugulum, jugum, ζυγόν | μινωικὸ κα-ρο-πα3 | ἐτυμολογία τῶν κράββατος, κλῆμα | συσχέτιση τῶν σούβιστρο, φούβιστρο, χούβιστρο), περιλαμβάνει, στὴν ἑνότητα "Ὑπόγεια ρήματα", καὶ τὸ ἐκτενὲς ἄρθρο:" "Ρυθμικὴ πεζολογία", Δαυϊτικὴ μελῳδία καὶ οἱ ἀπαρχὲς τῆς βυζαντινῆς ὑμνογραφίας". Τιμᾶται 5,50 εὐρώ.

Ἄν θέλετε νά λάβετε δωρεάν τό 1ο τεῦχος, ἀποστείλετέ μου τήν ταχυδρομική σας διεύθυνση (Θερμή παράκληση γιά τούς κατοίκους Ἀττικῆς: Ἄν ἔχετε πρόσβαση σέ ἐκδοτικό οἶκο ἤ βιβλιοπωλεῖο τοῦ κέντρου, δηλῶστε τό μου, ἔτσι ὥστε νά ἐλαχιστοποιηθῇ τό κόστος ἀποστολῆς). 

Εὐχαριστῶ, Χρίστος Δάλκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου