Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Συναγερμός για τη φύση: Ανοικτή επιστολή – έκκληση

  Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
WWF Ελλάς

 

Αγαπητές/οι φίλες/οι,

Όπως πιθανότατα γνωρίζετε αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο αυτό.
Οι οδηγίες για τα πτηνά (2009/147/ΕΕ, παλαιότερα 79/409/ΕΟΚ) και τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) είναι ο θεμέλιος λίθος της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, χωρίς το δίκτυο των περιοχών Natura 2000 θα έμεναν απροστάτευτοι πολλοί φυσικοί οικότοποι της χώρας, όπως οι παράκτιοι υγρότοποι, οι αμμοθίνες, τα σπήλαια και οι ρεματιές που χαρακτηρίζουν την ελληνική φύση. Αυτό το  θεσμικό πλαίσιο συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία και διατήρηση απειλούμενων ειδών όπως η χελώνα καρέτα, η αρκούδα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει μία εις βάθος αξιολόγηση των δύο οδηγιών, ώστε να καθορίσει εάν είναι αποτελεσματικές στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις BirdLife, European Environment Bureau, Friends of the Earth και WWF παρακολουθούν πολύ στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και έχουν ξεκινήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία με τίτλο «Συναγερμός για τη Φύση». Την εκστρατεία ήδη πλαισιώνουν 100 περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη. Η εκστρατεία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή υποβάθμισης του πλαισίου προστασίας της φύσης και να πετύχει καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Από τις 30 Απριλίου ως και τις 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο του «έλεγχου καταλληλότητας» (REFIT), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει δημόσια διαβούλευση, που θα καθορίσει την τύχη της προστασίας της φύσης στην Ευρώπη. Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, όχι αναδιατύπωση. Επειδή το μέλλον των δύο αυτών οδηγιών θα κριθεί από μία πολιτική απόφαση, είναι κρίσιμης σημασίας όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την προστασία της φύσης να υψώσουν τώρα τη φωνή τους, ώστε να κρατήσουν ζωντανές τις οδηγίες.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι διακυβεύεται και πώς μπορείτε να βοηθήσετε.
Με τη δική σας συμβολή έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τη φύση και να αποτρέψουμε την επιδιωκόμενη χαλάρωση της ζωτικής σημασίας νομοθεσίας.
Σας ευχαριστούμε που υπερασπίζεστε μαζί μας τη φύση!
Με εκτίμηση,
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
WWF Ελλάς

Τι διακυβεύεται;

Οι οδηγίες για τα πτηνά (2009/147/ΕΕ, παλαιότερα 79/409/ΕΟΚ) και τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) είναι ο θεμέλιος λίθος της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Έχουν συμβάλει στην ανάκαμψη πολλών ειδών και παράλληλα αποτρέπουν την υποβάθμιση πολύτιμων οικοτόπων και περιοχών από ποικίλα «αναπτυξιακά» σχέδια και προτάσεις. Μετά από δεκαετίες σκληρής δουλειάς για το χαρακτηρισμό των περιοχών Natura 2000, την αποσαφήνιση των νομικών πτυχών και μια τεράστια αύξηση γνώσης για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, η αποτελεσματικότητά τους αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτή. Την ίδια στιγμή όμως, επιδιώκεται η χαλάρωση αυτής της νομοθεσίας στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής ρητορικής για τη μείωση της «περιβαλλοντικής γραφειοκρατίας».
Από τις αρχές του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί έναν «έλεγχο καταλληλότητας» των δύο οδηγιών που αποτελεί μέρος του ευρύτερου Προγράμματος Βελτίωσης της Καταλληλότητας και της Αποδοτικότητας του Κανονιστικού Πλαισίου (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))[1]. Ουσιαστικά, εξετάζει κατά πόσο οι δύο οδηγίες συμβάλλουν με έναν αποδοτικό και συνεκτικό τρόπο στην προστασία των ειδών και οικοτόπων που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.[2]
Λόγω της πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη, η οποία είναι ιδιαίτερα αρνητική για την προστασία του περιβάλλοντος, και τις δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων, ο κίνδυνος αναθεώρησης και αποδυνάμωσης των δύο οδηγιών είναι ορατός και σημαντικός. Από τη διαδικασία αυτή, διακυβεύονται:
· οι διατάξεις των οδηγιών για τους οικοτόπους και για τα άγρια πτηνά,
· το δίκτυο Natura 2000 στο σύνολο του,
· η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ,
· η πρόοδος για την επίτευξη των στόχων για τη βιοποικιλότητα για το 2020, · ο παγκόσμιος ρόλος της ΕΕ αναφορικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Τελικά διακυβεύεται το μέλλον της προστασίας της φύσης στην Ευρώπη. Η πολιτική επίθεση στις οδηγίες της ΕΕ θα μεταμφιεστεί κάτω από έννοιες όπως «εκσυγχρονισμός», «συγχώνευση των οδηγιών» και «συμμόρφωση με την επιστημονική πρόοδο». Στην πραγματικότητα, η προστασία της φύσης θα υποστεί τεράστιες καθυστερήσεις, ενώ οι πολιτικοί θα εισάγουν πλήθος παρεκκλίσεων και θα διαπραγματεύονται παραθυράκια στη νέα νομοθεσία. Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση δύσκολα θα μπορούσε η νέα νομοθεσία γίνει πιο ισχυρή και αποτελεσματική για την προστασία της φύσης.

Συναγερμός για τη φύση

Οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις BirdLife, European Environment Bureau, Friends of the Earth και WWF παρακολουθούν πολύ στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και έχουν ξεκινήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία με τίτλο «Συναγερμός για την Φύση». Την εκστρατεία ήδη πλαισιώνουν 100 περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα τον συντονισμό έχουν αναλάβει οι συνυπογράφουσες οργανώσεις.
Από τις 30 Απριλίου ως και τις 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο του «έλεγχου καταλληλότητας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει δημόσια διαβούλευση, που θα καθορίσει την τύχη της προστασίας της φύσης στην Ευρώπη.

Δημόσια διαβούλευση και πολίτες

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Συναγερμός για τη Φύση» οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν συντάξει προτεινόμενες απαντήσεις, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να ζητήσουν από τους ευρωπαίους πολιτικούς να κρατήσουν τη φύση ζωντανή. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την απάντησή τους στο «ερωτηματολόγιο για τους πολίτες» της ΕΕ, μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου, το οποίο σχεδιάστηκε για διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής και είναι προσβάσιμο από το www.naturealert.eu/el και τις ιστοσελίδες των ελληνικών οργανώσεων:
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ζητήσουμε και τη δική σας συμβολή και υποστήριξη και παρακαλούμε, όχι μόνο να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, αλλά και να διαδώσετε αυτή την ηλεκτρονική δράση, μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προσωπικών επαφών και οποιαδήποτε άλλων μέσων διαθέτετε.

Δημόσια διαβούλευση και φορείς, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες

Αν ασχολείστε επαγγελματικά με τη διατήρηση της φύσης, αν είστε επιστήμονας, ή έχετε κάποια άλλη εμπειρία από πρώτο χέρι με τις δύο οδηγίες, σας προτείνουμε να συμμετάσχετε στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε ειδικούς και εμπειρογνώμονες και περιλαμβάνει «ειδικές ερωτήσεις». Για να συμμετάσχετε με αυτή την ιδιότητα θα πρέπει να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο απευθείας στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στο: http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm Προτεινόμενες απαντήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ: http://goo.gl/2W84NC.
Θα χρειαστείτε περίπου 15-30 λεπτά, μία σημαντική επένδυση του χρόνου σας, καθώς θα είναι η μόνη ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης. Εάν εκπροσωπείτε φορέα, ΜΚΟ, Επιστημονική Εταιρεία ή άλλο οργανισμό, καταστήστε το σαφές στο σχετικό πεδίο του ερωτηματολογίου. Ιδανικά συμπληρώστε και ένα ατομικό σχόλιο στο τελευταίο πεδίο.
Μη διστάσετε να προσαρμόσετε τις απαντήσεις ανάλογα με την εμπειρία σας, αλλά να θυμάστε ότι οι απαντήσεις θα διαβαστούν με πολιτικά κριτήρια (δηλαδή, οι οδηγίες δεν είναι αποτελεσματικές = οδηγίες πρέπει να ξαναγραφούν). Προτάσεις για την αναδιατύπωση συγκεκριμένων διατάξεων, αναθεώρηση ή συμπλήρωση παραρτημάτων, και οποιαδήποτε αλλαγή πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον της προστασία της φύσης στην Ευρώπη. Εάν θέλετε να επισημάνετε προβλήματα κακής ή ελλιπούς εφαρμογής, προτείνουμε να τα συμπεριλάβετε στην τελευταία ερώτηση που επιτρέπει ελεύθερο κείμενο. Παρακαλούμε ενημερώστε όσους περισσότερους συναδέλφους, επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς και ΜΚΟ είναι δυνατόν.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Κωνσταντίνα Ντεμίρη, τηλ. 210 8228704, kntemiri@ornithologiki.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού: Δάφνη Μαυρογιώργου, τηλ. 210 3225245, sfyp@ellinikietairia.gr
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: Ναταλία Ρουμελιώτη, τηλ. 210 8228795, coasts@medsos.gr WWF Ελλάς : Ιόλη Χριστοπούλου, τηλ: 210 3314893, i.christopoulou@wwf.gr, http://www.wwf.gr/campaigns/keep-nature-alive

[2] Δείτε τις απαντήσεις ελληνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων στην τεχνική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους εδώ http://goo.gl/ilnNdW και εδώ: http://goo.gl/r3jnTi .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου