Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Επιστημονική Εσπερίδα για το χώρο, 23.3.17  ΕΜΠ / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών.
  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
  Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
Το ζήτημα της διαχείρισης των χρήσεων γης και εν γένει των λειτουργιών στον οικιστικό και έξω-οικιστικό χώρο έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού. Μεταξύ των επιχειρημάτων που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ξεχωριστή σημασία έχει να επισημάνουμε, ότι οι χρήσεις γης:
  συγκροτούν τη λειτουργική δομή και ιδιαιτέρως τα κέντρα των πόλεων,
  οργανώνουν την κοινωνική ζωή, συγκροτούν κοινωνικούς χώρους και επηρεάζουν τις συνθήκες ασφάλειας στις πόλεις,
  επηρεάζουν την αισθητική του δομημένου χώρου και καθορίζουν τις ποιότητές του,
  διαμορφώνουν τις συνθήκες εκμετάλλευσης της γης και επηρεάζουν σημαντικά τις αξίας γης,
  διαμορφώνουν το πλέγμα αστικών μετακινήσεων, καθώς και περιβαλλοντικές συνθήκες στον αστικό χώρο.
Με αφορμή το νέο σχετικό υπό διαβούλευση ΠΔ, η επιστημονική εσπερίδα έχει ως κύριο σκοπό,

  να φωτίσει το ιστορικό της έως τώρα εξέλιξης του χειρισμού των χρήσεων γης κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού,
  να αξιολογήσει την έως τώρα διαχείριση των χρήσεων και δραστηριοτήτων στο ελλαδικό χώρο,
  να διατυπώσει σύγχρονες απόψεις και ανάγκες κατά τη διαχείριση των χρήσεων και δραστηριοτήτων από τη σκοπιά της διοίκησης, του ακαδημαϊκού χώρου, των μη κυβερνητικών φορέων, καθώς επίσης και των παραγωγικών κλάδων, και à  να συμβάλει στη διαδικασία διαβούλευσης κατά την προώθηση της νέας ρύθμισης για τις χρήσεις γης.

16:45 - 17:00:
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
17:00 - 17:05:
Δ. Μέλισσας (συντονιστής): Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων / στόχος επιστημονικής εσπερίδας.
17:05 - 17:10:
Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Σταματόπουλος, Κ. Μενουδάκος: Χαιρετισμοί.
17:10 - 17:20:
Α. Αραβαντινός (ΕΜΠ): Χρήσεις γης και πολεοδομικός σχεδιασμός.
17:20 - 17:30:
Θ. Ψυχογιός (ΥΠΕΝ / ΔΠΣχ): Αναμόρφωση του πλαισίου χρήσεων γης 30 χρόνια μετά από ΠΔ του 1987 (ΦΕΚ 166).
17:30 - 17:40:
Δ. Οικονόμου (ΕΕΔιΠοΧ): Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του (σχεδίου) ΠΔ για τις χρήσεις γης και του νόμου 4447/2016.
17:40 - 17:50:
Α. Κουδούνη (ΕΛΛΕΤ): Από το ΠΔ του 1987 στις σύγχρονες χρήσεις γης για τη ρύθμιση του χώρου.
17:50 - 18:00:
Γ. Χασιώτης (WWF): Το νέο σχέδιο ΠΔ για τις χρήσεις γης: τομές & συνέχειες. Μία πρώτη περιβαλλοντική εκτίμηση.
18:00 - 18:10:  Σχόλια - Συζήτηση

18:30 - 18:40:
Κ. Σερράος (συντονιστής): Εισαγωγική τοποθέτηση.
18:40 - 19:30:
Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»
Συμμετέχοντες:   Γ. Γκανασούλης (ΥΠΕΝ)
                                 Μ. Ζήφου (ΥΠΕΝ)

 I. Μιχαήλ (ΕΛΛΕΤ)

 Εκπρόσωπος ΣΕΠΟΧ

  Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 Ι. Μωραϊτης (ΣΕΒ)

  Θ. Κυρατσούλης (ΣΕΤΕ)
19.30 - 20.00:
Σχόλια - Συζήτηση
20:00 - 20:10:
Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου