Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Και στα δρεπτά άνθη «Διεπαγγελματική» …

Την Παρασκευή, 6/10/2017, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, 11143 ΑΘΗΝΑ, 2102584680), με πρόσκληση του κ Αθανασίου Κελμάγερ, προέδρου του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών-ΑΑΣΑ-ΚΑΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΑΑΣΑ_ΚΑΑ με τον ΣΑΝΚΑ (Σύλλογο Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής) και την ΠΕΕΑΠΣΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Ανθοκομικών Προϊόντων & Συναφών Ειδών), με στόχο την κατ αρχήν διερεύνηση των πιθανοτήτων να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων προώθησης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής δρεπτών ανθέων & πρασινάδων.

Στην συνάντηση ζητήθηκαν οι τεχνικές γνώσεις του καθηγητή Ανθοκομίας το ΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα) Αναστάσιου Δάρα και του Δημοσιογράφου των ΑγροΝέα κ Δημητρίου Μιχαηλίδη.

Διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται. Αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.
Αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των Αγροτικών Συνεταιρισμών, διαφόρων οικονομικών και επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση ή/και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδιατροφικού, κτηνοτροφικού, αλιευτικού και κάθε άλλου συναφούς τομέα αγροτικής παραγωγής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων, επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, όπως:

α) Βελτίωση των γνώσεων & διαφάνειας για την παραγωγή και την αγορά.

β) Πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς.

γ) Συμβολή στον καλύτερο συντονισμό διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες και διερεύνηση δυνητικών αγορών εξαγωγών.

δ) Ενθάρρυνση της υπεύθυνης κατανάλωσης, ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για την βελτίωση των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας.

ε) Διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.

ζ) Αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών, καλύτερη διαχείριση των λιπασμάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας.

η) Ανακατεύθυνση της παραγωγής προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις, προτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών.

θ) Συμβολή στη διαχείριση των υποπροϊόντων και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση αυτών.

Βέβαια εκτός απο τις αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές οργανώσεις, υπάρχουν και οι Διεπαγγελματικές Συμφωνίες και οι Διεπαγγελματικές προσεγγίσεις.

Στις 11 Οκτ 2017, στον χώρο της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 21, Προμπονά, 11143 ΑΘΗΝΑ), αμέσως μετά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδρο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών οι Αθανάσιος Κελμάγερ (Πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών-ΑΑΣΑ-ΚΑΑ), Γρηγόριος Ζώτος (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Ανθοκομικών Προϊόντων & Συναφών Ειδών-ΠΕΕΑΠΣΕ) και Μάριος Βαλιάνος (Πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής-ΣΑΝΚΑ) συμφώνησαν στα παρακάτω:

1.        Γνωρίζοντας ότι ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης του αγροτικού τομέα είναι (ενδεικτικά στον καπνό) 4,7, δηλαδή για κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται στην αγροτική καλλιέργεια (πχ καπνού) δημιουργούνται 4,7 θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, και αναλόγως σε όλους τους αγροτικούς κλάδους …

2.        Γνωρίζοντας ότι ο πολλαπλασιαστής στο ΑΕΠ από τον αγροτικό τομέα είναι 5, δηλαδή για 4% περίπου απ’ ευθείας συμμετοχή στο ΑΕΠ η τελική συμβολή του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα είναι 20%. Ενδεικτικά ο πολλαπλασιαστής ΑΕΠ του τουριστικού τομέα είναι 1,8 …

3.        Γνωρίζοντας ότι οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα συγκρατούν μόνο το 10% στους αγρότες και όλο το υπόλοιπο 90% διαμοιράζεται σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας, δημιουργώντας ολική ανάπτυξη. Ενδεικτικά οι επενδύσεις στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών απορροφούν το 90% μόνο στον τριτογενή τομέα. …

4.        Γνωρίζοντας ότι το αποτύπωμα του CO2 είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την ισορροπία του περιβάλλοντος και την οικονομία …

5.        Έχοντας εμπιστοσύνη στην συνεργασία μας …

6.        Αναγνωρίζοντας ότι παραγωγοί, μεταποιητές, διανομείς, μεταφορείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν κοινές τύχες …

7.        Επιθυμούντες την προώθηση & διεύρυνση της αγοράς των δρεπτών ανθέων & πρασινάδων από την οποία έχουμε να ωφεληθούμε όλοι …

Κατανοούμε και πιστεύουμε στην συνεργασία των συμπληρωματικών τοπικών φορέων που εμπλέκονται στην αγορά των δρεπτών ανθέων & πρασινάδων και στην από κοινού διερεύνηση του καλύτερου δυνατού τρόπου στενότερης συνεργασίας με στόχο την προώθηση των παραγόμενων από τους Έλληνες ανθοπαραγωγούς δρεπτών ανθέων & πρασινάδων και την αύξηση των πωλήσεων, επ ωφελεία όλων των συνεργαζομένων, με διεπαγγελματική προσέγγιση.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ Αθανάσιος Κελμάγερ εκτίμησε ότι με την υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων θα μπορέσει ίσως να διαμορφωθεί η Διεπαγγελματική Οργάνωση Δρεπτών Ανθέων & Πρασινάδων μέχρι το τέλος 2017. Έτσι το 2018 θα «ανατείλει» με δυνατότητες από κοινού διεκδίκησης προγραμμάτων προβολής δρεπτών ανθέων & πρασινάδων, και ίσως με εστίαση στα Ελληνικά δρεπτά άνθη & πρασινάδες, που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στο ελληνικό περιβάλλον, δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις θέρμανσης-ψύξης-ενέργειας, δεν θέλουν πολλά φυτοπρστατευτικά και έχουν πολύ μικρότερο ανταγωνισμό, ως ενδημικά-αυτόχθονα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου