Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Παρέμβαση της ΕΛΛΕΤ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αθηναίων για τη μεταφορά εννέα Υπουργείων στην έκταση της ΠΥΡΚΑΛ

 

 

13 Φεβρουαρίου 2023 

Η αναδιοργάνωση της στέγασης της δημόσιας διοίκησης, ένα χρονίζον θέμα που συντελεί στην υποβαθμισμένη αποτελεσματικότητά της, χρήζει σοβαρής και επιχειρησιακής αντιμετώπισης. Η ΕΛΛΕΤ, στο πλαίσιο μιας πάγιας προσπάθειας να συμβάλλει στην επίλυση των μεγάλων χωροταξικών και περιβαλλοντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη του προγράμματος μεταφοράς εννέα Υπουργείων από το κέντρο της Αθήνας στην έκταση της ΠΥΡΚΑΛ. Έχει επισημάνει εξ αρχής ότι ενώ η αξιοποίηση της έκτασης της ΠΥΡΚΑΛ για την χωροθέτηση δημόσιας διοίκησης με χαρακτηριστικά «πάρκου» είναι μια πολεοδομική παρέμβαση σε σωστή κατεύθυνση, η βίαιη, πλήρης εκκένωση του κέντρου από την επιτελική δημόσια διοίκηση είναι μια λανθασμένη επιλογή, η οποία δεν έχει τεκμηριωθεί δεόντως ως αναγκαιότητα και δεν έχει μελετηθεί καθόλου ως προς τις επιπτώσεις της στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας του κέντρου της Αθήνας είναι ένα θετικό στοιχείο της εικόνας και της δυναμικής για εξωστρέφεια της μητροπολιτικής της περιοχής και η ανατροπή του θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό/αναπτυξιακό και πολεοδομικό επίπεδο. Τούτο έχει ήδη επισημανθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ/2014), που είναι στρατηγικό χωροταξικό σχέδιο, και προβλέπει ρητά την: διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών και διοικητικών υπηρεσιών.  

Η διατυπωθείσα πρόθεση ανάπτυξης νέων χρήσεων όπως η κοινωνική κατοικία,  που είναι μια καλή ιδέα στο πλαίσιο του στόχου ενίσχυσης της κατοίκησης του ιστορικού κέντρου, μπορεί να επιτευχθεί με πιο ήπιες παρεμβάσεις ανά κτίριο και πολεοδομική ενότητα. Προϋπόθεση αποτελεί η εξέταση της καταλληλότητας κάθε κτιρίου αλλά και της λειτουργίας των νέων χρήσεων ώστε να διατηρείται μια βιώσιμη πολυλειτουργικότητα τόσο τις εργάσιμες όσο και τις βραδινές ώρες και να αποφευχθούν φαινόμενα σύγκρουσης χρήσεων ή υπερανάπτυξης τουρισμού.

Οι θέσεις αυτές έχουν δημόσια διατυπωθεί από την ΕΛΛΕΤ, όταν είχε θεσπιστεί στην Βουλή η ειδική νομοθετική ρύθμιση (9.12.2021), με συνέντευξη τύπου –σε συνδιοργάνωση με τους Συλλόγους Ελλήνων Πολεοδόμων-Χωροτακτών και Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΠΟΧ και ΣΕΜΠΧΠΑ https://www.youtube.com/watch?v=NUA8hxfMtdQ).

Επίσης με επιστολές στους αρμόδιους Υπουργούς ζητήθηκε η εκπονηθείσα τεχνικοοικονομική μελέτη / σκοπιμότητας που τεκμηριώνει την απόφαση μετεγκατάστασης, που παρέχει στοιχεία ιδιοκτησιακά, κόστους ενοικίασης, συντήρησης των προς εκκένωση κτιρίων, αριθμό προσωπικού κλπ, ώστε η ΕΛΛΕΤ να συμβάλει με προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος.

Στην συνέχεια, η ΕΛΛΕΤ απευθύνθηκε εγκαίρως (5.8.2022) στον Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος, εν όψει της επικείμενης διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Κυβερνητικού Πάρκου (ΚΠ), επισημαίνοντας ότι  πρόκειται για διπλή παρέμβαση και ότι αν η ΣΜΠΕ δεν καλύψει και τα δύο σκέλη και εξασφαλίσει την συμβατότητα με το ΡΣΑ/ 2014, θα έχει σοβαρή απόκλιση από την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία (2001/42). Στην παρέμβαση στην διαβούλευση (23.9.2022), η ΕΛΛΕΤ καταλήγει ότι η υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ αλλά και το ίδιο το σχέδιο το οποίο υποστηρίζει (ΕΠΣ) είναι προβληματικό θεσμικά και πολεοδομικά και θα πρέπει να επανεξεταστεί, όπως επίσης και η ίδια η νομοθετική ρύθμιση στην οποία βασίζεται. Οι αναλυτικές μας παρατηρήσεις εντόπισαν πλην των ανωτέρω και την ατέλεια των εναλλακτικών σεναρίων που εξετάστηκαν, τα οποία δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα διότι θεωρούν δεδομένη τη χωροθέτηση -λόγω της σημειακής νομοθετικής ρύθμισης- και δεν υποδεικνύουν τρόπους επανεξέτασης του όλου προγράμματος, όπως η μεταφορά ορισμένων Υπουργείων και η αναδιοργάνωση της στέγασης αυτών που παραμένουν, λύση που θα ανακουφίσει και την περιοχή του ΚΠ στην ΠΥΡΚΑΛ.

Σήμερα, η ΕΛΛΕΤ με χαρά διαπιστώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων εισηγείται αρνητικά στο ΔΣ. Επαναφέρει δε τις ανωτέρω προτάσεις, ευελπιστώντας ότι ο Δήμος της πρωτεύουσας είναι δυνατόν να επηρεάσει την Πολιτεία ώστε να μελετηθεί ολοκληρωμένα και εξ αρχής η αναζήτηση βέλτιστων λύσεων στέγασης των Υπουργείων, σε συνδυασμό με τις χωρικές επιπτώσεις της αναδιάταξης. ώστε, να οδηγηθούμε σε μετριασμό του προγράμματος μετεγκαταστάσεων και των επιπτώσεών του στις δύο περιοχές, έτσι ώστε το σύνθετο αυτό έργο, με συνεπικουρία άλλων προγραμμάτων (επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων, κοινωνική κατοικία κλπ.)  να έχει θετική συμβολή στην αναγέννηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας ως προς την πολεοδομική, αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση.

 

Βοηθητικό υλικό –

1.                   Θέσεις κοινής Συνέντευξης Τύπου Δεκ. 2021: https://bit.ly/3HUaXyg 

2.                   Θέσεις ΕΛΛΕΤ στην διαβούλευση της ΣΜΠΕ Σεπτ. 2022: https://bit.ly/3XwQfdf 

3.                   Επιστολή προς τον Δήμαρχο Αθηναίων τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Αντιδήμαρχο Σχεδίου Πόλεως: https://bit.ly/3K3zm73

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: κα Κ. Στεμπίλη - Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693 / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr / www.ellet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου