Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΛΟΥΓΓΗΣ : «Σύντομη Ιστορία της Βυζαντινής Κοινωνίας (4ος αι. – 1204)»


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ

«Σε ό, τι αφορά το λαό τώρα, μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης αγροτικής κοινότητας που περιγράψαμε, παρατηρείται μια βαθμιαία όλο και μεγαλύτερη κοινωνική διαφοροποίηση ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους: οι περισσότεροι εύποροι εντάσσονται στις τάξεις του στρατού και

του κλήρου, οι λιγότεροι εντάσσονται στην υπαλληλία, οι περισσότεροι φτωχοί γίνονται πάροικοι (προσδεδεμένοι στη γη, όπως παλιότερα οι

coloni)  και η βυζαντινή κοινωνία αρχίζει να χάνει την κάθετη κινητικότη-

τα που είχε τον 7ο και τον 8ο αιώνα και να τυποποιείται και πάλι σε δυο

διακριτές τάξεις. Η προσέγγιση και κοινωνική συμμαχία στρατού και κλήρου θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα

σε μια βαθμιαία νέα αριστοκρατικοποίηση της βυζαντινής κοινωνίας»

(απόσπασμα από το βιβλίο)
Το βιβλίο του Τηλέμαχου Λουγγή φωτίζει τις ιδιαίτερες πτυχές της βυζαντινής ιστορίας
και αναδεικνύει την εξέλιξη που δέχτηκε η βυζαντινή αυτοκρατορία στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πεδίο.

Ο συγγραφέας με ερευνητικό εργαλείο τον ιστορικό υλισμό και με διεισδυτική ματιά σ’ όλο το φάσμα της εξέλιξης παραγωγικών δυνάμε-

ων-παραγωγικών σχέσεων, κατορθώνει ν’ αποδώσει ιστορικά την ουσία της μακράς αυτής περιόδου και μάλιστα με θαυμαστά συνοπτικό τρόπο. Δεν είναι μια τετριμμένη φτωχή “ιστορία αυτοκρατόρων”, αλλά μια ολοκληρωμένη μελέτη των κοινωνικών-ταξικών συγκρούσεων που σφράγισαν αυτή την εποχή.

Ο αναγνώστης παρακολουθεί το πώς η εκχριστιανισμένη δουλοκτητική ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία πέρασε βαθμιαία και διαμέσου του colonatus από τη δουλοκτητική κοινωνία (4ος-7ος αι.) στην εποχή της κυριαρχίας της ελεύθερης εργασίας (7ος-9ος αι.). Και πώς από εκεί, προς μια ημιτελή φεουδαρχική παραγωγή και κοινωνία διατηρώντας όμως τους παροίκους προσδεδεμένους στη γη. Ενώ θα κατανοήσει παράλληλα και τους ανασχετικούς παράγοντες που εμπόδιζαν αυτή την ατελή βυζαντινή φεουδαρχοποίηση να ολοκληρωθεί (μέσα 9ου-13ος αι.) έως το έτος 1204.

Η έκδοση αυτή απευθύνεται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, όσο και στον πιο απαιτητικό ερευνητή-μελετητή της βυζαντινής ιστορίας.

Το βιβλίο του Τηλέμαχου Λουγγή «ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (4 αι. – 1204)» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΝΤΟΣ και διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου