Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Χωροκατακτήσεις…
Παλιά, οι αναφορές του Ινστιτούτου Worldwatsch – ενός πρωτοποριακού μορφώματος στο χώρο του ευρύτερου Οικολογισμού – μιλούσαν για «Βιοεπιδρομές», εννοώντας τα ξενικά είδη που από διάφορες  αιτίες μεταφέρθηκαν σε άλλα οικοσυστήματα προκαλώντας μέχρι και τη συνολική κατάρρευσή τους…Τρανταχτό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης ήταν η Πέρκα, που εισήχθη στη λίμνη Βικτωρία  και κατέφαγε όλα τα υπόλοιπα ψάρια – εμπνέοντας μάλιστα ένα ιστορικό ντοκυμανταίρ, τον «Εφιάλτη του Δαρβίνου»…

Βέβαια τα ξενικά είδη δεν είναι πάντοτε δολοφονικά ή προβληματικά, όμως η τελική απόφανση περί αυτού προϋποθέτει ανάλυση και μελέτη. Μερικοί εξαιρούν τον άνθρωπο από αυτές τις  νοητικές κατηγορίες – «ξενικό», «γηγενές» κλπ., -  υποθέτοντας ότι το ανθρώπινο είδος έχει άπειρες δυνατότητες προσαρμογής σε ένα οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον, ακόμη και στην βραχυπρόθεσμη περίοδο, και ταυτόχρονα εκφωνώντας κατηγορίες περί «ξενοφοβίας» εναντίον των όποιων αντιρρησιών ή σκεπτικιστών…. Χωρίς βεβαίως να υιοθετούμε μια «αναγωγιστική» θεώρηση και να υποθέτουμε   ότι το ανθρώπινο είδος πειθαρχεί σε ένα νόμο ισχύοντα στη γενική φύση, μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωποκεντρική προβληματική για το «ξένο» και το «εγχώριο» και την μεταξύ τους συσχέτιση – κάποτε συγκρουσιακή και κάποτε σχέση αμοιβαίου οφέλους – διατηρεί στο ακέραιο την αξία της.Όσον αφορά τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη φυτών κλπ., άξια αναφοράς είναι μια παρέμβαση του  Μιχάλη Αναστασιάδη

(Γεωπόνος ΓΠΑ Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης) στον δικτυακό τόπο της ΠΕΕΓΕΠ :


Καλός συνάδελφος σε Δήμο με ρώτησε πρόσφατα εάν ξέρω να υπάρχει Νομικό πλαίσιο για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη (π.χ. φυτά).

Του απάντησα όχι.

Αλλά δεν είχα δίκιο. Ανακάλυψα ότι υπάρχει πλέον σχετικός Κανονισμός από το 2014 που φέτος συνοδεύτηκε από κατάλογο ειδών. Τα επισυνάπτω.Το ερώτημα είναι εάν στα είδη υπάρχει κάτι π.χ. όπως ο Άιλανθος, η Ψευδακακία, ο Ευκάλυπτος, η Ψευδομελιά, η Λαντάνα, η Φυτολάκκα, ο Κανάριος Φοίνικας ή η Μπρουσονέτια, δηλαδή είδη που (εδώ) βλέπουμε ότι αναπαράγονται εύκολα από μόνα τους και επεκτείνονται (με, προφανώς, χειρότερο όλων τον Αίλανθο)

Η απάντηση είναι ΌΧΙ, περιλαμβάνονται μέχρι τώρα ορισμένα θηλαστικά και απ' ότι καταλαβαίνω υδροχαρή φυτά. Δεν ξέρω κανένα.Σε Γαλλική έκθεση σε σχέση με τον Κανονισμό, αναφέρεται πάντως και ο Αίλανθος (την επισυνάπτω).Ειρήσθω εν παρόδω, οι "ξένοι" το προφέρουν "Αϊλάνθους". Και το "α-ι" δεν προέρχεται από το ελληνικό "αεί". Το όνομα προέρχεται από "επιστημονική παραφθορά προς το ελληνικότερο" του ai-lento = δέντρο της ζωής, όπως το λένε το δέντρο σε ένα νησί της Ινδονησίας (πρώτη αναφορά το 1789). Το -ento οι φίλοι μας οι ξένοι το έκαναν "άνθος"... Βλέπε:  http://www.thefreedictionary.com/ailanthus

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών  

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1141 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2016 για την έκδοση καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου