Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

“ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ στον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ”
Σεμινάριο
Τετάρτη 31.5.17 και Τετάρτη 7.6.17, ώρα 17.00-20.00
στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Τριπόδων 28, Πλάκα

1.     Που αποσκοπεί
Στην ευαισθητοποίηση για την σημασία του αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου στα αστικά κέντρα, την υπόδειξη των δυνατοτήτων πολιτικής ήπιων παρεμβάσεων/αναπλάσεων επικεντρωμένων στην λειτουργική αναβάθμιση με διαχειριστικά μέτρα και όχι στην κατασκευή έργων, την ανταλλαγή απόψεων πάνω στις θεσμικές δυνατότητες παρέμβασης, την ανάδειξη των προβλημάτων και την διατύπωση προτάσεων (σε μελλοντικό στάδιο εν όψει της αλλαγής του Καλλικράτη). 

2.     Που  απευθύνεται
·        Σε στελέχη Δήμων και Περιφερειών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τη χρήση και ρύθμιση του δημόσιου χώρου όπως στελέχη των Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Εμπορίου. Πολεοδομιών κλπ.
·        Σε κρατικούς δημόσιους υπαλλήλους με ανάλογη ενασχόληση.
·        Σε αιρετούς κυρίως των Δημοτικών Κοινοτήτων αλλά όχι μόνο.
·         Σε φοιτητές ή νέους επαγγελματίες (διαφόρων κλάδων πχ πολεοδομίας, αρχιτεκτονικής, γεωπονικής).
·        Σε πολίτες  που ενεργοποιούνται στα κοινά όπως μέλη Συλλόγων, δημοτικών επιτροπών κλπ.

3.     Περιεχόμενο
Α. Η πολεοδομική προσέγγιση ( σε εισαγωγικό επίπεδο)
·         Η σημασία του αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου στο πλαίσιο των σύγχρονων πολεοδομικών πολιτικών και της “συμπαγούς πόλης”, και η αναπτυξιακή του διάσταση σε συνδυασμό με τις πολιτικές ενίσχυσης του αστικού τουρισμού.  
 
·         Η πολιτική αναπλάσεων, ως βασικό εργαλείο διεύρυνσης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου. Η κατευθυντήρια πολιτική του ΡΣΑ  για τις αναπλάσεις και οι θεσμικές δυνατότητες.
·         Η πολιτική συνδυασμένου σχεδιασμού κυκλοφορίας/στάθμευσης, χρήσεων γης και πλέγματος πρασίνου, και τα Σχέδια Διαχείρισης του Δημόσιου Χώρου σε συνδυασμό με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
·         Η σημασία του αστικού και μητροπολιτικού πρασίνου και οι δυνατότητες θεσμικής τους ρύθμισης. Τα αναψυκτήρια σε δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο.
·         Πολεοδομικά εργαλεία για την διεύρυνση του δημόσιου/κοινόχρηστου χώρου.
·         Η ανάγκη συνδυασμού της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων από τους Δήμους, με την πολεοδομική στοχοθεσία.

Β. Η συνήθης προσέγγιση της Αυτοδιοίκησης  για την παραχώρηση του δημόσιου χώρου
·         Το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πρόσφατες εξελίξεις. 
·         Οι κανονιστικές πράξεις των Δήμων, ο ρόλος τους οι θεσμικές δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται επαρκώς αλλά και τα όριά τους (ακυρώσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Προσπάθειες υποστήριξης θετικών πρωτοβουλιών των ΟΤΑ.
·         Συμπεράσματα και προτάσεις από τις ανεξάρτητες αρχές (Συνήγορος του Πολίτη).
·         Παραδείγματα παρεμβάσεων από την Κοινωνία των Πολιτών.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 στα γραφεία της ΕΛΛΕΤ.
Fax: 210 – 32 25 240, Email: sthep@ellinikietairia.g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου