Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

Νι­ό­βη Κώ­στο­γλου : Γά­τος στὸ χι­ό­νι

 


planodion posted: " Νι­ό­βη Κώ­στο­γλου Γά­τος στὸ χι­ό­νι Στὸν Hendrix ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ἀ­νά­με­σα στοὺς βρά­χους εἶ­ναι στρω­μέ­νος μὲ ἕ­να ἀ­φρᾶ­το χα­λὶ ἀ­πὸ χι­ό­νι. Πλη­σιά­ζεις καὶ βλέ­πεις πὼς κι οἱ ψη­λοὶ αὐ­τοὶ βρά­χοι δὲν εἶ­ναι πα­ρὰ τε­ρά­στιοι στα­λα" Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου