Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Περί θορύβου - μια εσπερίδα του Δικτύου Ιστορικού Κέντρου

Τρίτη 19 Απριλίου 2016, 16.30-20.30 µ.µ Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50 Αίθουσα Α. Τρίτσης 
Με µεγάλη επιτυχία έκλεισε η ηµερίδα µε τίτλο  «Ηχορύπανση: Μια σύγχρονη Πληγή στον τόπο µας» που διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο Ιστορικού Κέντρου µε τον συντονισµό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων / Οργανισµό Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά του θορύβου (τελευταία Τετάρτη κάθε Απριλίου).    
Οι εισηγητές, επιστήµονες όλων των σχετικών ειδικοτήτων (µηχανικοί, γιατροί, παιδαγωγοί από το ∆ηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα) από όλη την Ελλάδα µε ιδιαίτερη συµµετοχή από την Πάτρα και τον Πειραιά και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, υπό τον συντονισµό της Μ. Ευαγγελίδου εκ µέρους του ∆ικτύου, συνέβαλαν στην ενηµέρωση του κοινού για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και την βέλτιστη δυνατή εφαρµογή του, µε βασικούς άξονες α/ την εξέταση του προβλήµατος και της (µη εφαρµογής) της νοµοθεσίας στην Ελλάδα και β/ την επεξεργασία προτάσεων για την αντιµετώπιση της ηχορύπανσης σε εθνικό επίπεδο.    Το θέµα έχει αποκτήσει µεγάλη επικαιρότητα επειδή αυτήν ακριβώς την περίοδο είναι ανοικτή η διαβούλευση για µια νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359), η οποία στο άρθρο 14 αναφέρεται σε θέµατα µουσικής και θεσµοθετεί πλέον επισήµως την τοποθέτηση ηχείων στον υπαίθριο χώρο για τα καταστήµατα αναψυχής υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Η θέση µας είναι απολύτως αρνητική σ΄ αυτή την πρόταση και επί πλέον πιστεύουµε ότι για κάθε διευκόλυνση της αδειοδότησης κρίσιµο ζήτηµα είναι ο σεβασµός των χρήσεων γης, κάτι που δεν γίνεται συχνά µέχρι σήµερα, και πρέπει να προβλεφθεί ρητά σε όποια νέα ρύθµιση.   
Στα βασικά θέµατα που αναδείχθηκαν συµπεριλαµβάνονται: 
1. Ο θόρυβος (δηλαδή ο ήχος σε ένταση πέρα από τα ανεκτά όρια) είναι «ρύπος» άρα η αντιµετώπισή του απαιτεί και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, για σεβασµό στον δηµόσιο χώρο και στο «δικαίωµα στην ησυχία», (εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα από την UNESCO) αλλά και αυστηρή πολιτική ελέγχου της παραβατικότητας, κάτι που στην ουσία δεν γίνεται συστηµατικά.   2. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι ο θόρυβος βλάπτει σοβαρά την υγεία, και έχει µεγάλο οικονοµικό κόστος (µεγαλύτερο από τα ατυχήµατα), συµπεριλαµβανοµένης της πτώσης της αξίας των ακινήτων και ολόκληρων περιοχών. Ιδιαίτερο πρόβληµα δηµόσιας υγείας αποτελεί  η προκαλούµενη διαταραχή στον ύπνο (περιβαλλοντική αϋπνία) .  3. Τα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) που αναπτύσσονται στις πόλεις δίνουν ζωντάνια και  ευκαιρίες άµεσης αναψυχής στις γειτονιές, αλλά η «ειρηνική συνύπαρξη» µε την κατοικία είναι αναγκαία, εφόσον ο στόχος διατήρησης και επαναφοράς της στα κέντρα των πόλεων είναι µια πολιτική κοινής αποδοχής για την αντιµετώπιση της κρίσης στην πόλη.  4. Η απλούστευση  της αδειοδότησης των επιχειρήσεων τροφίµων που προωθείται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, είναι σωστή στην φάση της παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά δεν πρέπει και δεν µπορεί να συµπεριλάβει τα ΚΥΕ, τα οποία αφορούν τον αστικό χώρο και κυρίως την Αυτοδιοίκηση.    5. Τα ΚΥΕ µε δυνατή µουσική θα πρέπει να κατατάσσονται στα «κέντρα αναψυχής» (και όχι στα «λοιπά καταστήµατα»)  και να ακολουθούν το πλαίσιο χρήσεων γης  που προβλέπεται γι αυτά δηλαδή να µη χωροθετούνται σε περιοχές «Γενικής Κατοικίας». Άρα η άδεια µουσικής στα ΚΥΕ εντός κατοικηµένων περιοχών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαµηλή, όπως εξ άλλου έχει νοµολογηθεί από το ΝΣΚ.    6. Η πολυνοµία και η διάσπαση των αρµοδιοτήτων είναι µεγάλο πρόβληµα, όπως και σε άλλους τοµείς δηµόσιων πολιτικών. Η πρότασή µας  για τα ΚΥΕ, βασίζεται στον Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , και επικεντρώνεται στην ανάληψη της  ευθύνης αδειοδότησης και αστυνόµευσης από τον ∆ήµο και τις ∆ηµοτικές Κοινότητες, που είναι κοντά στον πολίτη, είναι αιρετοί και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους δηµότες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση των δηµοτικών υπηρεσιών, νοµικής υποστήριξης και αστυνόµευσης.   7. Η χαλάρωση των µέτρων αστυνόµευσης  και επιβολής ποινών, δεν ευνοεί τις επιχειρήσεις, όπως δυστυχώς θεωρείται από µέρος της κοινής γνώµης και αιρετών. Αντίθετα η γενικευµένη παραβατικότητα είναι πληγή για την υγιή επιχειρηµατικότητα.  8. Προτείνουµε να απλουστευτεί και καθιερωθεί η ποινή αφαίρεσης της άδειας µουσικής και άδειας παράτασης ωραρίου , που γίνεται από τις ∆ηµοτικές Κοινότητας και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, διαφοροποιούµενη από την ποινή κλεισίµατος του καταστήµατος που απαιτεί σύνθετη διαδικασία και συχνά µπλοκάρεται στα δικαστήρια λόγω απουσίας του ∆ήµου. Αυτό πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην νέα κανονιστική πράξη του ∆ήµου Αθηναίων, η έκδοση της οποίας έχει καθυστερήσει απαράδεκτα.   9. Στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας, µε τα ειδικά Π∆/τα χρήσεων γης, έχει προβλεφθεί ρητά η πλήρης απαγόρευση εξωτερικών µεγαφώνων και έχει συνδεθεί η ηχορύπανση µε πολεοδοµική  /περιβαλλοντική παράβαση,  άρα µπορεί να επιληφθεί η Πολεοδοµική Υπηρεσία  για την αστυνόµευση και την σφράγιση των καταστηµάτων, σε περιπτώσεις παραβάσεων χρήσεων γης.                 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισµού:
Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα, ∙ Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225 240 e-mail: elet@ellinikietairia.gr,  www.ellet.gr Country Representation of Europa Nostra in Greece. Μέλος/Member: International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN), European Environment Bureau (EEB), Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου