Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής σχεδιάζει …

Τους σχεδιασμούς του για το άμεσο μέλλον παρουσίασε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ Γιάννη Τσιρώνη στην πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με αίτημα του Συλλόγου, στις 9 Δεκ 2016, στο Υπουργείο.
Στην ουσία επρόκειτο για ανταπόδοση της ευγένειας που είχε ο κύριος Υπουργός να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής να παραβρεθεί στις εργασίες του Συνεδρίου «Περιαστική Κτηνοτροφία και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ» που έγινε στις 20/11/2016, όπου ο κ Γιάννης Τσιρώνης έμεινε και άκουσε όλες τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις και ακολούθως εξέθεσε τις σκέψεις του σε όσα ακούστηκαν, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους συμμετέχοντες, καθ όσον δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε στην ολοήμερη παραμονή ενός υπουργού σε Συνέδριο. Συνήθως (και κακώς) λένε τις σκέψεις ή θέσεις τους και φεύγανε …
Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» σύγκρουσης του αστικού χώρου με τον αγροτικό κόσμο. Η περιαστική κτηνοτροφία της Αττικής δέχεται την ισχυρότατη πίεση των αστών για επέκταση, κυρίως μέσω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης της υπαίθρου και αυθαίρετης δόμησης, δέχεται όλα τα «σκουπίδια» και τα λύματα της μεγάλης πόλης των αστών, «φιλοξενεί» όλες τις απαραίτητες για την λειτουργία της μεγάλης πόλης «οχλούσες» δραστηριότητες και βιομηχανίες, υφίσταται ένα ιδιότυπο real estate από τους πλούσιους αστούς, και «αφυδατώνεται» από όλους τους φυσικούς πόρους για να τροφοδοτηθεί η μεγάλη πόλη και οι αστοί της.

Ταυτόχρονα οι περιαστικοί κτηνοτρόφοι υφίστανται όλα τα προβλήματα από τα οποία υποφέρουν όλοι οι αγρότες, λόγω κλιματικής αλλαγής, που από ότι δείχνουν οι παρατηρήσεις, οφείλεται, η κλιματική αλλαγή, κυρίως στις αστικές επιθυμίες για θέρμανση και ψύξη των αστών και από το επίπεδο ζωής που επιθυμούν οι αστοί, κάνοντας αλόγιστη χρήση των τοπικών πόρων. Σημειωτέον ότι η στενότητα χώρων δεν δίνει δυνατότητες ελιγμών στους περιαστικούς κτηνοτρόφους για εναλλακτικές λύσεις, που οι κτηνοτρόφοι των απομακρυσμένων περιοχών μπορούν να έχουν.
Στην πολύωρη συζήτηση της 9ης Δεκ, μεταξύ των πολλών θεμάτων που προσεγγίσθηκαν με τον κ Αν. Υπουργό ήταν:
1.    Η Συμμετοχή του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής σε επιτροπές και διαδικασίες του ΥπΑΑΤ που αφορούν τα μέλη του
2.    Η «νησιωτικότητα» (απομόνωση-κόστος μεταφοράς) να καλύπτει και τα νησιά της Αττικής, όπως ακριβώς και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.
3.    Η «ορεινότητα» (εξισωτική κλπ) να καλύπτει και ορεινές περιοχές της Αττικής, ιδιαίτερα περιοχές με χαρακτηριστικά μειονεκτούσας περιοχής.
4.    Η ύπαιθρος της Αττικής να είναι επιλέξιμη για αγροτικά προγράμματα (όπως LEADER κλπ). Είναι περίεργη η, μέχρι σήμερα, άποψη ότι η ύπαιθρος της Αττικής δεν έχει αγρότες, απλά και μόνο διότι γειτνιάζουν με το μεγάλο αστικό κέντρο. Ίσως η ισχυρή γειτνίαση με την μεγάλη πόλη να είναι επί πλέον αρνητικός παράγων ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων.
5.    Η ανάγκη να διερευνηθεί η πιθανότητα πληρέστερης και καλύτερης κάλυψης του ΕΛΓΑ για ζωονόσους, ατυχήματα, επιθέσεις εγκαταλελειμμένων σκύλων κλπ, αλλά και ανεξάρτητης ιδιωτικής ασφάλισης.
6.    Η ανάγκη να ισχύει η προέγκριση αδειοδότησης ως επαρκές δικαιολογητικό για την συμμετοχή σε Σχέδια Βελτίωσης ή/& ηλεκτοδότηση.
7.    Η απλοποίηση να περιλαμβάνει την δυνατότητα μικρά Σχέδια Βελτίωσης κτηνοτρόφων (πχ μέχρι 50.000€) να γίνονται μόνο με προσφορές και προτιμολόγια, καθ όσον η όλη διαδικασία μοιάζει σαν προσπάθεια εξασφάλισης συντεχνιακών αναγκών και όχι ανάληψης επενδυτικής ευθύνης. Μικρά αρμεκτήρια (όπως της VENDER, που έχει και επιδεικνύει ο Σύλλογος), μικρά τυροκομεία (όπως της INOX ST που έχει και επιδεικνύει ο Σύλλογος), μικρές υδροπονικές μονάδες ζωοτροφής κλπ.
8.    Η απαίτηση κάθε νοήμονα πολίτη να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια για ελέγχους (μικροβιακό φορτίο, μύγες κλπ). Η «αυθαίρετη», «επιστημονική» άποψη των υπαλλήλων ή των επιτροπών, χωρίς δημοσιευμένα και συμφωνημένα κριτήρια αφήνει εκτεθειμένους τους επιχειρηματίες (κτηνοτρόφους) στην πιθανή ανέλεγκτη «ασυδοσία» κάποιων …
9.    Η διαχείριση των νεκρών ζώων και οι απαραίτητες ρυθμίσεις μέχρι σήμερα αφήνουν εκτεθειμένους τους κτηνοτρόφους, αλλά και την δημόσια υγεία, είπε ο Κ. Γιάννης Κοντογιάννης Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.
10. Πρέπει να δοθεί λύση στην ηλεκτρονική απλούστευση διαδικασιών, ακόμα και στην διακίνηση των ζώων. Όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο έντιμοι με τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχοντας τον κτηνίατρο εκτροφής δεν είναι εύκολα κατανοητή η «γυμναστική» εξουσίας που υφίσταται ένας κτηνοτρόφος για να διακινήσει τα ζώα του, εκτός εάν εξυπηρετούνται «άλλες» ανάγκες …
11. Η μη δυνατότητα πρόσβασης στους χάρτες γεωργικών γαιών της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι κατανοητή σε ένα ευνομούμενο κράτος. Μοιάζει σαν να εξυπηρετούνται επιλεκτικά κάποιες επιλογές …
12. Μετά την έκδοση του νόμου 4056/2012, όλες οι πράξεις της Διοίκησης που αφορούσαν ή αφορούν εκποιήσεις σε υπάρχουσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα έπρεπε να ανακληθούν. Ειδικότερα μετά τον νόμο 4351/2015 που χαρακτηρίζει δυνάμενες να διατηρηθούν όλες τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και την δυνατότητα παράτασης όλων των διαδικασιών για αδειοδότηση μέχρι 31-12-2018, πρέπει να αποδοθούν οι εγκαταστάσεις και οι χρήσεις, ως διατηρήσιμες, τουλάχιστον μέχρι την συνταξιοδότηση των κτηνοτρόφων. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την δημιουργία νέων χώρων για την παραγωγή ζωικών προϊόντων στους Δήμους που νέες επιλογές της τοπικής διοίκησης διαμορφώνουν νέες συνθήκες, με φροντίδα της τοπικής διοίκησης. Όσοι «ήρθαν μετά», δεν μπορεί να διαφοροποιούν την ζωή των κτηνοτρόφων αδαπάνως για τους νεοπροσελθόντες. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής έχει μέλη του που έχουν υποστεί εκποίηση των ζώων τους λόγω ανάκλησης κανονικά εκδοθέντων μακροχρόνια αδειών λειτουργίας, κυρίως λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των ερμηνευτικών εγκυκλίων (νέα διοικητική πρακτική). Ακόμα και σήμερα υπάρχουν διοικητικές πράξεις «εκποίησης» ζώων σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λόγω της δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της μη έκδοσης της ερμηνευτικής εγκυκλίου του νόμου 4351/2015 (ένα χρόνο μετά την έκδοση του νόμου, πάντα εις βάρος των επαγγελματιών κτηνοτρόφων).
13. Ακούσθηκε ενδιαφέρουσα η προσέγγιση συνυπευθυνότητας και για τους συντάκτες των αλλοπρόσαλλων δηλώσεων ΟΣΔΕ, και να μην υφίστανται κυρώσεις ΜΟΝΟ οι κτηνοτρόφοι για τις «παραξενιές» των δηλώσεων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
14. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Άγιος Γεώργιος» ενδιαφέρεται πολύ για να συμμετέχει σε κάποια διαδικασία επαφής των μαθητών των σχολείων με το κτηνοτροφικό επάγγελμα, και επεξεργάζεται προτάσεις για μια τέτοια προσέγγιση. Παλαιότερες προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν.
15. Τώρα που το ΑΕΠ της χώρας έπεσε περίπου κατά 25%, αλλά η οικοδομική δραστηριότητα έπεσε κατά 88%, ίσως είναι μοναδική ευκαιρία να σταθεροποιηθεί λίγο η χρήση της αγροτικής γης (χωράφια καλλιεργειών και βοσκότοποι, αλλά και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) στις περιαστικές περιοχές, και σε τουριστικούς τόπους όπως η Σαντορίνη, καθιερώνοντας αυστηρότερα κριτήρια για την μη αλλαγή των χρήσεων της γης, ή ακόμα δημιουργώντας και νέες ευκαιρίες με κτηνοτροφικά πάρκα και επισκέψιμα αγροκτήματα, από επαγγελματίες αγρότες.
16. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής ενδιαφέρεται σοβαρά για την δημιουργία χώρων για Κτηνοτροφικά Πάρκα από τους Δήμους και την Δημόσια Διοίκηση, ως μια ακόμα εναλλακτική προσέγγιση για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων αγροτικής παραγωγής, με την διοίκησή τους από Ομάδες Κτηνοτρόφων, είπε ο κ Κώστας Μαντζουράνης, Μέλος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.
17. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής προωθεί κάθε σοβαρή προσπάθεια για την ενίσχυση όσων επαγγελματιών κτηνοτρόφων θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις εγκαταστάσεις τους σε επιδεικτικά αγροκτήματα, ή σε χώρους εξοικείωσης των αστών με την κτηνοτροφικές εργασίες (εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις ή επιδεικτικές εγκαταστάσεις), τόνισε η κα Μάγδα Κοντογιάαννη (Γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής). Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πρακτική του ΥπΑΑΤ να εξαιρεί τους αγρότες και τους κατοίκους της υπαίθρου της Αττικής από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα LEADER ή ακόμα καιοι σχεδιασμοί Ο.Χ.Ε. δυσκολεύουν επιλεκτικά μόνο τους αγρότες της Αττικής.
18. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής επιθυμεί να δημιουργηθούν συνθήκες για την δημιουργία City Farm και στην Αθήνα και σε όλους τους μεγάλους Δήμους για την προσέγγιση των αστών με τους αγρότες και την ΠΑΡΑΓΩΓΗ, που από ότι φαίνεται μοιάζει να έχει συστηματικά αποξενωθεί ο νέο-Έλληνας αστός.
Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής πραγματοποίησε πολλές εκδηλώσεις το 2016, αλλά κυρίως συμπαραστάθηκε τα μέλη του στις «περαξενιές» των δηλώσεων ΟΣΔΕ, στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής απογραφής του ζωικού κεφαλαίου, στις κλήσεις σε «απολογία» από Δημόσιους Υπαλλήλους, στους επιτόπιους ελέγχους διάφορων κλιμακίων, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να προβάλλει το «προφίλ» του επαγγελματία κτηνοτρόφου, είπε ο κ. Κώστας Μαντζουράνης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.
Ο κ Γιάννης Κοντογιάννης προσκάλεσε στην πρώτη εκδήλωση του 2017, που θα γίνει στο Hilton Αθηνών (αίθουσα ΘΑΛΕΙΑ 2), στις 8 Ιαν 2016, στις 12.00.

Για την καταγραφή
Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου