Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Τα σχέδια για ανεμογεννήτριες στην Οίτη δεν θα περάσουν!

 


 

Λαμία, 22.12.2022

 

Ως «Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης» θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε για τις προσφυγές και την πορεία των νομικών προσπαθειών αναφορικά με την ακύρωση των σχεδίων για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Οίτη.

 

Η Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου Λαμίας κατά της ΑΕΠΟ της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ ΕΠΕ» - είναι η εταιρεία που μεθοδεύει την εγκατάσταση επτά (7) ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 35,5 MW στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ-ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ» - ενώπιον του ΣτΕ, προσδιορίστηκε να εκδικασθεί στις 14.6.2023. Η Αίτηση Ακύρωσης των συλλόγων και των πολιτών κατά της ίδιας ΑΕΠΟ προσδιορίστηκε να εκδικασθεί στις 20.9.2023. Παράλληλα, προσδιορίστηκε η Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου  κατά της Τροποποιητικής Βεβαίωσης Παραγωγού της ίδιας εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου για τις 17.2.2023.

 

Ως προς την τροποποιητική Βεβαίωση Παραγωγού  - με την οποία η εταιρεία αύξησε την εγκατεστημένη ισχύ του ΑΣΠΗΕ από 34,5 MW σε 35 MW και άλλαξε τον αριθμό και τον τύπο των ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού, από δεκαπέντε (15) α/γ ισχύος 2,3 MW εκάστη με διάμετρο πτερωτής 82,0 μέτρα, σε επτά (7) α/γ ισχύος 5,0 MW εκάστη με διάμετρο πτερωτής 158,0 μέτρα. Οι προηγούμενες α/γ είχαν ύψος πυλώνα 78 μέτρα. Εννοείται ότι ανάλογα αυξάνεται και το ύψος του πυλώνα, που σημαίνει ότι το συνολικό ύψος κάθε ανεμογεννήτριας θα περάσει τα 200 μέτρα, με τα αντίστοιχα συνοδά έργα και τους δρόμους πρόσβασης! -  θα πρέπει να υποβληθεί καινούργια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η καινούργια Μελέτη θα πρέπει να τεθεί ξανά σε δημόσια διαβούλευση, δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις είναι το ίδιο σημαντικές ως προς τα μεγέθη και τις επιπτώσεις.

 

Αναφορικά με τους τέσσερεις Αιολικούς Σταθμούς (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEN VELOCITY» συμφερόντων Πετρόχειλου, εκδικάσθηκαν οι Αιτήσεις Ακύρωσης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά των Βεβαιώσεων Παραγωγού για τους δύο ΑΣΠΗΕ στις θέσεις «Πύργος» και «Ξεροβούνι 1» στις 21.10.2022, και αναμένουμε την έκδοση Απόφασης. Οι δύο άλλες Αιτήσεις Ακύρωσης για τις θέσεις «Μακρυράχη» και «Ξεροβούνι 2» εκδικάζονται στις 20.1.2023.

 

Συνεχίζουμε! Ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι άνισος, γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα και ποικίλα. Όλα όμως ανατρέπονται με τη θέληση και την κοινή αντιμετώπιση. Καλούμε ακόμα μια φορά τα κόμματα, τους βουλευτές, την αυτοδιοίκηση, τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, τους πολίτες αυτού του τόπου, να πάρουν θέση και να σταθμίσουν τις ευθύνες τους. Τι θέλουν να γίνει στην Οίτη;

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου