Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Στέφανος Σταμέλλος : Για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου

 

 

Για την καταγραφή, την αποτύπωση και την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Λαμίας φωνάζουμε από το 2011. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ θα το θυμούνται. Έκλεισε μια δεκαετία. Πιστεύω ότι στο μεταξύ έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα, παρά τις προσδοκίες και την υποχρέωση του Νόμου. Ειδικά αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, η Οικονομική επιτροπή: «Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους».

 

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε αναθέσει σε Μελετητικό Γραφείο την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, κατά κατηγορία, και με την υποχρέωση να γίνει μια ψηφιακή βάση δεδομένων διαθέσιμη στους δημότες με όρους διαφάνειας. Στην προκήρυξη του Έργου αναφερόταν ότι η Μελέτη θα έπρεπε να εξασφαλίζει:   την περιγραφή του κάθε ακινήτου και την ένταξή του στον κωδικό που απαιτεί η εφαρμογή, το είδος του ακινήτου, την τοποθεσία, την έκταση-όρια του ακινήτου και την αναγωγή στο χάρτη του εθνικού κτηματολογίου, αρχικά ως σημείο και αργότερα με συντεταγμένες πολυγώνου, τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα, τη χρονολογία απόκτησης, τους τίτλους ιδιοκτησίας, άλλα δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν στο ακίνητο και σχετικούς τίτλους (π.χ. διεκδικητές αγωγές ), τον αριθμό κτηματολογίου, τη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 (Έτος τελευταίας υποβολής, πίνακας, αριθμός γραμμής), τον κωδικό μητρώου παγίων, την αξία του ακινήτου (ακριβώς ή κατά προσέγγιση), τα πολεοδομικά στοιχεία, όπως συντελεστές δόμησης, κάλυψης, διαθέσιμα τετραγωνικά προς δόμηση κλπ και τέλος τον προσδιορισμό του στην ίδια βάση δεδομένων (ψηφιακό χάρτη) που χρησιμοποιεί το Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 278/2016 απόφασή του, ορίζοντας τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, έλεγε: «Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητής του περιουσίας, είναι σίγουρο πως θα είναι σημαντικά, αφού από τη µία ο Δήμος αναμένεται να αυξήσει τα εισοδήματα από μισθώσεις και παραχωρήσεις, ενώ από την άλλη, η αξιοποίηση όλων των ακινήτων του Δήμου θα συμβάλει στην αρτιότερη άσκηση της δημοτικής πολιτικής και στη μεγαλύτερη γεωγραφική διάχυση των κοινωφελών δράσεων αυτού». Το πιο σημαντικό όφελος όμως είναι η ίδια η συστηματική και μεθοδική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, το νοικοκύρεμα.

 

Στον προϋπολογισμό του 2022 έχουν προβλεφθεί ως «έσοδα από την Ακίνητη Περιουσία» του Δήμου 123.200€. Μέσα σε δέκα χρόνια τα έσοδα αυτά έχουν υποδιπλασιαστεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι στον προϋπολογισμό του 2012 το ποσό ήταν 276.000€. Του χρόνου ακόμα λιγότερα…

 

Η διαμόρφωση όμως του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, σε μια εποχή που έχουν περιοριστεί οι κρατικές χρηματοδοτήσεις και τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης έχουν πληγεί ιδιαίτερα, μπορεί να αποφέρει οικονομικό όφελος. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να λειτουργήσει Ειδικό Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας, που θα οργανώσει και θα διασφαλίσει την αναγκαία υποδομή για κάθε μέτρο ή δέσμη μέτρων πολιτικής γης, που θα λαμβάνεται για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου.

Λαμία, 18.12.2021

 


http://www.e-ecology.gr

https://www.facebook.com/stefanos.stamellos/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου