Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ὴ Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή Τζί­μης Πα­νού­σης (Ἀφιέρωμα, 1/6) Ἱ­στο­ρί­α γιὰ ἀ­γρί­ους

 

Site logo image

planodion posted: " Μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ὴ  Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή Τζί­μης Πα­νού­σης  (Ἀφιέρωμα, 1/6) Ἱ­στο­ρί­α γιὰ ἀ­γρί­ους Ν ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ κα­λὰ τὸν Σω­τή­ρη, δὲν θὰ πί­στευ­α λέ­ξη ἀ­π' τὴν ἀ­πί­θα­νη ἱ­στο­ρί­α ποὺ μοῦ με­τέ­φε­ρε. Ὄ­χι ὅ­τι δὲν λέ­ει κι αὐ" Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

Τζίμης Πανούσης: Ἱστορία γιὰ ἀγρίους

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου