Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Πόσο εφαρμόσιμες είναι στην πράξη οι ορθές γεωργικές πρακτικές;

Πρόγραμμα Ημερίδας

9:30 – 10:00

Έναρξη της Ημερίδας
Πηνελόπη Μπεμπέλη
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού ΓΠΑ

Χαιρετισμοί

1. Κώδικες Ορθών Γεωργικών Πρακτικών - Θεσμικό πλαίσιο

Συντονιστές:
Πηνελόπη Μπεμπέλη, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού ΓΠΑ
Δημήτριος Μπουράνης, Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών ΓΠΑ

10:00 – 10:15
Ιστορική αναδρομή και αναγκαιότητα  των Κωδίκων Ορθών Γεωργικών Πρακτικών
Δημήτριος Μπιλάλης
Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας ΓΠΑ

10:15 – 10:30
Πολλαπλή συμμόρφωση, Κώδικες Ορθών Γεωργικών Πρακτικών:
Ζητήματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αποτελεσματικότητας
Γεώργιος Βλάχος
Επίκουρος Καθηγητής, ΕργαστήριοΓεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας ΓΠΑ

10:30 – 10:45
Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ

Γεωργία Ράπτη, MSc
ΥΠΑΑΤ, Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες

10:45 – 11:00
Οδηγία 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.  Σύνδεση της Οδηγίας με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και μέτρα προστασίας των υδάτων
Χρυσούλα Νικολάρου, MSc
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ειδική Γραμματεία Υδάτων


Διάλειμμα για καφέ


2. Εφαρμογή oρθών γεωργικών πρακτικών στην πράξη

Συντονιστές:
Παναγιώτα Παπαστυλιανού,  Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γεωργίας ΓΠΑ
Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γεωργίας ΓΠΑ

12:00 – 12:15
Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων, εδαφοκατεργασία και αμειψισπορά: ορθές γεωργικές πρακτικές και η σημασία τους
Ηλίας Τραυλός
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας ΓΠΑ

12:15 – 12:30
Εφαρμογή  του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τη διαχείριση των ζιζανίων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας των καλλιεργειών
Γαρυφαλλιά Οικονόμου
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γεωργίας ΓΠΑ

12:30 – 12:45
Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών και διαχείριση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα
Ιωάννης Βόντας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας ΓΠΑ

12:45 – 13:00
Λιπάσματα και Ορθή Γεωργική Πρακτική
Φωτεινή Γιαννακοπούλου, PhD
Διευθύντρια Συνδέσμου Παραγωγών Εμπόρων Λιπασμάτων

13:00 – 13:15
Η συμβολή της καινοτομίας στις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές: Η περίπτωση των σταθεροποιημένων αζωτούχων λιπασμάτων
Δημήτριος Μπουράνης
Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών ΓΠΑ

13:15 – 13:30
Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Ευάγγελος Ζαγγίλης
Γενικός Διευθυντής Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων

13:30 – 13:45
Πολλαπλή συμμόρφωση: Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής εφαρμογής
Παναγιώτης Κανάτας, MSc, PhD
ΕΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας


Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

3. Προοπτικές – Προτάσεις

Συντονιστές: 
Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας ΓΠΑ
Δημήτριος Μπουράνης, Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών ΓΠΑ

14:30 -16:00
Στρογγυλή τράπεζα - ανοιχτή συζήτηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου