Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Αναφορά στο Ε.Κ. κατά των εργοστασίων καύσης βιορευστών στο ΜεσολόγγιΗ ιστορική πόλη του Μεσολογγίου βρίσκεται αντιμέτωπη με τον άμεσο κίνδυνο μετατροπής της σε βιομηχανική ζώνη, με την επικείμενη λειτουργία (εντός του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ‐ Αιτωλικού) τεσσάρων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καύσης βιορευστών (τηγανελαίων).

Μετά από μήνες ενημερώσεων, αντιδράσεων, συζητήσεων και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα, και δίνοντας άνιση μάχη με το τέρας της γραφειοκρατίας, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Αναφορά, που έχει συνταχθεί από τη Χημικό ‐ Περιβαλλοντολόγο και Πρώην Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος κ. Γιούλυ Καμπούρη, και υποστηρίζεται από τους Ευρωβουλευτές Σοφία Σακοράφα, Νότη Μαριά και Νίκο Χουντή, θα πρέπει να συνοδεύεται από όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές τοπικών φορέων αλλά και πολιτών. Κάθε υπογραφή μετράει, καθώς ενισχύει τη φωνή της τοπικής μας κοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι, συνεπώς, επιτακτική η ανάγκη για άμεση και μαζική προώθηση του συγκεκριμένου ψηφίσματος

Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται να στηρίξει την Αναφορά αυτή.


Ακολουθεί η περίληψη της ΑναφοράςΠερίληψη αναφοράς πολιτών και του Δήμου Μεσολογγίου με την υποστήριξη κινημάτων, οικολογικών οργανώσεων, επαγγελματικών φορέων και συνδικάτων, κάτοικοι της ιστορική λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και ενός από τους πιο πλούσιους υδροβιότοπους της Ευρώπης που έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο και προστατεύεται από τις συνθήκες Ramsar και Natura 2000, σχετικά με σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. κατά τη διαδικασία αδειοδότησης τεσσάρων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση (εν τέλει) βιορευστών, ειδικότερα
Α. Δεν υπήρχε κανένας Εθνικός ή/και αναπτυξιακός λόγος χωροθέτησης των μονάδων αυτών σε εκτάσεις υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας και εντός του Εθνικού Πάρκου (με τέσσερεις κωδικούς προστασίας). Αυτή εκμαιεύτηκε παραπλανητικά α) με πρόσχημα τη χρήση παραγόμενης βιομάζας στην περιοχή (απόβλητα διφασικών ελαιοτριβείων τα οποία είναι αδύνατον να αξιοποιηθούν) και την εγγύτητα στην Α’ ύλη και β) με λάθος περιβαλλοντική κατάταξη των μονάδων, ώστε να αδειοδοτηθούν από κατώτερη αδειοδοτική αρχή. Επιπρόσθετα η εγκατάστασή τους εντός του Εθνικού Πάρκου σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την προωθούμενη, από την Περιφέρεια, Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της περιοχής, χρηματοδοτούμενη από το Π.Ε.Π Δυτ. Ελλάδας.
Β. Δεν υπήρξε, κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης, διαβούλευση και συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
Γ. Δεν υπήρξε επανάληψη της διαδικασίας αδειοδότησης (σύνταξη καινούργιας ΜΠΕ κλπ), όταν άλλαξε εντελώς η παραγωγική διαδικασία και η Α’ ύλη τους, με τρεις τροποποιήσεις των ΜΠΕ των μονάδων.
Δ. Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου των μονάδων αυτών ισοδυναμούν σχεδόν με τριπλασιασμό του στόλου των αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι σημαντικές εκπεμπόμενες ποσότητες θερμότητας οι οποίες αποκρυφτήκαν, καθώς και ο παραγόμενος συνεχής θόρυβος τους με τις συνεπαγόμενες οχλήσεις τους στο περιβάλλον, είναι αδιανόητες σε μια περιοχή τόση μεγάλης οικολογικής αξίας. Τα παραπάνω στις ΜΠΕ των μονάδων θεωρούνται ανύπαρκτα και δεν προβλέπεται κανένα προληπτικό μέτρο απαγωγής τους και προστασίας εξ’ αυτού του Εθνικού Πάρκου.
Ε. Η διακριτή αντιμετώπιση, υπέρ των εταιρειών αυτών, από τη διοίκηση, θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα υψίστης Διεθνούς και Ευρωπαϊκής αξίας, στα οποία ζουν και ξεχειμωνιάζουν πάνω από 70 επαπειλούμενα είδη πουλιών. Την ίδια περίοδο, σε άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ακυρώθηκαν αδειοδοτήσεις παρόμοιων μονάδων για ίδιες παραβιάσεις.
ΣΤ. Οι παραπλανητικοί, άστοχοι, και παράνομοι χειρισμοί που ακολουθήθηκαν κατά την αδειοδότησή τους, εντός προστατευόμενων περιοχών και σε αντιπαράθεση με την κοινωνία, δεν προάγουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αντιθέτως δημιουργούν κοινωνικά κινήματα ενάντια σ’ αυτές. Συγκεκριμένα παραβιάζονται:
1.Το Άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, επειδή δεν προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη στην περιοχή.
2. Το άρθρο 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επειδή καταστρατηγούνται οι αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης,
3.Η διεθνή σύμβαση του Aarchus για την διαβούλευση που δεν έγινε και τη συμμετοχή των πολιτών στις ΑΕΠΟ που δεν υπήρξε,
4. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας, επειδή οι εν λόγω μονάδες θα αλλοιώσουν καθοριστικά και μη αναστρέψιμα το φυσικό τοπίο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου μοναδικής ομορφιάς και οικολογικής αξίας,
5.Οι Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, καθώς και οι Συμβάσεις της Βέρνης, της Βόννης και του Ρίο, επειδή η εγκατάσταση αυτών των 4 ρυπογόνων μονάδων εντός του Εθνικού Πάρκου, επιφέρει σημαντικούς μη ανατρέψιμους κινδύνους στην προστασία των οικοτόπων αυτών, καθώς και των επαπειλούμενων ειδών που ζουν και ξεχειμωνιάζουν στην Ιστορική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
6.Οι Οδηγίες 2011/92/ΕΕ και 2008/1/ΕΚ, επειδή κατά την αδειοδότηση των εν λόγω μονάδων υπήρξαν αμέλειες, παραλήψεις, παραβιάσεις και σημαντικά λάθη σχετικά με α) τα κριτήρια κατάταξης τους, β) τα κριτήρια χωροθέτησης τους γ) την επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων και της μηδενικής λύσης, δ) τη διαδικασία Διαβούλευσης και πραγματικής συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού, ε) την πλημμελή αξιολόγηση από την αδειοδοτούσα αρχή κ.α.
7. Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ, επειδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν συνάδει με την προσπάθεια της Ε.Ε για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Λόγω του επείγοντος και του κρίσιμου της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε μια περιοχή ύψιστης οικολογικής αξίας για την Ευρώπη, με την παρούσα αναφορά μας επιθυμούμε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου να ζητήσει την άμεση άρση όλων των αδειών των μονάδων αυτών, την άμεση διακοπή των εργασιών κατασκευής τους και την εκ βάθρων επανεξέταση των αδειοδοτήσεών τους, με στόχο την χωροθέτησή τους σε άλλη γειτνιάζουσα βιομηχανική περιοχή.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο: limnothallaza.wordpress.com

Ευχαριστούμε για τη βοήθεια.

Με εκτίμηση,
Πρωτοβουλία Πολιτών Λιμνοθάλλαζα
https://secure.avaaz.org/el/petition/Epitropi_Anaforon_Eyropaikoy_Koinovoylioy_Anafora_sto_EK_kata_ton_ergostasion_kaysis_vioreyston_sto_Mesologgi/?tubDaab


1 σχόλιο:

  1. Η κατ'εξοχή βαρύνουσα άποψη για την περίπτωση των βιορευστών στην περιοχή, θα έπρεπε να είναι η γνώμη του φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Έχει τοποθετηθεί ο φορέας επί του θέματος;

    ΑπάντησηΔιαγραφή