Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Θυσία το Τρυγόνι στα κυνηγετικά συμφέροντα - ανακοίνωση της Ορνιθολογικής Εταιρειας

 

 

03.08.2021

 


Η σωτηρία ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους εναπόκειται στην τύχη μιας διαδικτυακής εφαρμογής
 

 
Εμπαιγμό και ένδειξη πλήρους αδιαφορίας για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Τρυγόνι, είδος παγκοσμίως απειλούμενο, αποτελεί η Ρυθμιστική Απόφαση για τη θήρα για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022, ευθύνης του Υφυπουργού Γιώργου Αμυρά. Έχει καταστεί πλέον ετήσια «παράδοση» η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να υπαγορεύεται από το κυνηγετικό λόμπι, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της κυνηγετικής κοινότητας, αντί να προσανατολίζεται στην ορθή ρύθμιση της θήρας και στην εξαίρεση από αυτήν, απειλούμενων ειδών.

Στις κρίσιμες ζυμώσεις -κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια και σε επίπεδο ΕΕ- για το φλέγον ζήτημα της θήρας του απειλούμενου Τρυγονιού, η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, επέλεξε να δώσει το πράσινο φως στη θήρα του, απορρίπτοντας την προσωρινή απαγόρευση και προκρίνοντας το σενάριο της μείωσης της κάρπωσης του είδους από 280.000 (!) τον χρόνο σε 140.000 πουλιά. Αξίζει να σημειωθεί πως η σταδιακή μείωση της κάρπωσης  τα τελευταία δύο χρόνια από 12 άτομα σε 8, δεν είχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα στον τελικό αριθμό των θηρεύσιμων Τρυγονιών, καθώς καταγράφηκε μέχρι και αύξηση της κάρπωσης σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το ίδιο το ΥΠΕΝ!

Με τη Ρυθμιστική Απόφαση για την κυνηγετική περίοδο 2021-22 ο αριθμός τον πουλιών που επιτρέπεται να θηρεύει ένας κυνηγός ανά έξοδο είναι πλέον 6 άτομα, ενώ για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των κυνηγών μελών των κυνηγετικών συλλόγων, υιοθετούνται πρωτοφανή ημίμετρα, όπως η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή της ημερήσιας κάρπωση χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή (App) «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» σε κινητό τηλέφωνο. Προκύπτουν συνεπώς εύλογα ερωτήματα όπως πώς θα ελέγχονται οι κυνηγοί που δεν ανήκουν σε κυνηγετικούς συλλόγους, ένας αριθμός καθόλου αμελητέος, και επιπλέον πως διασφαλίζεται ότι όλοι οι κυνηγοί θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης αυτής της εφαρμογής (περιλαμβανομένων ατόμων μεγάλης ηλικίας που βέβαια κάθε άλλο παρά εξοικειωμένοι είναι με την ψηφιακή εποχή!), καθώς και πως θα διασταυρώνεται η εγκυρότητα των όσων δηλώνουν.

Η συνέχιση ή όχι της θήρας του Τρυγονιού απασχολεί τα τελευταία χρόνια έντονα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το Τρυγόνι, ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους παρουσιάζει συνολική μείωση με τους πληθυσμούς του να μειώνονται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών όπου απαντά. Το είδος χαρακτηρίζεται πια ως «Τρωτό» σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης IUCN σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ως «Τρωτό» στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι το Τρυγόνι αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό περιβάλλον στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, εάν δεν ληφθούν άμεσα στοχευμένα μέτρα που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της επιβίωσης και αναπαραγωγής του.

Στη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους  (Επιτροπή NADEG) στις αρχές Ιουλίου, με αποκλειστικό θέμα τη διεξαγωγή ή όχι της θήρας του Τρυγονιού, η Ελλάδα έλαμψε δια της απουσίας της, ενώ σε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση της θήρας του είδους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για τη συνέχιση της θήρας του, για άλλη μια χρονιά η απάντηση του ΥΠΕΝ επικεντρώνεται στο εγκώμιο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και των δράσεων αυτής, αντί να παρουσιάζει με σαφήνεια τι σκοπεύει να κάνει το ίδιο το Υπουργείο! Σημειώνεται ότι η Ελλάδα επιτρέπει τη θήρα του Τρυγονιού υιοθετώντας ημίμετρα, ενώ την ίδια στιγμή είναι χαρακτηριστική η αδράνεια της Πολιτείας στην πάταξη της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας στα Ιόνια νησιά, όπου χιλιάδες Τρυγόνια θανατώνονται παράνομα κατά τη μετανάστευσή τους προς τους τόπους αναπαραγωγής τους.


Η χώρα μας φέρει μεγάλη ευθύνη απέναντι στα άλλα κράτη-μέλη σχετικά με την προστασία του Τρυγονιού, καθώς κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση θηρεύονται στην Ελλάδα Τρυγόνια που αναπαράχθηκαν και σε βόρειες χώρες. Εν τούτοις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επέλεξε να μην λάβει σοβαρά υπόψη την καταφανή έλλειψη δεδομένων και να αγνοήσει την αρχή της προφύλαξης απορρίπτοντας την προσωρινή απαγόρευση της θήρας του απειλούμενου Τρυγονιού. Ο Υφυπουργός σε αυτή τη σημαντική απόφαση επέλεξε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των κυνηγών παρά να πρωτοστατήσει στη διατήρηση ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους, όπως έκαναν αντίστοιχα η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία  και η Ρουμανία. Για άλλη μια φορά, φανήκαμε πολύ λίγοι ως χώρα…

 


Σημειώσεις για τους συντάκτες:

Κατέβασμα σχετικού οπτικού υλικού από ΕΔΩ

[1] Το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το Τρυγόνι, ακολουθώντας τις επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας, προτείνει ένα μοντέλο προσαρμοστικής διαχείρισης της κάρπωσης βάσει του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τη θήρα του είδους, δηλαδή η παύση ή όχι της θήρας και το όριο κάρπωσής του. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό σε σχετική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των κρατών μελών, της κυνηγετικής κοινότητας και ορνιθολογικών οργανώσεων, κατέστη σαφές ότι παρουσιάζει υψηλή αβεβαιότητα λόγω έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων και ήταν κοινός τόπος ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για τη λήψη απόφασης για τη θήρα του είδους.
International Single Species Action Plan for the Conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018-2028):
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20Turtle-Dove.pdf


[2] Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση της θήρας του Τρυγονιού και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για τη συνέχιση της θήρας του: https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/ccc3b061-b114-41d5-9138-a388c06cada2?p=1&n=10&sort=modified_DESC

 

[3] Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26.07.2021 (Β΄ 3515) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022Περισσότερες πληροφορίες:
Ρούλα Τρίγκου, Συντονίστρια Επικοινωνίας | Τηλ. 210 8227937 | Κιν. 6977 528200 |  rtrigou@ornithologiki.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου