Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Αρχιπέλαγος : Μια πρότυπη ωκεανογραφική άσκηση

Στόχος της άσκησης είναι η δημιουργία χρονοσειράς επιστημονικών δεδομένων για το μοναδικό φυσικό πλούτο του Αιγαίου, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή δράσεων προστασίας του.
Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της σταθερής και μακροχρόνιας συνεργασίας  με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, είναι η καθιέρωση αυτής της ωκεανογραφικής άσκησης ως υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους τελειόφοιτους Θαλάσσιας Γεωγραφίας, με απαραίτητη τη φυσική τους παρουσία κάθε χρόνο στο αν. Αιγαίο. Παράλληλα φοιτητές και ερευνητές από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο συμμετέχουν και σε άλλες ερευνητικές δράσεις του Αρχιπελάγους στο Αιγαίο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.


Μέσα από αυτές τις καινοτόμες δράσεις, στόχος του Αρχιπελάγους είναι η ανάδειξη του Αιγαίου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και γενικότερα, ως περιοχή ξεχωριστής περιβαλλοντικής σημασίας. Η  ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας, αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προστασία των φυσικών  πόρων. Παράλληλα, η τοπική οικονομία των νησιών όπου υλοποιούνται αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις ωφελείται έμπρακτα, μέσα από τη φυσική παρουσία των εκατοντάδων φοιτητών και ερευνητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο  της κοινής ωκεανογραφικής άσκησης με το Πανεπιστήμιο Cardiff υλοποιείται  πολυεπίπεδη έρευνα σε τομείς όπως: η χαρτογράφηση των προστατευόμενων θαλάσσιων οικοτόπων, η δειγματοληψία θαλασσινού νερού και ιζήματος που αναλύεται στα εργαστήρια του Αρχιπελάγους ως προς τα χημικά και βιολογικά τους χαρακτηριστικά, η εξέταση του βαθμού επιβάρυνσης της παράκτιας ζώνης σε περιοχές με έντονη τουριστική ή οικιστική ανάπτυξη, η υποβρύχια χαρτογράφηση βιοποικιλότητας μέσω ελεύθερης κατάδυσης, καθώς και η έρευνα στους πληθυσμούς των θαλάσσιων θηλαστικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου