Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

Οικολογικό σπίτι, μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης .
 Πηγή: www.architects.gr
     
Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, θεωρούνται τα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα οποία η μηδενική ή πολύ χαμηλή, ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν4122/2013), από την 01.01.2021, όλα τα νέα κτίρια στην Ελλάδα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Σε μια προσπάθεια να συμβάλουμε στην επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου για το 2020 για μείωση κατά 20% των αερίων του θερμοκηπίου, μείωση κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση κατά 20% της χρήσης των ΑΠΕ, μελετήσαμε και υλοποιούμε το 0+
House.

Το Ο+ house
Το Ο+
house είναι ένα καινοτόμο modular, prefab, οικολογικό σπίτι, μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, που έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζεται off site, να δομείται εύκολα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του ιδιοκτήτη, να μεταφέρεται και να συναρμολογείται γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
Είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, δομημένο με οικολογικά υλικά και ενσωματώνει προηγμένα συστήματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας.
Το Ο+ house σχεδιάστηκε για να καλύψει σύγχρονες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις όπως
Σεβασμός στο περιβάλλον
Εξοικονόμηση ενέργειας
Οικονομία στην κατασκευή
Ευελιξία
Εργονομία
Το Ο+ house δημιουργείται από τη σύνθεση επιμέρους μεταλλικών μονάδων (modules) που κατασκευάζονται μεμονωμένα, μεταφέρονται, συντίθενται και συναρμολογούνται επί τόπου του έργου. Η μορφή του Ο+ house προέκυψε από μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του στατικού φορέα και μεγιστοποίησης της προστασίας του κελύφους από τα φυσικά φαινόμενα. Το μέγεθος του module καθορίστηκε από τα μέγιστα μεγέθη των οχημάτων που το μεταφέρουν.
Κάθε μονάδα (module) του βασικού φέροντα οργανισμό του Ο+ house, αποτελείται από στοιχεία κοιλοδοκών επί των οποίων συντίθενται, σε επάλληλες στρώσεις, όλα τα επιμέρους στοιχεία της κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής στην μονάδα παραγωγής τα modules μεταφέρονται στο οικόπεδο όπου στερεώνονται και συνδέονται κατάλληλα σε μεταλλικούς υποδοχείς, σταθερά αγκυρωμένους στην ειδικά διαμορφωμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο εξωτερικός φλοιός κάθε μονάδας αποτελείται από δευτερεύοντα μεταλλικό σκελετό, ειδικές άκαυστες σανίδες, που φέρουν κατάλληλες υγρομονωτικές μεμβράνες και πλάκες θερμομόνωσης. Η θερμομόνωση του κελύφους εξασφαλίζεται με ενισχυμένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 17cm που υπερκαλύπτει τον σημερινό κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές σχεδιασμού του Passive House, προσαρμοσμένες στις Μεσογειακές συνθήκες. Οι θερμομονωτικές πλάκες επικαλύπτονται από ειδικό επίχρισμα.
Για την επένδυση του κελύφους προβλέπονται διάφορες εναλλακτικές επιλογές υλικών, όπως μεταλλικά πάνελ, πάνελ αλουμινίου, ξύλινες επενδύσεις κ.α. Οι πλαϊνοί, εξωτερικοί τοίχοι μπορούν να είναι φυτεμένοι.
Στα μεταλλικά στοιχεία του δαπέδου διαστρώνεται πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και ακολουθεί η κατασκευή του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Οι τελικές επιφάνειες των δαπέδων διαμορφώνονται με τσιμεντοκονία. Εναλλακτικά, μπορούν να επικολληθούν επί της επιφάνειας αυτής πλακίδια μαρμάρου, κεραμικά πλακίδια ή ξύλινο δάπεδο.
Ακολουθεί η κατασκευή του εσωτερικού φλοιού όπου τοποθετούνται πλάκες ορυκτοβάμβακα για ηχομόνωση και θερμομόνωση, μεταλλικός σκελετός διπλή στρώσ ειδικών πανέλων PCM (υλικά αλλαγής φάσης) που, έχοντας μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από τις συμβατικές γυψοσανίδες, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη θερμική άνεση στους χώρους. Στο κενό του μεταλλικού σκελετού διέρχονται όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα της κατοικίας.
Στα ανοίγματα τοποθετούνται ειδικά κουφώματα θερμοδιακοπής υψηλών προδιαγραφών με ειδικούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας και μεγάλου ηλιακού κέρδους στο νότο καθώς και θερμομονωμένα ρολά. Τα παράθυρα πλαισιώνονται από πανέλα που, ανάλογα με τον προσανατολισμό, διαφοροποιούνται μορφολογικά προσφέροντας την κατάλληλη σκίαση.
Ο σχεδιασμός του Ο+ house έγινε με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Οι κύριοι χώροι διατάσσονται στο νότο και έχουν μεγάλα ανοίγματα, ενώ οι χώροι προς το βορρά έχουν ανοίγματα περιορισμένα σε αριθμό και μέγεθος. Κατάλληλα συστήματα σκίασης επιτρέπουν το χειμερινό ήλιο να περάσει στο εσωτερικό της κατοικίας εξασφαλίζοντας σημαντικά θερμικά κέρδη. Τα υλικά που επιλέγονται, στους εσωτερικούς χώρους, έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα με στόχο την αποθήκευση θερμότητας και την ετεροχρονισμένη απόδοση αυτής στον χώρο, διασφαλίζοντας συνθήκες θερμικής άνεσης.
Μια από τις συστάδες των modules φέρει επίστεψη από πρόσθετο τριγωνικό, μεταλλικό φορέα, προκειμένου η οροφή να έχει κλίση 20ο, στραμμένη προς το νότο, επί της οποίας τοποθετούνται τα ηλιακά πανέλα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τα φωτοβολταϊκά πανέλα για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η κλίση αυτή εξασφαλίζει και τη δημιουργία «καμινάδας» αερισμού μέσω
κατάλληλου ανοίγματος στο ψηλότερο σημείο, για την απαγωγή του αέρα κατά τους θερινούς μήνες.
Στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας προβλέπεται ένα σύστημα γεωθερμίας που συνδέεται με αντλία θερμότητας εξασφαλίζοντας τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων μέσω του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το σπίτι διαθέτει σύστημα τεχνητού αερισμού με σύστημα ανάκτησης θερμότητας για την περίοδο του χειμώνα για εξοικονόμηση ενέργειας.
Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η κατοικία υποστηρίζεται από σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων, ενώ ο φωτισμός της κατοικίας γίνεται με λαμπτήρες τεχνολογίας
LED. Τέλος, για την αποφυγή εγκαταστάσεων συστήματος ψύξης, σε όλους τους κύριους χώρους τοποθετούνται ανεμιστήρες οροφής.
Για εξοικονόμηση πρώτων υλών, δημιουργούνται δίκτυα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού που αξιοποιούνται για την άρδευση των φυτεμένων τοίχων και του περιβάλλοντος χώρου της κατοικίας.
Όλα τα υλικά που επιλέχτηκαν για την κατασκευή του Ο+ house έχουν οικολογικά χαρακτηριστικά, είναι ανακυκλώσιμα, παράγονται από τοπικούς παραγωγούς ή είναι υλικά με χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια.
Το κτίριο έχει ετήσια κατανάλωση ενέργειας 2,80kWh/m2a, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό όραμα για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου