Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Ε. Παυλής – Θ. Τερκενλή : Μεγάλα αιολικά -μικρά νησιά


 

 Σε μια εμπεριστατωμένη αναφορά στην επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας Ρόκα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, οι Ευάγγελος Παυλής (Υποψήφιος διδάκτωρ-Ερευνητής) και Θεανώ Σ. Τερκενλή(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) κάνουν μια αποτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της συγκεκριμένης αιολικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας ιδιαίτερα την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο». 

Μερικά αποσπάσματα από την ανάλυσή τους :  

-        Η εν λόγω επένδυση αντιτίθεται και παραβιάζει κατάφορα την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο την οποία έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας…….H τεράστια και κερδοσκοπική κλίμακα της επένδυσης είναι ασύμβατη και με την κλίμακα του νησιωτικού τοπίου, ενώ σαφώς παραμένει η δυνατότητα από τα νησιά να αξιοποιήσουν άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (γεωθερμική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα, κλπ) ή να αξιοποιήσουν την αιολική ενέργεια με άλλους τρόπους (εγκατάσταση Α/Π σε έρημα νησιά, υπεράκτια Α/Π σε θαλάσσιες περιοχές), πάντα βάσει ορθολογικού χωροθετικού σχεδιασμού, που να λαμβάνει υπόψη το τοπίο του τόπου. Θα μπορούσε ακόμα και να εξεταστεί τοενδεχόμενο εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, και η αύξηση των ανταποδοτικών οφελών τους στις τοπικές κοινωνίες, ή, ακόμη καλύτερα, το ενδεχόμενο συνδυασμού όλων των παραπάνω.
 

-        για τις ανάγκες αυτής της επένδυσης και μόνο, θα πραγματοποιηθούν διανοίξεις πολλών νέων χωμάτινων οδών (περίπου 200 χλμ), εκσκαφές εκατοντάδων χιλιομέτρων (330 χλμ για καλωδιώσεις μεσαίας και υψηλής τάσης), εκσκαφές μεγάλων θεμελίων (353 θεμέλια μήκους και πλάτους περίπου 15 μ) και ισάριθμες διαμορφώσεις πλατειών μεγάλων διαστάσεων (45μ x 25μ), καθώς και εργοταξιακοί χώροι 386.000 τμ (που συνεπάγονται μεγάλες συγκεντρώσεις μπαζών, διαφόρων    άχρηστων υλικών, κλπ), συνολικά.Τα παραπάνω αναμένεται  να   οδηγήσουν σε φαινόμενα διάβρωσης, τα οποία ήδη παρατηρούνται εντόνως, στο δυτικό τμήμα του νησιού της Λέσβου. Παράλληλα, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες διασύνδεσης του όλου έργου με την ηπειρωτική χώρα. 

-         Σχεδόν η μισή επένδυση βρίσκεται εντός περιοχής NATURA, γεγονός που  συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα σε ευπαθή είδη (τα οποία φύονται στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης των Α/Π της Λέσβου και όλα τα Α/Π της Χίου). 

-        Το άμεσο κέρδος των κατοίκων των συγκεκριμένων νησιών από την εν λόγω επένδυση, αφορά μόνο τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων (και όχι όλους τους κατοίκους των νησιών) και είναι μικρό. Στην καλύτερη περίπτωση, βάσει των υπολογισμών της εταιρείας, θα κυμαίνεται από 10-20€ το μήνα, μέσω της μείωσης των λογαριασμών της ΔΕΗ (αν διαιρέσουμε το ποσό που προορίζεται από την Τεχνική Έκθεση της εταιρείας για τους οικιακούς καταναλωτές με τον αριθμό τουςανά δημοτική ενότητα), το οποίο είναι πιθανότατο να πέσει και πολύ παρακάτω, λόγωτων απωλειών ενέργειας που αναφέρθηκαν
 

-           Παραμένει άγνωστος ο τρόπος που θα απομακρυνθούν οι ανεμογεννήτριες (π.χ. μετά    από     20 χρόνια, όταν η τεχνολογία τους έχει εξελιχθεί) και θα αποκατασταθούν η χλωριστική και ζωική βιοποικιλότητα και γενικά το οικοσύστημα,το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και το τοπίο, στην πρότερή του κατάσταση, μετά τη λήξη της επένδυσης 

Όλο το κείμενο στο  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου