Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

«European Heritage Hub»

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και οι συνεργάτες της

επιλέχθηκαν για να υλοποιήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα «European Heritage Hub»

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2023

 

 

Η Europa Nostra και μια ομάδα σχετικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και των Europeana Foundation, Eurocities, ICLEI και KU Leuven (δείτε την πλήρη λίστα παρακάτω), έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ για την υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό το φιλόδοξο έργο θα συγκεντρώσει ποικίλη τεχνογνωσία και θα χρησιμοποιήσει πόρους για να κινητοποιήσει ολόκληρο το κίνημα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Το πιλοτικό αυτό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαρκέσει δύο χρόνια (Άνοιξη 2023 - Άνοιξη 2025).

 

Το «European Heritage Hub» θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει μια αυτόνομη πλατφόρμα πληροφοριών, συγκεντρώνοντας πλήθος φορέων της πολιτιστικής κληρονομιάς και συμβάλλοντας για ένα πιο βιώσιμο, καινοτόμο και συμπεριληπτικό μέλλον στον ευρύτερο τομέα του πολιτισμού. Θα ενισχύσει τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ θα συμβάλει και στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και δράσεων όταν είναι απαραίτητο. Το Hub θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης ολιστικών και ολοκληρωμένων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και θα στηρίξει επαγγελματίες και εθελοντές στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να προσαρμοστούν επαρκώς στον τριπλό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας - ψηφιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό.

 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο Ευρωπαϊκό εγχείρημα το 2023, έτος που σηματοδοτεί την 60η επέτειο του οργανισμού μας. Η Europa Nostra είναι πολύ περήφανη που ενεργεί ως συντονιστής για τη δημιουργία ενός μελλοντικού κόμβου Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα ανεβάσει στο επόμενο επίπεδο τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πολύ απαιτητικό έργο που είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναλάβουμε μαζί με μια εκπληκτική ομάδα Ευρωπαίων και περιφερειακών εταίρων.

Θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή του ευρύτερου δυνατού φάσματος ενδιαφερομένων για την πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των μελών της European Heritage Alliance, του Climate Heritage Network και της νέας γενιάς επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το European Heritage Hub πρέπει να είναι επωφελές για όλους! Θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε περαιτέρω τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για το μέλλον της Ευρώπης και ως πολύτιμου φορέα για την επίτευξη πολλών στόχων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και των βασικών εταίρων της στην Ευρώπη και πέραν αυτής», δήλωσε η Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Γενική Γραμματέας της Europa Nostra.

 

Το έργο θα διασυνδέσει τα εκτεταμένα δίκτυα όλων των εταίρων, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων και μέσω δημιουργικών εκστρατειών προώθησης και ευαισθητοποίησης. Θα απευθύνεται στους πολίτες γενικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη συμμετοχή της νεότερης γενιάς σπουδαστών και επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα βασιστεί στα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, ενώ θα συμβάλει και στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων το 2023.

 

 

 

European Heritage Hub: Υπεύθυνος έργου και συνεργάτες

 

Βάσει της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας της να ενεργοποιεί και να συντονίζει ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο κίνημα και δίκτυο επαγγελματιών και εθελοντών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς  καλύπτοντας ολόκληρη την Ευρώπη, η Europa Nostra θα αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής του έργου. Το έργο θα συγκεντρώσει σχετικούς εταίρους οι οποίοι αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή/και τοπικό) και τις προτεραιότητες του έργου (όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, η έρευνα, η επικοινωνία κ.λπ.). Η Europa Nostra θα ηγείται και θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες με την πολύτιμη συμβολή και τη συνεργασία των εταίρων.

 

Οι βασικοί Ευρωπαίοι εταίροι (συνδικαιούχοι) του έργου είναι οι:

 

1)     Europeana Foundation

2)     Eurocities

3)     KU Leuven (via HERKUL – KU Leuven Institute for Cultural Heritage)

4)     ICLEI - Local Governments for Sustainability

 

Αυτοί οι τέσσερις Ευρωπαίοι εταίροι διαθέτουν σχετική Πανευρωπαϊκή εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα του πιλοτικού έργου - με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση για το κλίμα, την κοινωνική ένταξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουν ήδη συνεργαστεί με την Europa Nostra, είτε ως μέλη του δικτύου European Heritage Alliance, είτε ως μέρος άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

 

Στρατηγικοί εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 

o    The Society of Friends of Kraków History and Heritage (συντονιστής του Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe),

 

o    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (συντονιστής του Europa Nostra Heritage Hub for South Eastern Europe and Eastern Mediterranean),

 

o    ASBL Horizon 50-200 (νεοσύστατος οργανισμός, ο οποίος θα συμβάλει στη λειτουργία του European Heritage Hub στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες),

 

o    Centro Nacional de Cultura (εκπρόσωπος της Europa Nostra στην Πορτογαλία, χειριστής/συντονιστής ενός μελλοντικού European Heritage Hub στη Λισαβόνα),

 

o    Hispania Nostra (εκπρόσωπος της Europa Nostra στην Ισπανία, συντονίζοντας τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νεολαία του European Heritage)

 

o    European Music Centre (υπό την ιδιότητά του συντονιστή του European Musician Museums and Houses Network και θα συντονίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μουσική για το European Heritage).

 

Αυτοί οι εταίροι θα αναλάβουν την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των περιφερειακών συντονιστών του European Heritage Hub, ή των δραστηριοτήτων με οριζόντια διάσταση, όπως δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νεολαία και τη μουσική.

 

Αρκετοί συνδεδεμένοι εταίροι θα υποστηρίξουν την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων περιφερειακών κόμβων πολιτιστικής κληρονομιάς, και συγκεκριμένα οι: Organisation of World Heritage Cities (με βάση τον Καναδά), City of Kraków (Πολωνία), Δήμος Αθηνών (Ελλάδα) και Directorate-General for Cultural Heritage (Πορτογαλία).

 

Άλλοι εταίροι που υποστηρίζουν το έργο είναι οι: European Students’ Association for Cultural Heritage (ESACH) και European Union Youth Orchestra (EUYO). 

 

 

 

ΕΠΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Κατερίνα Στεμπίλη

Τηλ: 210 3225245, εσωτ. 2

Email: sepi@ellinikietairia.gr   

 

EUROPA NOSTRA

Sneška Quaedvlieg-Mihailović
Secretary General of Europa Nostra
E. sqm@europanostra.org, M. +31 6 52313971

Joana Pinheiro

Communications Coordinator of Europa Nostra

jp@europanostra.org, M. +31 6 34 36 59 85

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

https://www.ellet.gr/

 

 

 

 

 

www.europanostra.org

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Europa Nostra

 

Η Europa Nostra είναι η Ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών που έχει δεσμευτεί για τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι μια Πανευρωπαϊκή ομοσπονδία ΜΚΟ πολιτιστικής κληρονομιάς, που υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων φορέων, ιδιωτικών εταιρειών και ιδιωτών, που καλύπτει περισσότερες από 40 χώρες. Ιδρύθηκε το 1963 και σήμερα αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Η Europa Nostra πραγματοποιεί εκστρατείες για τη διάσωση των απειλούμενων μνημείων, τοποθεσιών και τοπίων της Ευρώπης, ιδίως μέσω του 7 Most Endangered Programme. Γιορτάζει την αριστεία μέσω των European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Ακόμη, η Europa Nostra συμβάλλει ενεργά στον καθορισμό και την εφαρμογή Ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με την κληρονομιά, μέσω ενός συμμετοχικού διαλόγου με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και του συντονισμού της European Heritage Alliance. Βρίσκεται μεταξύ των επίσημων εταίρων της πρωτοβουλίας New European Bauhaus που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι περιφερειακή συμπρόεδρος του Climate Heritage Network για την Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

 

H EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού –σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό– αγωνίζεται από το 1972 για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η δράση της ΕΛΛΕΤ συνοψίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

α/ Έργα διατήρησης / αποκατάστασης πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος.

β/ Θεσμικές παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη της κοινής μας κληρονομιάς (Τεκμηριωμένες μελέτες και προτάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής: για την προστασία αιγιαλού & δασών, την χωροταξία του τουρισμού, την φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή / Προσφυγές και παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση και άλλους φορείς για επίκαιρα θέματα προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος).

γ/ Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα φυσικού / ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με προγράμματα όλων των βαθμίδων.

Η ΕΛΛΕΤ είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα και της Europa Nostra (της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών οργανώσεων περιβάλλοντος και κληρονομιάς) και συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO, το European Environmental Bureau και άλλους φορείς.

Η ΕΛΛΕΤ έχει λάβει το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2012 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών το 2002, καθώς και το 2022, «για τα 50 χρόνια συνεχών και επιτυχών δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του περιβάλλοντος της Ελλάδας γενικότερα».

 

Κατερίνα Στεμπίλη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Τριπόδων 28
105 58 Αθήνα
 
Τηλ:
210 3225245, εσωτ. 2
Fax:
210 3225240    

Email: sepi@ellinikietairia.gr    

www.ellet.gr     

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου