Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

«Απόφαση ΣτΕ: Μη νόμιμη η εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε περιοχή Natura της Σκύρου»

 

Ο Βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος συνυπέγραψε ερώτηση για την μη νόμιμη εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε περιοχή Natura της Σκύρου, όπως έκρινε πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως αναφέρει η ερώτηση, με τις υπ. αριθ. Πρωτ. 1026/2019 και 1033/2019 αποφάσεις, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος, 78,4 MW και 72,4 MW, αντίστοιχα, στη θέση Νότια Σκύρος, του Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Οι δύο ανωτέρω άδειες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περί των 150,8 MW σηματοδοτούν την εγκατάσταση 27 ανεμογεννητριών, των 5,6 MW εκάστη, και αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 300MW, που πρόκειται να χωροθετηθεί στη νήσο Σκύρο.

Δικαιούχοι των αδειών είναι η εταιρεία με την επωνυμία «1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η εταιρεία με την επωνυμία «9ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως αυτές νόμιμα εκπροσωπούνται με τις ακόλουθες μετοχικές συστάσεις: ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. με ποσοστό 99,83% και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ με ποσοστό 0,17%. Επιπλέον, τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «TOTAL EREN S.A.» σε ποσοστό 25% και η αιτούσα μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης σε ποσοστό 75%.

Το γιγαντιαίο και περιβαλλοντικά ασύμβατο με το μέγεθος του νησιού αιολικό πάρκο

έχει έκταση 36.110 στρεμμάτων σε φερόμενη ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και μάλιστα σε περιοχή ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 με κωδικό GR2420006 Σκύρος-Όρος Κόχυλας, με βάση την οδηγία 92/43/ΕΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα πουλιά.

Είναι επίσης αντίθετο με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Xωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το τεράστιο μέγεθος, αλλά και η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικού διαλόγου, έχουν προκαλέσει πρόσφατα την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Πολλές ομόφωνες αποφάσεις αντίθεσης έχουν ληφθεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια που αγωνίζεται η τοπική κοινωνία, από όταν για πρώτη φορά επιχειρήθηκε εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων ισχύος 333MW από την κοινοπραξία Αιολικής Νότιας Σκύρου- Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας -ΕΝΤΕΚΑ. Αυτήν την αντίθεση είχε και στο σκεπτικό της το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ’ αριθ. 1690/2020 απόφαση, σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση αιολικών σταθμών αποτελεί απειλή καταστροφής του μοναδικού φυσικού τοπίου. Όπως ακριβώς αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, “[…] ορθώς θεσπίστηκε η απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής Αιολικής Ενέργειας με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου (Δ’2/23/1/2018), μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τους όρους προστασίας της περιοχής, της οικολογικής ακεραιότητας και βιοποικιλότητας της Σκύρου”.

Είναι γεγονός ότι λόγω της κλιματικής κρίσης, είναι αναγκαία η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένας βασικός παράγoντας για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, ωστόσο η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής στρατηγικής και ενός ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού με ουσιαστική διαβούλευση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Οι συνυπογράφοντες βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό:

1) Πώς συμβιβάζονται οι υπ. αριθ. Πρωτ. 1026/2019 και 1033/2019 χορηγήσεις αδειών της ΡΑΕ με την προγενέστερη υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 ΥΑ, αλλά και τη μεταγενέστερη υπ’ αριθ. 1690/2020 απόφαση του ΣτΕ, που απαγορεύουν την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στη Σκύρο μέχρι την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος; Σε τι ενέργειες θα προβεί ως προς τις ανωτέρω άδειες μετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ;

2) Σκοπεύει να σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ και το σκεπτικό της και να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση στην αναστολή έκδοσης νέων αδειών και την κατάργηση των υφισταμένων, μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τους όρους προστασίας της περιοχής, της οικολογικής ακεραιότητας και βιοποικιλότητας της Σκύρου;

 

3) Πότε θα ολοκληρωθεί επιτέλους το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο των ΑΠΕ, ώστε οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών να μην είναι εις βάρος του Περιβάλλοντος της Σκύρου αλλά και ολόκληρης της χώρας; Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου